Huomio!

Koronavirusepidemialla voi olla vaikutuksia muun muassa työnantajiin tai aikuiskoulutustuella opiskeleviin. Katso, löydätkö vastauksen kysymykseesi osoitteesta tyollisyysrahasto.fi/koronan-vaikutukset

Sivulta lisätietoa myös huhtikuun työttömyysvakuutusmaksulaskuista.

Siirry suoraan sisältöön.

Palkansaajan aikuiskoulutustukeen muutoksia 1.8.2020 alkaen

Aikuiskoulutustukeen on esitetty lakimuutoksia, jotka tulisivat voimaan 1.8.2020. Uudistuksen tavoitteena on tukea opiskelun ja työnteon yhteensovittamista, jotta aikuiskoulutustuen käyttäminen olisi mahdollista yhä useammalle palkansaajalle.

Olemme koonneet tälle sivulle tietoa ja esimerkkejä muutosten vaikutuksista nykyisille tukea saaville sekä uusille palkansaajan aikuiskoulutustukea hakeville. Sisältöä täydennetään kevään aikana.

Uuden lain myötä muuttuisivat palkansaajan aikuiskoulutustuen hakeminen,
tuen määrä, tukikuukausien kuluminen sekä opintovaatimukset.

Muutokset eivät koskisi:

  • Yrittäjän aikuiskoulutustukea hakevia
  • Aikuiskoulutustukea ennen 1.8.2020 saaneita, jos he jatkavat samoja opintoja

Lakimuutos vaatii vielä eduskunnan vahvistuksen.

Olet saanut tukipäätöksen ennen 1.8.2020

Jos olet saanut tukipäätöksen ennen 1.8.2020, pysyvät päätös, tukimäärä ja tuen maksupäivä samoina myös elokuun jälkeen.  Ainoa muutos on, että tulot tukiaikana huomioidaan aina maksukuukauden mukaan, ei enää ansainta-ajan mukaan.

Jos haet lisää tukea samoihin opintoihin, mihin olet aikaisemminkin saanut tukea, sinuun sovelletaan nykyistä lakia. Jos haet tukea eri opintoihin 1.8.2020 jälkeen, siirryt uuden lain piiriin.

Kaikki siirtyvät uuden lain piiriin viimeistään 31.7.2024.

Esimerkki: Olet saanut myönteisen aikuiskoulutustukipäätöksen ajalle 1.6. - 31.12.2020. Tukipäätös on annettu 1.5.2020. Lakimuutos ei vaikuta saamaasi päätökseen, eikä tuen määrään lainkaan, koska päätös on annettu ennen 1.8.2020. Jos haet lisää tukea samoihin opintoihin ajalle 1.1. - 1.3.2021, sinuun sovelletaan vanhaa lakia, eli muutokset eivät koske sinua. Huomioimme kuitenkin tulot ansainta-ajan sijaan maksuajan mukaisesti 1.8.2020 alkaen.

Tuen hakeminen, kuluminen ja määrä
sekä vaadittavat opinnot 1.8.2020 jälkeen

Lakimuutos koskee sinua jos:

  • Haet aikuiskoulutustukea ensimmäistä kertaa 1.8.2020 jälkeen
  • Haet tukea sellaiseen koulutukseen, johon et ole aikaisemmin saanut tukea

Jatkossa tukea hakevan on tehtävä aina ensihakemus. Tämän jälkeen tukea voi hakea vapaasti kuukausittain jälkikäteen maksuhakemuksella. Mikäli tukea ei jossain kuussa hae, siitä ei tarvitse erikseen ilmoittaa Työllisyysrahastoon.

Hyödynnämme tulorekisterin palkkatietoja käsittelytyössämme. Ensihakemusvaiheessa laskemme aikuiskoulutustuen ansio-osan tulorekisteritietojen perusteella. Maksuhakemuksessa otamme huomioon muut tulot maksupäivän mukaan.

Esimerkki: Olet saanut myönteisen aikuiskoulutustukipäätöksen ajalle 1.6. - 30.9.2020. Tukipäätös on annettu 1.5.2020. Haluat hakea tukea kokonaan uusiin opintoihin ja lähetät hakemuksen 1.9.2020. Tällöin hakisit tukea uuden lain mukaisesti ja sinua koskisivat myös tuen määrään, kulumiseen ja opintosuoritusvaatimuksiin koskevat muutokset.

Tuen hakeminen

Aluksi sinun pitää lähettää ensihakemus, jossa selvitetään tukioikeutesi ja sen voimassaoloaika. Tämän jälkeen voit hakea maksuhakemuksilla tukea kuukausittain jälkikäteen.

Voit nostaa tukea maksuhakemuksilla ensipäätöksen voimassaoloaikana niiltä kuukausilta kuin on tarpeen. Jos et halua hakea tukea tiettynä kuukautena, sinun ei tarvitse ilmoittaa asiasta Työllisyysrahastoon.

Ensihakemuksella selvitetään tuen perusteena oleva palkkasi sekä seuraavat tuen saamisedellytykset:

  • onko sinulla vähintään 8 vuotta työhistoriaa
  • onko nykyinen työsuhteesi kestänyt vähintään vuoden ajan päätoimisena
  • kuuluvatko opintosi tuen piirii
  • onko sinulle myönnetty opintovapaata
  • kuulutko Suomen sosiaaliturvan piiriin

Ensihakemuksella voit hakea tukioikeutta enintään 15 kuukauden ajalle kerrallaan. Ennen kuin voit hakea tuen maksua, sinulla pitää olla voimassa oleva ensihakemuksen päätös.

Ensihakemuksen voi lähettää, kun sinulla on opiskelupaikka sekä työnantajan myöntämä opintovapaa. Voit lähettää ensihakemuksen aikaisintaan neljä kuukautta etukäteen. Ensihakemusta voi hakea myös takautuvasti, enintään viimeiseltä kuudelta kuukaudelta.

Ensihakemuksia voi lähettää aikaisintaan 1.8.2020, kun uusi aikuiskoulutusetuuksia koskeva laki astuu voimaan.

Kun olet saanut ensihakemuksen päätöksen, voit hakea tuen maksua. Voit tehdä maksuhakemuksen kokonaisille kalenterikuukausille takautuvasti. Maksuhakemuksella selvitetään haetun kuukauden ansiot ja etuudet. Maksuhakemuksia voi lähettää niin monta kertaa kuin tukipäiviä on jäljellä.

Tuen määrä ja tuen kuluminen

Tuki koostuu jatkossakin perusosasta (597,92 euroa vuonna 2020) sekä ansio-osasta (lasketaan palkan perusteella). Tuen suuruus määräytyy tulojesi perusteella uudistetun laskentakaavan perusteella. Uusi laskentakaava kannustaa työn tekemiseen opiskelun ohessa.

Kyllä, jatkossa tukipäiviä kuluu kuukaudessa kuukauden tai puolikkaan verran riippuen siitä, kuinka paljon työskentelet tukikuukauden aikana. Jos saat tuloja tukikuukauden aikana yli puolet normaalista palkastasi, tukea kuluu puoli kuukautta. Jos saat tuloja tukikuukauden aikana alle puolet normaalista palkastasi, tai tuloja ei ole lainkaan, tukea kuluu 1 kuukausi.

Esimerkki: Normaali kuukausipalkkasi on 3 000 e. Työskentelet yhtenä kuukautena vähemmän ja sinulle maksetaan siinä kuussa palkkaa 2 000 euroa. Koska 2000 euroa on yli puolet normaalipalkasta, tukea kuluu vain puoli kuukautta. Sinun tulee suorittaa opintoja vähintään 2 opintopistettä kyseisessä kuussa.

Jatkossa edellytetään 4 tai 2 opintopistettä tukikuukautta kohden riippuen siitä, kuinka paljon työskentelet tukikuukauden aikana. Jos saat tuloja tukikuukauden aikana yli puolet normaalista palkastasi, vaaditaan suorituksia vähintään 2 opintopistettä. Jos saat tuloja tukikuukauden aikana alle puolet normaalista palkastasi, tai tuloja ei ole lainkaan, vaaditaan suorituksia vähintään 4 opintopistettä.

Voit vertailla tuen määrää alla olevasta taulukosta

Normaali palkka ennen opintojen alkamista, brutto €/kk

tarkoittaa tuloja tai palkkaa, jonka olemme laskeneet sinulle päätöstä varten edellisten 12 kuukauden ansioittesi perusteella.

Tulo, brutto €/kk

tarkoittaa palkkaa, etuuksia tai muita tuloja, jotka saat tiettynä kuussa opintojen aikana. Jos esim. normaali bruttopalkkasi ennen opiskelua on 3 000 euroa, mutta työskentelet tiettynä kuussa vähemmän ja saat tuloja 2 000 euroa, aikuiskoulutustuen määräsi tältä kuulta olisi 528,02 euroa.

  Normaali palkka ennen opintojen aloittamista, brutto €/kk          
Tulo, brutto €/kk           
500
       
1 000

1 500
         
2 000
             
2 500
             
3 000
             
3 500
             
4 000
             
4 500
           
5 000
-   597,92 749,40 950,71 1152,01 1353,32 1503,18 1599,04 1694,90 1790,76 1886,62
250 472,92 624,40 825,71 1027,01 1228,32 1378,18 1474,04 1569,90 1665,76 1761,62
500 347,92 458,60 700,71 902,01 1103,32 1253,18 1349,04 1444,90 1540,76 1636,62
750 222,92 222,92 575,71 777,01 978,32 1128,18 1224,04 1319,90 1415,76 1511,62
1 000 97,92 97,92 437,90 652,01 853,32 1003,18 1099,04 1194,90 1290,76 1386,62
1 250     187,90 527,01 728,32 878,18 974,04 1069,90 1165,76 1261,62
1 500       402,01 603,32 753,18 849,04 944,90 1040,76 1136,62
1 750       167,20 478,32 628,18 724,04 819,90 915,76 1011,62
2 000         353,32 503,18 599,04 694,90 790,76 886,62
2 250         146,50 378,18 474,04 569,90 665,76 761,62
2 500           253,18 349,04 444,90 540,76 636,62
2 750           125,80 224,04 319,90 415,76 511,62
3 000             99,04 194,90 290,76 386,62
3 250               69,90 165,76 261,62
3 500                 40,76 136,62
3 750                    

 

Sivu päivitetty: 27.2.2020