Huomio!

Aikuiskoulutusetuushakemusten käsittely sekä aikuiskoulutusetuuksien asiakaspalvelu on tilapäisesti ruuhkautunut. Olemme saaneet runsaasti kysymyksiä hakijoilta lakimuutokseen liittyen, jonka vuoksi puhelinpalvelussamme on paikoittain ruuhkaa. 

Teemme parhaamme, jotta hakemukset saadaan käsiteltyä mahdollisimman nopeasti. Katso, löydätkö vastauksen kysymykseesi täältä: tyollisyysrahasto.fi/etuusinfo.

Siirry suoraan sisältöön.

Usein kysytyt kysymykset 16.1.2020

1. Onko minulla oikeus tukeen? Kuuluvatko opintoni tuen piiriin?

Kaikkien aikuiskoulutustuen saamisedellytysten täyttyessä, tuki voidaan myöntää. Lisätietoja löytyy täältä.

Ennen hakemuksen vireille tuloa, emme voi ottaa kantaa tarkemmin yksittäisiin tiedusteluihin koskien esimerkiksi opintoja. Pääsääntö on, että oppilaitoksen tulee olla julkisen viranomaisen valvoma, jolla on opetuksen järjestämislupa. Opinnot voivat olla tutkintoon johtavaa, polkuopintoja, perus- aine- tai syventäviä opintoja tai vaikkapa ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta. Hakiessasi tukea täydennyskoulutukseen, liitä mukaan selvitys opintojen ammatillisuudesta nykyistä työtehtävääsi tai aiempaa koulutustaustaasi katsoen.

Lisätietoja tuettavasta koulutuksesta löytyy täältä.

2. Milloin aikuiskoulutustuki maksetaan?

Maksupäivät on ilmoitettu saamassasi päätöksessä / ilmoituksessa.

Palkansaajan aikuiskoulutustuki maksetaan aina kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Soviteltu tuki ja takautuvasti maksettava tuki maksetaan aina päätöstä seuraavana perjantaina, jonka maksuajoon tuki ennättää.

Ammattitutkintostipendin maksupäivä on päätöstä seuraavana maanantaina, jonka maksuajoon stipendi ennättää.

3. Vaikuttaako sivutulorajaan ennen opintovapaata tehty työ josta saan palkan tukiajalla?

Aikuiskoulutustuen aikana saatavat palkkatulot huomioidaan pääsääntöisesti maksuajankohdan mukaisesti, eli sinä kuukautena, kun palkka maksetaan. Palkkatiedot saamme suoraan Tulorekisteristä. 

4. Voinko työskennellä opintovapaani aikana toisella työnantajalla?

Aikuiskoulutustuen kannalta asialla ei ole merkitystä. Jos ansaitset työstä palkkatuloja enemmän kuin 250 euroa kuukaudessa, hae tuki soviteltuna aikuiskoulutustukena kalenterikuukausittain jälkikäteen.

5. Haluaisin jatkaa opintojani mutta en ole varma, paljonko minulla on aikuiskoulutustukea jäljellä. Mistä voin tarkastaa jäljellä olevat tukikuukaudet?

Aikuiskoulutustukioikeus on 15 tukikuukautta, josta vähennetään aiemmin käytetyt tukikuukaudet. Saamastasi aikuiskoulutustukea koskevasta päätöksestä näet jäljellä olevat tukipäivät.

6. Lähetin hakemukseni, mutta en ole saanut päätöstä. Mistä näen, onko hakemukseni tullut perille?

Jos olet lähettänyt hakemuksesi sähköisesti, näet asiointipalvelusta, kun hakemukseesi on annettu päätös. Yleisesti käsittelyaikaa on hyvä seurata verkkosivuilta, jonne ne päivitetään joka päivä. Ethän ruuhkauta asiakaspalvelua tiedustelemalla käsittelyaikaa, koska samat henkilöt käsittelevät myös hakemuksia.

7. Haluaisin hakea lisää tukea, miten minun tulee toimia?

Mikäli haet tukea samoihin opintoihin eikä työsuhde- tai opiskelutiedot ole muuttuneet, hae tukea jatkohakemuksella. Liitteeksi tarvitsemme todistuksen opinto-oikeudesta sekä työnantajan todistuksen opintovapaasta haetulle tukiajalle.

Kun haet tukea kokonaan uusiin opintoihin, lähetä perushakemus.

8. Minulla on suunnitelmissa hakea aikuiskoulutustukea mutta mietin, miltä ajalta tuen määrä lasketaan, kun olen ollut työstäni palkattomalla vapaalla?

Pääsääntöisesti tuen perusteena oleva palkka määräytyy hakemusta edeltävän kuukauden lopusta lukien, 12 kuukautta taaksepäin. Jos olet ollut kyseisellä ajanjaksolla palkattomasti poissa työstäsi esimerkiksi vanhempainvapaan, hoitovapaan, sairausloman, lomautuksen tai työttömyyden vuoksi, kyseiset ajanjaksot ohitetaan ja palkkajaksoa pidennetään niin, että palkalliset 12 (365 pv) kuukautta täyttyy. Mikäli poissaolo johtuu muista kuin edellä mainituista, ei ajanjaksoa voida ohittaa.

9. Saan kotihoidontukea. Miten kotihoidontuki vaikuttaa aikuiskoulutustukeeni?

Kotihoidon tuki voidaan sovitella sivutuloiksi jo etukäteen, eli voit hakea tukea palkansaajan aikuiskoulutustukihakemuksella. Tuen hakeminen etukäteen edellyttää, ettei sinulla ole kotihoidontuen lisäksi enää muita tuloja tukiajalla. Mikäli aiot työskennellä tai sinulla on yritystoiminnan tuloja, hae tuki kalenterikuukausittain jälkikäteen sovitellun aikuiskoulutustuen hakemuksella.

10. Haluaisin perua minulle myönnettyä tukea, miten toimin?

Voit perua tukea soittamalla asiakaspalvelunumeroon tai lähettämällä sähköpostia suojatun sähköpostiyhteyden kautta. Jos valitset sähköpostin lähettämisen, ilmoitathan selkeästi miltä ajalta tai mistä lähtien tukea perutaan tai lakkautetaan. Lisäksi sähköpostiviestissä tulisi olla hakemusnumero/henkilötunnus ja osoitetietosi.

11. Sain ammattitutkintostipendiini hylkäävän päätöksen tutkintotodistuksen puuttuessa, vaikka mielestäni lisäsin sen. Mitä minun pitää tehdä?

Mikäli hakemuksesi liitteenä ei ole ollut tutkintotodistusta, hakemus hylätään sen perusteella. Hakemusta ei voida hylätä kyseisellä syyllä, jos todistus on ollut liitteenä. Päätöskirjeen liitteenä on muutoksenhakuohje, jota noudattamalla hakemuksesi voidaan käsitellä uudelleen.

12. Lähetin valituksen annetusta päätöksestä, mutta en ole kuullut asian etenemisestä. Näenkö tiedon jostain?

Saat sähköpostitse tiedon, kun valitusasiasi on saapunut rahastolle. Samalla sinulle kerrotaan, mikäli päätöstä ei voida oikaista ja se siirretään lakimiehen käsiteltäväksi. Mikäli lakimies vielä katsoo, ettei päätöstä voida oikaista, asianne toimitetaan sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi, josta saat tiedon kirjeitse kotiin.

Sivu päivitetty: 14.11.2019