Huomio!

Haluatko hakea aikuiskoulutustuen maksua? Katso ohjevideo maksuhakemuksen lähettämiseen tästä.

Siirry suoraan sisältöön.

Tapa 1: ensimmäistä kertaa aikuiskoulutustukea hakevat

Tapa 1 koskee sinua, jos et ole aiemmin hakenut aikuiskoulutustukea tai olet lähettänyt aikuiskoulutustukihakemuksen meille ensimmäisen kerran 1.8.2020 jälkeen tai haet aikuiskoulutustukea koulutukseen, johon et ole aiemmin saanut tukea.

Jos haet aikuiskoulutustukea ensimmäistä kertaa, tee ensihakemus. Saatuasi ensipäätöksen, hae maksuhakemuksella kuukausittaista tukea. Kun olet saanut ensihakemukseesi myönteisen päätöksen, tarvitsee sinun enää huolehtia maksuhakemuksen tekemisestä kuukausittain. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Aikuiskoulutustukea koskeva laki on uudistunut 1.8.2020. Uudistuksen tavoitteena on tukea opiskelun ja työnteon yhteensovittamista, jotta aikuiskoulutustuki mahdollistuisi yhä useammalle palkansaajalle.

Jos olet jo saanut aikuiskoulutustukea ennen 1.8.2020 ja haet tukea samoihin opintoihin, nämä muutokset eivät koske sinua, vaan haet aikuiskoulutustukea edelleen aiemman lainsäädännön mukaisesti.

Aloita ensihakemuksesta

Aloita tuen hakeminen tekemällä aikuiskoulutustuen ensihakemus. Ensihakemuksen yhteydessä tutkimme tuen perusteena olevan keskimääräisen kuukausipalkan sekä seuraavat tuen saamisen edellytykset:

 • sinulla on vähintään 8 vuotta työhistoriaa
 • nykyinen työsuhteesi on kestänyt vähintään vuoden ajan päätoimisena
 • sinulle on myönnetty opintovapaata
 • kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin
 • opintosi kuuluvat tuen piiriin

Tutustu ennen hakemista vielä aikuiskoulutustuen saamisedellytyksiin.

Ensihakemuksen jättäminen

Kun sinut on hyväksytty opintoihin, joihin haet tukea ja työnantajasi on myöntänyt sinulle opintovapaan, lähetä meille ensihakemus. Ensihakemuksella voit hakea tukioikeutta enintään 15 kuukaudelle. Voit hakea ensihakemuksella tukioikeutta samalle ajalle kun opintovapaasi on myönnetty. 

Voit lähettää ensihakemuksen aikaisintaan neljä kuukautta etukäteen. Ensipäätöstä voi hakea myös takautuvasti enintään viimeisen kuuden kuukauden ajalta.

Kun olet saanut myönteisen ensipäätöksen, haet tukea maksuun aikuiskoulutustuen maksuhakemuksella tarpeesi mukaan kuukausittain jälkikäteen. Näin toimit koko sen ajan, jonka myönteinen ensipäätöksesi kattaa. Tukea ei tarvitse hakea jokaiselta ensipäätöksen sisältämältä kuukaudelta, vaan voit itse valita kuukaudet, joilta haluat saada aikuiskoulutustukea.

Ensihakemusta varten tarvitsemme:

 • opiskelutodistuksen, josta käy ilmi opinto-oikeutesi koulutusohjelmaan johon haet tukea
 • työnantajasi sähköpostiosoitteen, jotta työnantajasi pääsee lähettämään hakemukseen tarvittavat tiedot työsuhteestasi ja opintovapaasi ajankohdasta sähköisellä lomakkeella
 • Saamme palkkatietosi 12 kuukauden ajalta suoraan tulorekisteristä. Jos tarvitsemme erillisen palkkatodistuksen, pyydämme sitä sinulta erikseen.
 • Jos työhistoriasi sisältää työskentelyjaksoja ulkomailla, liitä mukaan selvitys työskentelystäsi.

Lähetä tarvittavat liitteet asiointipalvelussa. Jos tarvitsemme tukipäätöksen tekemiseen muita tietoja, olemme hakemuksen käsittelyvaiheessa sinuun yhteydessä.

Saamme palkkatiedot tulorekisteristä

Hyödynnämme tulorekisteristä saatavia palkkatietoja aikuiskoulutustukihakemusten käsittelyssä. Ensihakemuksen yhteydessä laskemme tuen perusteena olevan keskimääräisen kuukausipalkan tulorekisteritietojen perusteella, joten sinun ei pääsääntöisesti tarvitse lähettää palkkatodistuksia hakemuksen liitteeksi. Tarvittaessa pyydämme sinulta erillistä palkkatodistusta.

Täyttäessäsi hakemuksen asiointipalvelussamme näet tulorekisteristä saatavat palkkatietosi, joita käytämme tuen määrän laskennassa. Työnantajasi velvollisuus on ilmoittaa saamasi tulot tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkan maksupäivästä.

Euroopassa tehdystä työstä tarvitsemme oman selvityksen

Työskentely EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä voidaan laskea mukaan työhistoriaan aikaisintaan Suomen Euroopan unioniin liittymisvuodesta 1995 alkaen ja lisäksi aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jolloin työskentelymaa on liittynyt Euroopan unioniin. Muualla kuin Suomessa tehdystä työstä sinun pitää liittää hakemukseen luotettava selvitys työskentelystäsi, esimerkiksi työtodistus ja palkkatodistus. Jos todistukset ovat muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, lähetä todistuskopioiden mukana myös käännös teksteistä.

Tuen määräytyminen

Aikuiskoulutustuen määrä riippuu aiemmista tuloistasi. Voit laskea arvion täysimääräisen aikuiskoulutustuen määrästä laskurilla. Voit myös tutustua tarkemmin ansio-osan määräytymisen perusteisiin.

 

Jatkohakeminen

Saatuasi päätöksen ensihakemukseesi, voit hakea lisää tukioikeutta samoihin opintoihin lähettämällä jatkohakemuksen. Tukea ei voida myöntää, jos sinulle on jo myönnetty tuen enimmäiskesto, joka on 15 kuukautta.

Jatkohakemus perustuu osittain ensipäätöksen tietoihin. Tästä syystä hakemuksen täyttämiseen riittävät suppeammat tiedot. Keskimääräisestä kuukausiansiostasi laskettu tuen määrä pysyy samana kuin ensihakemuksessa eikä sitä siis lasketa uudelleen jatkohakemuksen yhteydessä, koska kyseessä on samat opinnot, joiden perusteella haet tukioikeutta.

Voit lähettää jatkohakemuksen ensihakemukseesi jos:

 • olet lähettänyt aikuiskoulutustukihakemuksen ensimmäistä kertaa 1.8.2020 jälkeen ja saanut siihen päätöksen
 • haet tukea samoihin opintoihin, joihin sinulle on aiemmalla ensipäätöksellä haettu tai myönnetty tukioikeus
 • opinto-oikeutesi on voimassa hakemallesi ajalle
 • työsuhteessasi ei ole tapahtunut muutoksia
 • olet sopinut opintovapaasta tai osa-aikaisesta työstä opintojen vuoksi työnantajasi kanssa

Pääset tekemään jatkohakemuksen asiointipalvelussamme. Hae palkansaajan aikuiskoulutustukea avaa sinulle valikon, josta valitsemalla kohdan Täytä jatkohakemus opintoihin joihin olet jo aiemmin saanut päätöksen. Tämän jälkeen pääset valitsemaan sen ensihakemuksen, jonka perusteella muodostuu osittain esitäytetty jatkohakemus. Täytä jatkohakemus huolellisesti ja lähetä se meille käsiteltäväksi.

Muuta huomioitavaa

Lähetä tarvittavat liitteet hakemuksen käsittelyä varten asiointipalvelussamme suoraan hakemuksesi liitteeksi. Jos tarvitsemme tukipäätöksen tekemiseen muita tietoja, olemme sinuun yhteydessä.

Voit lähettää jatkohakemuksen aikaisintaan neljä kuukautta ennen haetun tukioikeusjakson alkua ja takautuvasti enintään 6 kuukautta jälkikäteen. Jos olet lähettämässä jatkohakemuksen, jolla haet tukioikeutta takautuvasti, lähetä samalla myös maksuhakemus samalta ajalta.

Työnantajan osuus

Ensihakemuksen jatkohakemukseen kuuluu myös työnantajalomake, jossa työnantajan tulee vahvistaa sinulle myönnetyn opintovapaan tai osa-aikaisen työn ajankohta. Hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulta kysytään työnantajasi edustajan sähköpostiosoite, johon työnantajalomake lähetetään. Varmista ennen sähköpostin lähettämistä, kenelle työnantajan edustalle voit viestin lähettää.

Opintovapaatietoa koskeva kysely lähetetään aina työnantajalle jatkohakemuksen yhteydessä. Jos opintovapaata koskeva tieto on jo ilmoitettu aiemmalla ensihakemuksella, voimme käyttää kyseistä tietoa.

Maksuhakemus

Kun olet täyttänyt ensihakemuksen, voit hakea tuen maksua takautuvasti maksuhakemuksilla. Maksuhakemus kannattaa lähtökohtaisesti täyttää vasta saatuasi myönteisen ensipäätöksen, sillä ennen tätä myönteisen maksupäätöksen saaminen ei ole mahdollista. Maksupäätös tulee kuitenkin hakea viimeistään kuuden kuukauden kuluessa haettavasta tukikuukaudesta.

Maksuhakemus tehdään jälkikäteen ja kokonaiselle kalenterikuukaudelle vaikka ensipäätös olisi annettu vain puolikkaalle kuukaudelle. Maksuhakemukseen kirjataan sen tukikuukauden aikaiset ansiot ja etuudet, jolta tukea haetaan. Maksuhakemusta ei voi tehdä etukäteen, esimerkiksi syyskuuta koskevan maksuhakemuksen voit jättää rahastolle aikaisintaan lokakuun alussa.

Maksuhakemusta ei voi tehdä kuluvalle kuukaudelle. Jos ensihakemuksella antamiisi tietoihin on tullut muutoksia, tee uusi ensihakemus ennen uuden maksuhakemuksen jättämistä.

Maksuhakemuksilla voit hakea ensipäätöksen kattavalle ajanjaksolle tukea niille kuukausille, joille haluat. Jos et halua hakea tukea tiettynä kuukautena, sinun ei tarvitse ilmoittaa asiasta Työllisyysrahastoon. Kuukaudet, joille et hae tukea, eivät myöskään kuluta tukioikeuttasi.

Maksuhakemuksella tutkitaan:

 • maksetut tulot tukikuukauden aikana
 • tukipäivien kuluminen
 • mahdolliset estävät etuudet tukikaudella (esimerkiksi sairauspäiväraha)

Jos esim. työsuhteeseesi tai opintoihisi on tullut muutoksia, muista ilmoittaa niistä meille

Maksuhakemuksen täyttämisen ohjevideo

Tuen määrä ja tulot tukikuukauden aikana

Jokaisen tukikuukauden tuen määrä riippuu sekä ensihakemuksen yhteydessä lasketusta keskimääräisestä kuukausipalkastasi, että tukikuukauden aikana saamistasi tuloista. Tuloina otetaan huomioon palkka- ja etuustulot sekä yritystoiminnan ansiotulot. Tukiajalla saamasi tulot huomioidaan niiden maksukuukauden mukaan. Tarkemman erittelyn tukeen vaikuttavista sivutuloista ja etuuksista löydät täältä.

Laskurin avulla voit arvioida aikuiskoulutustukesi määrää.

Hyödynnämme aikuiskoulutustukihakemusten käsittelyssä tulorekisteristä saatavia etuus- ja palkkatietoja.

Kun täytät maksuhakemusta asiointipalvelussamme, haetaan palkka- ja etuustietosi tulorekisteristä, ja ne tulevat automaattisesti hakemuksellesi. Saadut tulot huomioidaan maksuajankohdan mukaan.

Maksuhakemusta täyttäessä on hyvä huomioida, että työnantajilla on viisi arkipäivää aikaa ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin kalenterikuukauden viimeisestä päivästä alkaen. Jos siis esimerkiksi lähetät maksuhakemuksesi heti kuukauden ensimmäisenä päivänä, voi olla, ettei työnantajasi ole vielä lähettänyt tietojasi tulorekisteriin.

Jos sinulle on maksettu palkka- tai etuustuloa haettavan tukikuukauden aikana eikä tulorekisteristä palaudu tietoja, vastaa "Ovatko tulorekisteristä haetut tietosi oikein?" -kysymykseen "Ei". Tällöin haemme tiedot -hakemuksellesi uudelleen hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Kysymykseen vastaaminen on tärkeää, koska sillä vältyt siltä, että sinulle mahdollisesti maksetaan tukea liikaa ja ylimääräinen maksu peritään myöhemmin takaisin.

Opinnot tukiaikana ja tukipäivien kuluminen

Tukikuukauden aikana maksetut palkat, etuudet ja muut työtulot vaikuttavat siihen, montako opintopistettä sinun on suoritettava tukikuukauden aikana. Jos saat tuloja tukikuukauden aikana yli puolet tuen perusteena olevasta palkastasi, vaaditaan suoritettavaksi vähintään 2 opintopistettä. Jos saat tuloja tukikuukauden aikana alle puolet tuen perusteena olevasta palkastasi, tai tuloja ei ole lainkaan, vaaditaan suoritettavaksi vähintään 4 opintopistettä.

Tukikauden aikana saatavat tulot ja vaadittava opintopistemäärä ovat sidoksissa myös tukipäivien kulumiseen. Jos sinulta vaaditaan tukikuukautena kaksi opintopistettä eli saat tukikauden aikana palkkatuloja yli puolet normaalista palkastasi, kuluu tukiaikaa vain puolikas kuukausi (10,75 päivää).

Esimerkki 1. Tuen perusteena oleva kuukausipalkkasi on 3000 euroa, ja saat tukikuukauden aikana palkkatuloja 1800 euroa. Tukikuukauden aikana saatu palkka on yli puolet kuukausipalkasta, joten opintopisteitä vaaditaan suoritettavaksi kaksi opintopistettä, ja tukiaikaa kuluu puolikas tukikuukausi.

Esimerkki 2. Tuen perusteena oleva kuukausipalkkasi on 3000 euroa, ja saat tukikuukauden aikana palkkatuloja 700 euroa. Tukikuukauden aikana saatu palkka on alle puolet kuukausipalkasta, joten opintopisteitä vaaditaan suoritettavaksi neljä opintopistettä ja tukiaikaa kuuluu kokonainen kuukausi.

Tuen maksaminen

Tuen maksupäivän näet päätöksestä, joka on saatavilla asiointipalvelussamme. Maksamme tuen kuukausittain jälkikäteen. Jos olet antanut suostumuksesi, hyödynnämme hakemusten käsittelyssä myös automaattista päätöksentekoa, jolloin voimme antaa maksupäätöksen ja maksaa tuen nopeammin.

Aikuiskoulutustuen verotus

Aikuiskoulutustuen vakiomääräinen ennakonpidätys on 20 %.

Jos haluat pienentää tai suurentaa ennakonpidätystä, toimita meille etuutta varten annettu muutosverokortti. Huomioithan, että palkkaa varten annettua verokorttia ei voida käyttää aikuiskoulutustuen maksatuksessa. Muutosverokortin voit tilata kätevästi Verohallinnon verkkosivuilta. Valitse maksajien listasta muu suomalainen maksaja ja kirjoita maksajan nimeksi Työllisyysrahasto.

Tarvitset muutosverokorttia hakiessasi tiedot kuluvan vuoden tuloista ja veroista sekä oman arvion sinulle myönnettävästä etuuden määrästä. Sinun täytyy itse tehdä arvio aikuiskoulutustuen määrästä, sillä saat tiedon tuen määrästä vasta maksuhakemuksella. Saamasi tuen määrä voi myös vaihdella, jos sinulla on sivutuloja tukikuukauden aikana.

Saamallasi ensipäätöksellä on ilmoitettu keskimääräinen ansio, jonka perusteella laskemme tuen määrän. Lisäksi näet ensipäätökseltä, mikä on täyden aikuiskoulutustukesi määrä kuukaudelta, jos sinulle ei makseta muita tuloja. Työllisyysrahaston verkkosivuilta löydät laskurin, jonka avulla voit arvioida maksettavan tuen suuruutta.

Liitä etuutta varten oleva muutosverokortti omiin profiilitietoihisi asiointipalvelussamme. Verokortti tulee liittää ennen kuin teet maksuhakemuksen, jotta voimme huomioida uuden veroprosentin tuen maksussa. 

Päätös

Kaikki antamamme päätökset tulevat näkyviin asiointipalveluumme, jossa kävit tekemässä hakemuksen. Asiointipalvelussa voit antaa suostumuksen siihen, että päätökset toimitetaan sinulle ainoastaan asiointipalveluun. Tällöin emme lähetä niitä sinulle postitse. Saat asiointipalvelusta sähköpostin, kun sinua koskeva päätös on tehty. Päätöksen saamisen jälkeen voit tutustua siihen kirjautumalla asiointipalveluumme.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi päätökseen, voit hakea siihen muutosta. Lue lisää muutoksenhausta.

Ensihakemuksen päätös

Ensipäätöksellä saat tiedon aikuiskoulutustuen saamisedellytysten täyttymisestä. Ensihakemuksen päätökseltä näet myös tuen laskennassa käytetyn keskimääräisen kuukausiansion suuruuden. Näet päätökseltä myös täyden aikuiskoulutustuen määrän, joka maksetaan sinulle, jos sinulla ei ole muita tuloja tukikuukauden aikana.

Maksuhakemuksen päätös

Maksuhakemuksen päätökseltä näet kyseisen kuukauden tuen määrän, jäljellä olevat tukipäivät, maksupäivän sekä tiedon, paljonko opintopisteitä sinun tulee kyseisen kuukauden aikana suorittaa.

Automaattinen päätöksenteko

Ensihakemuksen lähettämisen yhteydessä sinulta kysytään lupaa automaattiseen päätöksentekoon. Tämä tarkoittaa, että tietyissä tapauksissa voimme antaa maksuhakemuksellesi päätöksen ilman rahaston työntekijän osallistumista hakemuksen käsittelyyn. Automaattinen päätöksenanto nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä ja tuen maksamista tilillesi.

Voimme antaa automaattisen päätöksen maksuhakemukselle esimerkiksi silloin, jos sinulla ei ole lainkaan sivutuloa tukikuukauden aikana, tai saamme tuloistasi ajantasaiset tiedot tulorekisteristä tai Kelalta. Automaattinen päätös annetaan vain, kun olet tarkistanut tulorekisteristä saamamme tiedot ja vahvistanut niiden pitävän paikkansa. Tarkistaminen tapahtuu maksuhakemuksen lähettämisen yhteydessä.

Emme koskaan käsittele ensihakemuksia automaattisesti. Automaattipäätöksiä ei myöskään anneta, jos olet liittänyt maksuhakemukseesi liitetiedoston. Sinulla on myös mahdollisuus hakea automaattiseen maksupäätökseen muutosta. Oikaisupyyntö tehdään asiointipalvelussamme.

Hakemusten tavoitekäsittelyajat

Hakemusten tavoitekäsittelyajat ovat:

 • ensihakemukset 25 kalenteripäivää
 • maksuhakemukset 15 kalenteripäivää

Esitetyt käsittelyajat ovat keskiarvoja, jotka kuvaavat kunkin etuuslajin tavoitteellista käsittelyaikaa. Yksittäistapauksissa ja ruuhkatilanteissa käsittelyaika voi poiketa edellä mainitusta.

Automaattisesti annettavien päätösten oikeellisuudesta vastaa rahaston etuuspalvelun sisältövastaava. Päätökset automaattisesti käsiteltävien hakemusten ryhmistä kuuluvat puolestaan etuuspalvelun prosesseista vastaavan tiimipäällikön vastuualueelle. Lisätietoa Aikuisopiskelijan etuuksien tietosuojan kohdasta 8.

Sivu päivitetty: 2.6.2021