Varoitus!

Hakemusruuhkan purkamiseksi aikuiskoulutusetuuksien puhelinpalvelu on suljettu poikkeuksellisesti maanantaisin 21.9., 28.9., 5.10., 12.10., 19.10. ja 26.10. Muina arkipäivinä palvelemme normaalisti. Katso, löydätkö vastauksen kampanjasivulta osoitteesta tyollisyysrahasto.fi/etuusinfo 

Huomio!

Aikuiskoulutusetuushakemusten käsittely sekä aikuiskoulutusetuuksien asiakaspalvelu on ruuhkautunut. Olemme saaneet runsaasti kysymyksiä hakijoilta lakimuutokseen liittyen, jonka vuoksi puhelinpalvelussamme on paikoittain ruuhkaa. 

Teemme parhaamme, jotta hakemukset saadaan käsiteltyä mahdollisimman nopeasti. Katso, löydätkö vastauksen kysymykseesi täältä: tyollisyysrahasto.fi/etuusinfo.

Siirry suoraan sisältöön.

Tuen hakeminen uusiin opintoihin 1.8.2020 alkaen

Aikuiskoulutustukea koskeva laki on uudistunut 1.8.2020. Uudistuksen tavoitteena on tukea opiskelun ja työnteon yhteensovittamista, jotta aikuiskoulutustuki mahdollistuisi yhä useammalle palkansaajalle.

Uudistus koskee sinua, jos:

 • Haet aikuiskoulutustukea ensimmäistä kertaa 1.8.2020 jälkeen
 • Haet tukea koulutukseen, johon et ole aikaisemmin saanut aikuiskoulutustukea

Jos olet jo saanut aikuiskoulutustukea ennen 1.8.2020 ja haet tukea samoihin opintoihin, nämä muutokset eivät koske sinua, vaan haet aikuiskoulutustukea edelleen aiemman lainsäädännön mukaisesti.

Aloita ensihakemuksesta

Aloita tuen hakeminen tekemällä aikuiskoulutustuen ensihakemus. Ensihakemuksen yhteydessä tutkimme tuen perusteena olevan keskimääräisen kuukausipalkan sekä seuraavat tuen saamisen edellytykset:

 • sinulla on vähintään 8 vuotta työhistoriaa
 • nykyinen työsuhteesi on kestänyt vähintään vuoden ajan päätoimisena
 • sinulle on myönnetty opintovapaata
 • kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin
 • opintosi kuuluvat tuen piiriin

Tutustu ennen hakemista vielä aikuiskoulutustuen saamisedellytyksiin.

Ensihakemuksen jättäminen

Kun sinut on hyväksytty opintoihin, joihin haet tukea ja työnantajasi on myöntänyt sinulle opintovapaan, lähetä meille ensihakemus. Ensihakemuksella voit hakea tukioikeutta enintään 15 kuukaudelle. Voit hakea ensihakemuksella tukioikeutta samalle ajalle kun opintovapaasi on myönnetty. 

Voit lähettää ensihakemuksen aikaisintaan neljä kuukautta etukäteen. Ensipäätöstä voi hakea myös takautuvasti enintään viimeisen kuuden kuukauden ajalta.

Kun olet saanut myönteisen ensipäätöksen, haet tukea maksuun aikuiskoulutustuen maksuhakemuksella tarpeesi mukaan kuukausittain jälkikäteen. Näin toimit koko sen ajan, jonka myönteinen ensipäätöksesi kattaa. Tukea ei tarvitse hakea jokaiselta ensipäätöksen sisältämältä kuukaudelta, vaan voit itse valita kuukaudet, joilta haluat saada aikuiskoulutustukea.

Ensihakemusta varten tarvitsemme:

 • opiskelutodistuksen, josta käy ilmi opinto-oikeutesi koulutusohjelmaan johon haet tukea
 • työnantajasi sähköpostiosoitteen, jotta työnantajasi pääsee lähettämään hakemukseen tarvittavat tiedot työsuhteestasi ja opintovapaasi ajankohdasta sähköisellä lomakkeella
 • Saamme palkkatietosi 12 kuukauden ajalta suoraan tulorekisteristä. Jos tarvitsemme erillisen palkkatodistuksen, pyydämme sitä sinulta erikseen.
 • Jos työhistoriasi sisältää työskentelyjaksoja ulkomailla, liitä mukaan selvitys työskentelystäsi.

Lähetä tarvittavat liitteet asiointipalvelussa. Jos tarvitsemme tukipäätöksen tekemiseen muita tietoja, olemme hakemuksen käsittelyvaiheessa sinuun yhteydessä.

Saamme palkkatiedot tulorekisteristä

Hyödynnämme tulorekisteristä saatavia palkkatietoja aikuiskoulutustukihakemusten käsittelyssä. Ensihakemuksen yhteydessä laskemme tuen perusteena olevan keskimääräisen kuukausipalkan tulorekisteritietojen perusteella, joten sinun ei pääsääntöisesti tarvitse lähettää palkkatodistuksia hakemuksen liitteeksi. Tarvittaessa pyydämme sinulta erillistä palkkatodistusta.

Täyttäessäsi hakemuksen asiointipalvelussamme näet tulorekisteristä saatavat palkkatietosi, joita käytämme tuen määrän laskennassa. Työnantajasi velvollisuus on ilmoittaa saamasi tulot tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkan maksupäivästä.

Euroopassa tehdystä työstä tarvitsemme oman selvityksen

Työskentely EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä voidaan laskea mukaan työhistoriaan aikaisintaan Suomen Euroopan unioniin liittymisvuodesta 1995 alkaen ja lisäksi aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jolloin työskentelymaa on liittynyt Euroopan unioniin. Muualla kuin Suomessa tehdystä työstä sinun pitää liittää hakemukseen luotettava selvitys työskentelystäsi, esimerkiksi työtodistus ja palkkatodistus. Jos todistukset ovat muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, lähetä todistuskopioiden mukana myös käännös teksteistä.

Tuen määräytyminen

Aikuiskoulutustuen määrä riippuu aiemmista tuloistasi. Voit laskea arvion täysimääräisen aikuiskoulutustuen määrästä laskurilla. Voit myös tutustua tarkemmin ansio-osan määräytymisen perusteisiin.

 

Maksuhakemus

Kun olet saanut myönteisen ensipäätöksen hakemallesi jaksolle, voit hakea tuen maksua haluamallesi kuukaudelle. Maksuhakemus tehdään jälkikäteen ja kokonaiselle kalenterikuukaudelle. Maksuhakemukseen kirjataan sen tukikuukauden aikaiset ansiot ja etuudet, jolta tukea haetaan. Maksuhakemusta ei voi tehdä etukäteen, esimerkiksi syyskuuta koskevan maksuhakemuksen voit jättää rahastolle aikaisintaan lokakuun alussa.

Maksuhakemusta ei myöskään voi tehdä kuluvalle kuukaudelle tai sellaiselle kuukaudelle, jolle saamasi ensipäätös ei ole voimassa. Jos ensihakemuksella antamiisi tietoihin on tullut muutoksia, tee uusi ensihakemus ennen uuden maksuhakemuksen jättämistä.

Maksuhakemuksilla voit hakea ensipäätöksen kattavalle ajanjaksolle tukea niille kuukausille, joille haluat. Jos et halua hakea tukea tiettynä kuukautena, sinun ei tarvitse ilmoittaa asiasta Työllisyysrahastoon. Kuukaudet, joille et hae tukea, eivät myöskään kuluta tukioikeuttasi.

Maksuhakemuksella tutkitaan:

 • maksetut tulot tukikuukauden aikana
 • tukipäivien kuluminen
 • mahdolliset estävät etuudet tukikaudella (esimerkiksi sairauspäiväraha)

Jos esim. työsuhteeseesi tai opintoihisi on tullut muutoksia, muista ilmoittaa niistä meille

Tuen määrä ja tulot tukikuukauden aikana

Jokaisen tukikuukauden tuen määrä riippuu sekä ensihakemuksen yhteydessä lasketusta keskimääräisestä kuukausipalkastasi, että tukikuukauden aikana saamistasi tuloista. Tuloina otetaan huomioon palkka- ja etuustulot sekä yritystoiminnan ansiotulot. Tukiajalla saamasi tulot huomioidaan niiden maksukuukauden mukaan. Saamme suoraan tulorekisteristä ja Kelasta tiedot sinulle maksetuista palkoista ja etuuksista. Tarkemman erittelyn tukeen vaikuttavista sivutuloista ja etuuksista löydät täältä. 

Laskurin avulla voit arvioida aikuiskoulutustukesi määrää.

Opinnot tukiaikana ja tukipäivien kuluminen

Tukikuukauden aikana maksetut palkat, etuudet ja muut työtulot vaikuttavat siihen, montako opintopistettä sinun on suoritettava tukikuukauden aikana. Jos saat tuloja tukikuukauden aikana yli puolet tuen perusteena olevasta palkastasi, vaaditaan suoritettavaksi vähintään 2 opintopistettä. Jos saat tuloja tukikuukauden aikana alle puolet tuen perusteena olevasta palkastasi, tai tuloja ei ole lainkaan, vaaditaan suoritettavaksi vähintään 4 opintopistettä.

Tukikauden aikana saatavat tulot ja vaadittava opintopistemäärä ovat sidoksissa myös tukipäivien kulumiseen. Jos sinulta vaaditaan tukikuukautena kaksi opintopistettä eli saat tukikauden aikana palkkatuloja yli puolet normaalista palkastasi, kuluu tukiaikaa vain puolikas kuukausi (10,75 päivää).

Esimerkki 1. Tuen perusteena oleva kuukausipalkkasi on 3000 euroa, ja saat tukikuukauden aikana palkkatuloja 1800 euroa. Tukikuukauden aikana saatu palkka on yli puolet kuukausipalkasta, joten opintopisteitä vaaditaan suoritettavaksi kaksi opintopistettä, ja tukiaikaa kuluu puolikas tukikuukausi.

Esimerkki 2. Tuen perusteena oleva kuukausipalkkasi on 3000 euroa, ja saat tukikuukauden aikana palkkatuloja 700 euroa. Tukikuukauden aikana saatu palkka on alle puolet kuukausipalkasta, joten opintopisteitä vaaditaan suoritettavaksi neljä opintopistettä ja tukiaikaa kuuluu kokonainen kuukausi.

Tuen maksaminen

Tuen maksupäivän näet päätöksestä, joka on saatavilla asiointipalvelussamme. Maksamme tuen kuukausittain jälkikäteen. Jos olet antanut suostumuksesi, hyödynnämme hakemusten käsittelyssä myös automaattista päätöksentekoa, jolloin voimme antaa maksupäätöksen ja maksaa tuen nopeammin.

Aikuiskoulutustuen verotus

Aikuiskoulutustuen vakiomääräinen ennakonpidätys on 20 %.

Jos haluat pienentää tai suurentaa ennakonpidätystä, toimita meille etuutta varten annettu muutosverokortti. Huomioithan, että palkkaa varten annettua verokorttia ei voida käyttää aikuiskoulutustuen maksatuksessa. Muutosverokortin voit tilata kätevästi Verohallinnon verkkosivuilta. Valitse maksajien listasta muu suomalainen maksaja ja kirjoita maksajan nimeksi Työllisyysrahasto.

Tarvitset muutosverokorttia hakiessasi tiedot kuluvan vuoden tuloista ja veroista sekä oman arvion sinulle myönnettävästä etuuden määrästä. Sinun täytyy itse tehdä arvio aikuiskoulutustuen määrästä, sillä saat tiedon tuen määrästä vasta maksuhakemuksella. Saamasi tuen määrä voi myös vaihdella, jos sinulla on sivutuloja tukikuukauden aikana.

Saamallasi ensipäätöksellä on ilmoitettu keskimääräinen ansio, jonka perusteella laskemme tuen määrän. Lisäksi näet ensipäätökseltä, mikä on täyden aikuiskoulutustukesi määrä kuukaudelta, jos sinulle ei makseta muita tuloja. Työllisyysrahaston verkkosivuilta löydät laskurin, jonka avulla voit arvioida maksettavan tuen suuruutta.

Liitä etuutta varten oleva muutosverokortti omiin profiilitietoihisi asiointipalvelussamme. Verokortti kannattaa toimittaa meille jo ennen kuin teet ensimmäisen maksuhakemuksen, jotta voimme huomioida uuden veroprosentin tuen maksussa.

Päätös

Kaikki antamamme päätökset tulevat näkyviin asiointipalveluumme, jossa kävit tekemässä hakemuksen. Asiointipalvelussa voit antaa suostumuksen siihen, että päätökset toimitetaan sinulle ainoastaan asiointipalveluun. Tällöin emme lähetä niitä sinulle postitse. Saat asiointipalvelusta sähköpostin, kun sinua koskeva päätös on tehty. Päätöksen saamisen jälkeen voit tutustua siihen kirjautumalla asiointipalveluumme.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi päätökseen, voit hakea siihen muutosta. Lue lisää muutoksenhausta.

Ensihakemuksen päätös

Ensipäätöksellä saat tiedon aikuiskoulutustuen saamisedellytysten täyttymisestä. Ensihakemuksen päätökseltä näet myös tuen laskennassa käytetyn keskimääräisen kuukausiansion suuruuden. Näet päätökseltä myös täyden aikuiskoulutustuen määrän, joka maksetaan sinulle, jos sinulla ei ole muita tuloja tukikuukauden aikana.

Maksuhakemuksen päätös

Maksuhakemuksen päätökseltä näet kyseisen kuukauden tuen määrän, jäljellä olevat tukipäivät, maksupäivän sekä tiedon, paljonko opintopisteitä sinun tulee kyseisen kuukauden aikana suorittaa.

Automaattinen päätöksenteko

Ensihakemuksen lähettämisen yhteydessä sinulta kysytään lupaa automaattiseen päätöksentekoon. Tämä tarkoittaa, että tietyissä tapauksissa voimme antaa maksuhakemuksellesi päätöksen ilman rahaston työntekijän osallistumista hakemuksen käsittelyyn. Automaattinen päätöksenanto nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä ja tuen maksamista tilillesi.

Voimme antaa automaattisen päätöksen maksuhakemukselle esimerkiksi silloin, jos sinulla ei ole lainkaan sivutuloa tukikuukauden aikana, tai saamme tuloistasi ajantasaiset tiedot tulorekisteristä tai Kelalta. Automaattinen päätös annetaan vain, kun olet tarkistanut tulorekisteristä saamamme tiedot ja vahvistanut niiden pitävän paikkansa. Tarkistaminen tapahtuu maksuhakemuksen lähettämisen yhteydessä.

Emme koskaan käsittele ensihakemuksia automaattisesti. Automaattipäätöksiä ei myöskään anneta, jos olet liittänyt maksuhakemukseesi liitetiedoston. Sinulla on myös mahdollisuus hakea automaattiseen maksupäätökseen muutosta. Oikaisupyyntö tehdään asiointipalvelussamme.

Hakemusten tavoitekäsittelyajat

Hakemusten tavoitekäsittelyajat ovat:

 • ensihakemukset 25 kalenteripäivää
 • maksuhakemukset 15 kalenteripäivää

Esitetyt käsittelyajat ovat keskiarvoja, jotka kuvaavat kunkin etuuslajin tavoitteellista käsittelyaikaa. Yksittäistapauksissa ja ruuhkatilanteissa käsittelyaika voi poiketa edellä mainitusta.

Sivu päivitetty: 24.9.2020