Siirry suoraan sisältöön.

Tapa 1: ensimmäistä kertaa aikuiskoulutustukea hakevat

Tapa 1 koskee sinua, jos et ole aiemmin hakenut aikuiskoulutustukea tai olet lähettänyt aikuiskoulutustukihakemuksen meille ensimmäisen kerran 1.8.2020 jälkeen tai haet aikuiskoulutustukea koulutukseen, johon et ole aiemmin saanut tukea.

Uuteen koulutukseen tukea hakiessasi aikuiskoulutustuen hakemisen malli on kaksivaiheinen. Tee ensin ensihakemus, jolla selvitämme tukioikeutesi hakemallesi ajanjaksolle. Ensihakemuksen täyttämisen jälkeen voit hakea tuen maksua takautuvasti kalenterikuukausittain tehtävillä maksuhakemuksilla. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Aikuiskoulutustukea koskeva laki on uudistunut 1.8.2020. Uudistuksen tavoitteena on tukea opiskelun ja työnteon yhteensovittamista, jotta aikuiskoulutustuki mahdollistuisi yhä useammalle palkansaajalle.

Jos olet jo saanut aikuiskoulutustukea ennen 1.8.2020 ja haet tukea samoihin opintoihin, nämä muutokset eivät koske sinua, vaan haet aikuiskoulutustukea edelleen aiemman lainsäädännön mukaisesti.

Aloita ensihakemuksesta

Aloita tuen hakeminen tekemällä aikuiskoulutustuen ensihakemus. Ensihakemuksella selvitämme, oletko oikeutettu aikuiskoulutukseen hakemasi tukijakson ajalla.

Ensihakemuksen yhteydessä tutkimme tuen perusteena olevan keskimääräisen kuukausipalkan ja seuraavat tuen saamisen edellytykset:

 • sinulla on vähintään 8 vuotta työhistoriaa
 • nykyinen työsuhteesi on kestänyt vähintään vuoden ajan päätoimisena
 • sinulle on myönnetty opintovapaata
 • kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin
 • opintosi kuuluvat tuen piiriin

Tutustu ennen hakemista vielä aikuiskoulutustuen saamisedellytyksiin.

Ensihakemuksen jättäminen

Kun sinut on hyväksytty opintoihin, joihin haet tukea ja työnantajasi on myöntänyt sinulle opintovapaan, lähetä meille ensihakemus. Ensihakemuksella voit hakea tukioikeutta enintään 15 kuukaudelle. Voit hakea ensihakemuksella tukioikeutta samalle ajalle,  jolle opintovapaasi on myönnetty.

Voit lähettää ensihakemuksen aikaisintaan neljä kuukautta ennen hakemasi tukijakson alkua. Ensihakemuksella voit hakea tukioikeutta myös takautuvasti enintään kuudelta hakemuksen vireilletuloa edeltävältä kuukaudelta.

Täytä ensihakemus asiointipalvelussamme . Ensihakemukseen täytät viisi osiota: 

 1. Perustiedot
 2. Koulutustiedot
 3. Työhistoria
 4. Tulotiedot
 5. Työnantajan tiedot ja liitteet

Lähetettyäsi hakemuksen onnistuneesti, saat asiasta kuittauksen sähköpostiisi. Hakemukselle tarvittavat liitteet tulee toimittaa 5 arkipäivän kuluessa hakemuksen täyttämisestä. Voit lisätä liitteitä hakemuksellesi asiointipalvelumme kautta.

Todistus opinto-oikeudesta

Tukioikeuden myöntäminen edellyttää, että sinulla on hakemallasi tukijaksolla voimassa oleva opinto-oikeus niihin opintoihin, joiden perusteella haet tukea. Liitä ensihakemukseesi koulutustietoihin todistus, jolta käyvät ilmi suorittamasi opinnot, oppilaitos, jossa opiskelet, opintojesi laajuus opintopisteissä ja sinulle myönnetty opinto-oikeusaika.  

Jos opintosi ovat tutkintoon johtavia ja olet vasta tullut hyväksytyksi opintoihisi, voit liittää todistukseksi hyväksymisilmoituksen uusiin opintoihisi.

Myös oppilaitoksen järjestelmästä otettu kuvakaappaus on riittävä, jos siitä käy ilmi edellä mainitut tiedot.

Työnantajan osuus

Ensihakemuksen täyttämisen yhteydessä pyydämme sinua ilmoittamaan työnantajasi edustajan sähköpostiosoitteen. Lähetämme sähköpostitse työnantajallesi linkin, jonka kautta tämä pääsee täyttämään hakemukselle tarvittavat työsuhdetiedot.

Työnantajan osuudessa työnantajasi tulee ilmoittaa perustiedot työsuhteestasi sekä sinulle myönnetyn opintovapaan tai osittaisen opintovapaan ajankohta. Sinun tulee sopia osa-aikaisesta tai kokonaan palkattomasta opintovapaasta työnantajasi kanssa jo ennen kuin lähetät meille ensihakemuksen. Jos tulorekisteristä saamamme palkkatiedot eivät ole hyödynnettävissä, pyydämme työnantajaa ilmoittamaan myös 12 kuukauden palkkatietosi ja niihin mahdollisesti vaikuttavat poissaolojaksot.

Selvitä ennen hakemuksen täyttämistä, kuka työpaikallasi vastaa tarvittavien tietojen ilmoittamisesta hakemuksellesi. Saat sähköpostiisi ilmoituksen, kun työnantaja on lähettänyt pyytämämme tiedot hakemuksellesi.

Saamme palkkatiedot tulorekisteristä

Hyödynnämme tulorekisteristä saatavia palkkatietoja tuen perusteena olevan keskimääräisen kuukausipalkan selvittämiseen, joten sinun ei pääsääntöisesti tarvitse lähettää palkkatodistuksia hakemuksen liitteeksi. Työnantajasi velvollisuus on ilmoittaa saamasi tulot tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkan maksupäivästä.

Täyttäessäsi hakemuksen asiointipalvelussamme, näet työnantajasi tulorekisteriin ilmoittamat palkkatiedot ensihakemuksen täyttämistä edeltävien 12 kuukauden ajalta. Jos työnantajasi on ilmoittanut palkkatietosi tulorekisteriin suppeasti tai ilmoitat tulorekisteristä saamissamme tiedoissa olevan puutteita, pyydämme tarkempia palkkatietoja työnantajaltasi tälle lähetettävän työnantajan osuuden yhteydessä.

Voit lukea tarkemmin tuen määrään vaikuttavista palkkatiedoistasi kohdasta Tuen määrä. 

Euroopassa tehdystä työstä tarvitsemme oman selvityksen

Työskentely EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä voidaan laskea mukaan työhistoriaan aikaisintaan Suomen Euroopan unioniin liittymisvuodesta 1995 alkaen ja lisäksi aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jolloin työskentelymaa on liittynyt Euroopan unioniin. Muualla kuin Suomessa tehdystä työstä sinun pitää liittää hakemukseen luotettava selvitys työskentelystäsi, esimerkiksi työtodistus ja palkkatodistus. Jos todistukset ovat muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, lähetä todistuskopioiden mukana myös käännös teksteistä.

Työssäoloon rinnastettavat jaksot työhistoriassa

Jos sinulle ei kerry vaadittavaa 8 vuoden työssäoloaikaa eläkevakuutetusta työstä tai yritystoiminnasta, voit ilmoittaa mahdollisista työssäoloaikaan rinnastettavista jaksoistasi hakemuksellasi ja liittää näistä tarvittavat selvitykset.

Jos sinulla on ollut

 • hoitovapaa-aikaa työ- tai virkasuhteen aikana, tarvitsemme työnantajan todistuksen hoitovapaasi ajankohdasta 
 • äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa-aikaa, tarvitsemme kopion Kelan päivärahapäätöksestä. Jos Kelan päätös ei ole enää saatavilla, kuvan lapsen Kela-kortista tai passista 
 • erityisäitiys-, ja erityishoitorahakausia, tarvitsemme kopion Kelan hoitorahapäätöksestä 
 • varusmies- tai siviilipalvelusaikaa, tarvitsemme kuvan sotilaspassista tai siviilipalvelustodistuksesta, josta palvelusaika ilmenee 
 • työkyvyttömyyseläke-, tapaturmaeläke- tai kuntoutustukiaikaa, tarvitsemme kopion eläke- tai tukipäätöksestä kyseiselle jaksolle 

Työhistorian laskennassa työssäoloon rinnastettavaa aikaa voidaan huomioida mukaan korkeintaan kaksi vuotta. Lue lisää työhistorian laskennasta täältä.

Aikuiskoulutustuen hakeminen 1.8.2020 alkaen. Ensihakemus: Hae aikuiskoulutustuen ensipäätöstä, kun opiskelupaikka ja opintovapaa ovat varmistuneet. Saat tietää, onko sinulla oikeutta aikuiskoulutustukeen ja mikä on tukesi suuruus.

Ensihakemuksen käsittely

Käsittelemme hakemukset saapumisjärjestyksessä. Jos tarvitsemme tukipäätöksen tekemiseen lisätietoja, olemme hakemuksen käsittelyvaiheessa sinuun yhteydessä. 

Voit seurata hakemusten keskimääräisiä käsittelyaikoja verkkosivuiltamme ja oman hakemuksesi tilaa asiointipalvelustamme omat hakemukseni –kohdasta. Asiointipalvelussamme voit myös tarkastella työnantajasi hakemuksellesi toimittamia tietoja. Kun hakemuksesi on käsitelty, saat ilmoituksen annetusta päätöksestä sähköpostiisi.

Saatuasi myönteisen ensipäätöksen voit hakea tuen maksua aikuiskoulutustuen maksuhakemuksella tarpeesi mukaan kuukausittain jälkikäteen. Tuen maksua ei tarvitse hakea jokaiselta kuukaudelta, jolle sinulla on voimassa oleva ensipäätös, vaan voit itse valita kuukaudet, joilta haluat saada aikuiskoulutustukea.

ESIMERKKI: Sinulle on myönnetty ensipäätös koko kalenterivuodelle. Huomaat, että saat sen verran muita tuloja maksuun helmikuussa, että et tarvitse tälle kuukaudelle tuen maksua. Voit tällöin jättää helmikuun maksuhakemuksen täyttämättä, ja hakea tuen maksua vain niiltä kuukausilta, joille se on tarpeen. 

Tuen määrä

Aikuiskoulutustuki on ansiosidonnainen etuus. Maksettavan tuen määrä riippuu palkkatuloistasi ensihakemuksen täyttämistä edeltävien 12 kuukauden ajalta. Tuen määrän laskennan perusteena on vakiintunut palkka, eli veronalainen ansiotulo, josta on vähennetty maksettu lomaraha ja lomakorvaus. 

Jos olet ollut ensihakemuksen vireilletuloa edeltävien 12 kuukauden aikana työstä poissa kokonaan tai osa-aikaisesti esimerkiksi perhevapaiden, sairauden tai opiskelun vuoksi, pidennämme tarkastelujaksoa palkattomien tai osapalkkaisten poissaolojen verran niin, että palkalliset 12 kuukautta täyttyvät.  Mahdollisten osa-aikaisten jaksojen aikana maksettua palkkaa ei tarkastelujaksoa pidennettäessä huomioida tuen perusteena olevaan palkkaan. 

Huomioimme tuen määrän laskennassa päätoimesta ja kaikista sivutöistä saadut palkkatulot. Emme huomioi yritystoiminnasta tai toimitusjohtajana toimimisesta saatuja tuloja ansio-osan perusteena olevaan palkkaan. 

Voit laskea arvion sinulle myönnettävän aikuiskoulutustuen enimmäismäärästä sivuiltamme löytyvän laskurin avulla. Voit myös tutustua tarkemmin ansio-osan määräytymisen perusteisiin.

Jatkohakeminen

Saatuasi päätöksen ensihakemukseesi, voit hakea lisää tukioikeutta samoihin opintoihin lähettämällä jatkohakemuksen. Tukea ei voida myöntää, jos sinulle on jo myönnetty tuen enimmäiskesto, joka on 15 kuukautta.

Jatkohakemus perustuu osittain ensipäätöksen tietoihin. Tästä syystä hakemuksen täyttämiseen riittävät suppeammat tiedot. Keskimääräisestä kuukausiansiostasi laskettu tuen määrä pysyy samana kuin ensihakemuksessa eikä sitä siis lasketa uudelleen jatkohakemuksen yhteydessä, koska kyseessä on samat opinnot, joiden perusteella haet tukioikeutta.

Voit lähettää jatkohakemuksen ensihakemukseesi jos:

 • olet lähettänyt aikuiskoulutustukihakemuksen ensimmäistä kertaa 1.8.2020 jälkeen ja saanut siihen päätöksen
 • haet tukea samoihin opintoihin, joihin sinulle on aiemmalla ensipäätöksellä haettu tai myönnetty tukioikeus
 • opinto-oikeutesi on voimassa hakemallesi ajalle
 • työsuhteessasi ei ole tapahtunut muutoksia
 • olet sopinut opintovapaasta tai osa-aikaisesta työstä opintojen vuoksi työnantajasi kanssa

Pääset tekemään jatkohakemuksen asiointipalvelussamme. Hae palkansaajan aikuiskoulutustukea avaa sinulle valikon, josta valitsemalla kohdan Täytä jatkohakemus opintoihin joihin olet jo aiemmin saanut päätöksen. Tämän jälkeen pääset valitsemaan sen ensihakemuksen, jonka perusteella muodostuu osittain esitäytetty jatkohakemus. Täytä jatkohakemus huolellisesti ja lähetä se meille käsiteltäväksi.

Muuta huomioitavaa

Lähetä tarvittavat liitteet hakemuksen käsittelyä varten asiointipalvelussamme suoraan hakemuksesi liitteeksi. Jos tarvitsemme tukipäätöksen tekemiseen muita tietoja, olemme sinuun yhteydessä.

Voit lähettää jatkohakemuksen aikaisintaan neljä kuukautta ennen haetun tukioikeusjakson alkua ja takautuvasti enintään 6 kuukautta jälkikäteen. Jos olet lähettämässä jatkohakemuksen, jolla haet tukioikeutta takautuvasti, lähetä samalla myös maksuhakemus samalta ajalta.

Työnantajan osuus

Ensihakemuksen jatkohakemukseen kuuluu myös työnantajalomake, jossa työnantajan tulee vahvistaa sinulle myönnetyn opintovapaan tai osa-aikaisen työn ajankohta. Hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulta kysytään työnantajasi edustajan sähköpostiosoite, johon työnantajalomake lähetetään. Varmista ennen sähköpostin lähettämistä, kenelle työnantajan edustalle voit viestin lähettää.

Opintovapaatietoa koskeva kysely lähetetään aina työnantajalle jatkohakemuksen yhteydessä. Jos opintovapaata koskeva tieto on jo ilmoitettu aiemmalla ensihakemuksella, voimme käyttää kyseistä tietoa.

Maksuhakemus

Kun olet täyttänyt ensihakemuksen, voit hakea tuen maksua takautuvasti maksuhakemuksilla. Maksuhakemus kannattaa lähtökohtaisesti täyttää vasta saatuasi myönteisen ensipäätöksen, sillä ennen tätä myönteisen maksupäätöksen saaminen ei ole mahdollista. Maksupäätös tulee kuitenkin hakea viimeistään kuuden kuukauden kuluessa haettavasta tukikuukaudesta.

Maksuhakemus tehdään jälkikäteen ja kokonaiselle kalenterikuukaudelle vaikka ensipäätös olisi annettu vain puolikkaalle kuukaudelle. Maksuhakemuksella huomioidaan sen tukikuukauden aikana maksetut ansiot ja etuudet, jolta tukea haetaan. Maksuhakemusta ei voi tehdä etukäteen, esimerkiksi syyskuuta koskevan maksuhakemuksen voit jättää rahastolle aikaisintaan lokakuun alussa.

Maksuhakemusta ei voi tehdä kuluvalle kuukaudelle. Jos ensihakemuksella antamiisi tietoihin on tullut muutoksia, ilmoita niistä asiakaspalveluumme ennen uuden maksuhakemuksen jättämistä.

Maksuhakemuksilla voit hakea ensipäätöksen kattavalle ajanjaksolle tukea niille kuukausille, joille haluat. Jos et halua hakea tukea tiettynä kuukautena, sinun ei tarvitse ilmoittaa asiasta Työllisyysrahastoon. Kuukaudet, joille et hae tukea, eivät myöskään kuluta tukioikeuttasi.

Maksuhakemuksella tutkitaan:

 • maksetut tulot tukikuukauden aikana
 • tukipäivien kuluminen
 • mahdolliset estävät etuudet tukikaudella (esimerkiksi sairauspäiväraha)

Jos esim. työsuhteeseesi tai opintoihisi on tullut muutoksia, muista ilmoittaa niistä meille

Maksuhakemuksen täyttämisen ohjevideo

Tuen määrä ja tulot tukikuukauden aikana

Jokaisen tukikuukauden tuen määrä riippuu sekä ensihakemuksen yhteydessä lasketusta keskimääräisestä kuukausipalkastasi, että tukikuukauden aikana saamistasi tuloista. Tuloina otetaan huomioon palkka- ja etuustulot sekä yritystoiminnan ansiotulot. Tukiajalla saamasi tulot katsotaan tuloksi niiden maksuajankohdalle, riippumatta siitä, milloin olet ne ansainnut. Tarkemman erittelyn tukeen vaikuttavista sivutuloista ja etuuksista löydät täältä.

Laskurin avulla voit arvioida aikuiskoulutustukesi määrää.

Hyödynnämme aikuiskoulutustukihakemusten käsittelyssä tulorekisteristä saatavia etuus- ja palkkatietoja.

Kun täytät maksuhakemusta asiointipalvelussamme, haetaan palkka- ja etuustietosi tulorekisteristä, ja ne tulevat automaattisesti hakemuksellesi. Saadut tulot huomioidaan maksuajankohdan mukaan.

Maksuhakemusta täyttäessä on hyvä huomioida, että työnantajilla on viisi arkipäivää aikaa ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin kalenterikuukauden viimeisestä päivästä alkaen. Jos siis esimerkiksi lähetät maksuhakemuksesi heti kuukauden ensimmäisenä päivänä, voi olla, ettei työnantajasi ole vielä lähettänyt tietojasi tulorekisteriin.

Jos sinulle on maksettu palkka- tai etuustuloa haettavan tukikuukauden aikana eikä tulorekisteristä palaudu tietoja, vastaa "Ovatko tulorekisteristä haetut tietosi oikein?" -kysymykseen "Ei". Tällöin haemme tiedot -hakemuksellesi uudelleen hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Kysymykseen vastaaminen on tärkeää, koska sillä vältyt siltä, että sinulle mahdollisesti maksetaan tukea liikaa ja ylimääräinen maksu peritään myöhemmin takaisin.

Opinnot tukiaikana ja tukipäivien kuluminen

Tukikuukauden aikana maksetut palkat, etuudet ja muut työtulot vaikuttavat siihen, montako opintopistettä sinun on suoritettava tukikuukauden aikana. Jos saat tuloja tukikuukauden aikana yli puolet tuen perusteena olevasta palkastasi, vaaditaan suoritettavaksi vähintään 2 opintopistettä. Jos saat tuloja tukikuukauden aikana alle puolet tuen perusteena olevasta palkastasi, tai tuloja ei ole lainkaan, vaaditaan suoritettavaksi vähintään 4 opintopistettä.

Tukikauden aikana saatavat tulot ja vaadittava opintopistemäärä ovat sidoksissa myös tukipäivien kulumiseen. Jos sinulta vaaditaan tukikuukautena kaksi opintopistettä eli saat tukikauden aikana palkkatuloja yli puolet normaalista palkastasi, kuluu tukiaikaa vain puolikas kuukausi (10,75 päivää).

Esimerkki 1. Tuen perusteena oleva kuukausipalkkasi on 3000 euroa, ja saat tukikuukauden aikana palkkatuloja 1800 euroa. Tukikuukauden aikana saatu palkka on yli puolet kuukausipalkasta, joten opintopisteitä vaaditaan suoritettavaksi kaksi opintopistettä, ja tukiaikaa kuluu puolikas tukikuukausi.

Esimerkki 2. Tuen perusteena oleva kuukausipalkkasi on 3000 euroa, ja saat tukikuukauden aikana palkkatuloja 700 euroa. Tukikuukauden aikana saatu palkka on alle puolet kuukausipalkasta, joten opintopisteitä vaaditaan suoritettavaksi neljä opintopistettä ja tukiaikaa kuuluu kokonainen kuukausi.

Maksuhakemuksen käsittely

Automaattinen päätöksenteko nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä

Käsittelemme kaikki palkansaajan aikuiskoulutustuen maksuhakemukset joko automaattisesti tai manuaalisesti. Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa, että tietyissä tapauksissa voimme antaa maksuhakemuksellesi päätöksen ilman rahaston työntekijän osallistumista hakemuksen käsittelyyn. Automaattinen päätöksenteko nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä ja tuen maksamista tilillesi.

Kun aikuiskoulutustuen maksuhakemus käsitellään automaattisesti, pystymme antamaan päätöksen yleensä antamaan jo samana tai seuraavana arkipäivänä siitä, kun olet lähettänyt hakemuksesi asiointipalvelussamme. Kysymme sinulta lupaa automaattiseen päätöksentekoon ensihakemuksen täyttämisen yhteydessä. Voit myös koska tahansa muuttaa suostumustasi asiointipalvelussamme.

Voimme käsitellä hakemuksesi automaattisesti, jos

 • olet antanut suostumuksesi automaattiseen käsittelyyn 
 • olet ilmoittanut hakemuksessasi kaikki tarvittavat tiedot
 • työsuhteessasi ei ole tapahtunut muutoksia
 • sinulla ei ole yritystoiminnan tuloja
 • tulorekisteristä ja Kelasta hakemuksellesi haetut tiedot ovat oikein ja olet vahvistanut hakemuksessasi, että ne pitävät paikkansa
 • hakemuksessasi ei ole liitetiedostoja
 • ensihakemukseesi on annettu päätös
 • ensihakemustasi koskeva muutoksenhaku ei ole kesken.

Hakemuksesi voidaan käsitellä automaattisesti, jos kaikki yllä olevat kohdat täyttyvät.

Tällä hetkellä pystymme hyödyntämään automaattista päätöksentekoa noin 40–60 prosentissa meille tulevista maksuhakemuksista. Pyrimme lisäämään automaattisten päätösten osuutta, jotta saamme tehostettua hakemuskäsittelyä ja jotta asiakkaana saat aikuiskoulutustuen tilillesi mahdollisimman nopeasti.

Emme toistaiseksi käsittele ensihakemuksia automaattisesti.

Manuaalinen käsittely

Manuaalinen käsittely tarkoittaa, että palveluasiantuntijamme käsittelee hakemuksen ja antaa siihen päätöksen. Käsittelemme manuaalisesti kaikki hakemukset, joita emme voi käsitellä automaattisesti. Jos hakemuksesi käsittelemiseksi tarvitaan lisätietoja, palveluasiantuntija lähettää sinulle lisäselvityspyynnön asiointipalvelussamme. Kun olemme saaneet hakemuksesi käsittelemiseksi tarvittavat tiedot, palveluasiantuntija antaa hakemuksellesi päätöksen.

Teemme jatkuvaa laadunvalvontaa sekä automaattisesti että manuaalisesti tehdyille päätöksille.

 

Maksuhakemuksen käsittely. Jos valitset kyllä, voidaanko hakemus käsitellä automaattisesti? Hakemuksesi voidaan käsitellä automaattisesti, jos olet antanut suostumuksesi automaattiseen päätöksentekoon, ensihakemuksellesi on annettu myönteinen päätös, muutoksenhaku ensipäätökseesi ei ole kesken, työsuhteessasi ei ole muutoksia, sinulla ei ole yritystoiminnan tuloja, tulorekisteristä ja Kelasta tilatut tiedot ovat oikein, olet ilmoittanut hakemuksessasi kaikki tarvittavat tiedot. Huomaa, että kaikkien kohtien tulee täyttyä. Jos valitset kyllä, hakemuksesi käsitellään automaattisesti. Päätös tehdään samana tai seuraavana päivänä hakemuksen jättämisestä. Tukesi siirtyy maksettavaksi myönteistä päätöstä seuraavana arkipäivänä. Rahat ovat tililläsi enintään kolmessa arkipäivässä päätöspäivästä. Jos valitset ei, hakemuksesi käsitellään manuaalisesti. Hakemus odottaa käsittelyvuoroa. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Palveluasiantuntijamme käsittelee hakemuksesi ja pyytää tarvittaessa lisätietoja. Tarkista ajantasaiset käsittelyajat verkkosivuiltamme. Hakemuksesi käsittelyvaiheet näet asiointipalvelustamme. Saat päätöksen. Tukesi siirtyy maksettavaksi myönteistä päätöstä seuraavana arkipäivänä. Rahat ovat tililläsi enintään kolmessa arkipäivässä päätöspäivästä.

Hakemusten tavoitekäsittelyajat

Hakemusten tavoitekäsittelyajat ovat:

 • ensihakemukset 25 kalenteripäivää
 • maksuhakemukset 15 kalenteripäivää

Esitetyt käsittelyajat ovat keskiarvoja, jotka kuvaavat kunkin etuuslajin tavoitteellista käsittelyaikaa. Yksittäistapauksissa ja ruuhkatilanteissa käsittelyaika voi poiketa edellä mainitusta.

Automaattisesti annettavien päätösten oikeellisuudesta vastaa rahaston etuuspalvelun sisältövastaava. Päätökset automaattisesti käsiteltävien hakemusten ryhmistä kuuluvat puolestaan etuuspalvelun prosesseista vastaavan palvelupäällikön vastuualueelle. Lisätietoa Aikuisopiskelijan etuuksien tietosuojan kohdasta 8.

Päätös

Järjestelmämme muodostaa päivän aikana annetuille päätöksille päätöskirjeet kello 18 illalla. Kun maksupäätöksesi on nähtävissä asiointipalvelussa, lähetämme siitä sinulle automaattisen ilmoituksen sähköpostilla. Asiointipalvelu on nopein ja tietoturvallisin tapa tarkastella päätöstäsi.

Asiointipalvelussa voit antaa suostumuksen siihen, että päätökset toimitetaan sinulle ainoastaan asiointipalveluun. Tällöin emme lähetä niitä sinulle postitse. Saat asiointipalvelusta sähköpostin, kun sinua koskeva päätös on tehty. Päätöksen saamisen jälkeen voit tutustua siihen kirjautumalla asiointipalveluumme.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi päätökseen, voit hakea siihen muutosta. Lue lisää muutoksenhausta.

Ensihakemuksen päätös

Ensipäätöksellä saat tiedon aikuiskoulutustuen saamisedellytysten täyttymisestä. Ensihakemuksen päätökseltä näet myös tuen laskennassa käytetyn keskimääräisen kuukausiansion suuruuden. Näet päätökseltä myös täyden aikuiskoulutustuen määrän, joka maksetaan sinulle, jos sinulla ei ole muita tuloja tukikuukauden aikana.

Maksuhakemuksen päätös

Maksuhakemuksen päätökseltä näet kyseisen kuukauden tuen määrän, jäljellä olevat tukipäivät, maksupäivän sekä tiedon, paljonko opintopisteitä sinun tulee kyseisen kuukauden aikana suorittaa.

Tuen maksaminen ja verotus

Tuen maksupäivän näet tukipäätöksestäsi asiointipalvelussamme. Maksamme aikuiskoulutustuen maksuhakemuksen perusteella kuukausittain jälkikäteen. Aikuiskoulutustukesi siirtyy maksuajoon heti myönteisen maksupäätöksen antamista seuraavana arkipäivänä. Aikuiskoulutustuki näkyy tililläsi viimeistään kolmantena arkipäivänä päätöspäivästä.

Huomioithan, että pankkien välisten tilisiirtojen nopeus vaihtelee. Pankista riippuen tuki voi näkyä tililläsi jo päätöksessä ilmoittamaamme maksupäivää edeltävänä päivänä.

Aikuiskoulutustuen verotus

Aikuiskoulutustuen vakiomääräinen ennakonpidätys on 20 %.

Jos haluat pienentää tai suurentaa ennakonpidätystä, toimita meille etuutta varten annettu muutosverokortti. Huomioithan, että palkkaa varten annettua verokorttia tai monisivuista päätöstä verokortista ei voida käyttää aikuiskoulutustuen verotuksen muuttamiseen.

Muutosverokortin voit tilata kätevästi Verohallinnon verkkosivuilta.

 • Valitse muutosverokorttia tilatessasi kohtaan ”Etuuden maksaja” muu suomalainen maksaja.
 • Valitse myös kohtaan ”Tiedot etuudesta” maksajaksi alasvetovalikosta muu suomalainen maksaja.
 • Kirjoita maksajan nimeksi Työllisyysrahasto.

Tarvitset muutosverokorttia hakiessasi tiedot kuluvan vuoden tuloista ja veroista sekä oman arvion sinulle myönnettävästä etuuden määrästä. Sinun täytyy itse tehdä arvio aikuiskoulutustuen määrästä, sillä saat tiedon tuen määrästä vasta maksuhakemuksella. Saamasi tuen määrä voi myös vaihdella, jos sinulla on tuloja tukikuukauden aikana.

Saamallasi ensipäätöksellä on ilmoitettu keskimääräinen ansio, jonka perusteella laskemme tuen määrän. Lisäksi näet ensipäätökseltä, mikä on täyden aikuiskoulutustukesi määrä kuukaudelta, jos sinulle ei makseta muita tuloja. Työllisyysrahaston verkkosivuilta löydät laskurin, jonka avulla voit arvioida maksettavan tuen suuruutta.

Nopein ja varmin tapa muutosverokortin toimittamiseen on liittää muutosverokortti etuutta varten profiilitietoihisi asiointipalvelussamme. Oman profiilisi kautta voit myös kätevästi tarkistaa, milloin olemme tallentaneet profiilin kautta liitetyn verokorttisi tietoihisi. Kun liitetyn verokortin kohdalla näkyy Tallennettu, otamme toimitetun verokortin huomion tallennusajankohdasta eteenpäin maksettavassa aikuiskoulutustuessasi.

Pdf-muotoisen muutosverokorttisi saat ladattua OmaVerosta. Ethän valitse verokorttia tilatessasi saman muutosverokortin toimittamista hakemuksellesi myös postitse, sillä kahteen kertaan saapuva verokortti voi hidastaa asiasi käsittelyä.

Verokortti tulee liittää vähintään 3 arkipäivää ennen kuin teet maksuhakemuksen, jotta voimme huomioida uuden veroprosentin tuen maksussa.

Sivu päivitetty: 11.11.2021