Siirry suoraan sisältöön.

Tapa 2: tuen hakeminen opintoihin, joihin olet saanut tukea ennen 1.8.2020

Tapa 2 koskee sinua, jos

 • olet saanut täysimääräistä tai soviteltua aikuiskoulutustukea nykyisiin opintoihisi
 • olet lähettänyt meille aikuiskoulutustukihakemuksen ennen 1.8.2020 voimaan tullutta lakimuutosta

Hae täysimääräistä tai soviteltua tukea opintoihisi ja tee hakemus asiointipalvelussamme. Asiointipalveluun kirjautumisen jälkeen valitse kohta ”Hae palkansaajan aikuiskoulutustukea” ja tämän jälkeen ”Hae lisää tukea opintoihin, joihin olet saanut päätöksen ennen 1.8.2020”. Siirry katsomaan video, miten hakemukset löytyvät tästä.

Täysimääräistä tukea haettaessa sinulla ei voi olla sivutuloja yli 250 euroa kuukaudessa. Jos sivutulot ylittävät 250 euroa kuukaudessa, voit hakea soviteltua aikuiskoulutustukea.

Huom! Jos haet tukea ensimmäisen kerran tai haet tukea uusien opintojen perusteella, hae aikuiskoulutustukea 1.8.2020 voimaan tulleen lain mukaisesti.

Täysimääräinen aikuiskoulutustuki

Voit hakea aikuiskoulutusta täysimääräisenä, jos:

 • olet hakenut tukea samoihin opintoihin ensimmäisen kerran ennen 1.8.2020
 • sinulla on voimassa oleva opinto-oikeus opintoihin, joihin olet tukea hakemassa
 • olet sopinut työnantajasi kanssa palkattomasta, vähintään kahden kuukauden yhdenjaksoisesta opintovapaasta
 • sinulla ei ole sivutuloja yli 250 kuukaudessa. Lue lisää sivutulorajan ylityksestä ja tuen perumisesta

Huom! Tarkastelemme sivutuloja maksuajankohdan mukaisesti 1.8.2020 alkaen.

Täysimääräisen tuen jatkohakemuksen voit lähettää etukäteen heti, kun olet sopinut työnantajasi kanssa vähintään kahden kuukauden palkattomasta opintovapaasta. Opinto-oikeutesi tulee myös olla voimassa. Takautuvasti täysimääräistä tukea voit hakea kuuden kuukauden ajalta.

Jatkohakemukseen kuuluu työnantajan lomake, jossa työnantajan tulee vahvistaa myönnetty opintovapaa-aika. Hakemuksen lähettämisen yhteydessä sinulta kysytään sähköpostiosoite, johon työnantajalomake lähetetään.

Opintovapaatietoa koskeva kysely lähetetään työnantajalle aina jatkohakemuksen yhteydessä. Jos tiedot ko. ajalta on ilmoitettu aiemmalla hakemuksella, voimme käyttää kyseistä tietoa.

Jos aikaisempiin tietoihisi tulee muutoksia, muista ilmoittaa niistä.

Soviteltu aikuiskoulutustuki

Voit hakea aikuiskoulutustuen soviteltuna, jos:

 • olet hakenut tukea samoihin opintoihin ensimmäisen kerran ennen 1.8.2020
 • sinulla on voimassa oleva opinto-oikeus opintoihin, joihin olet tukea hakemassa
 • olet sopinut työnantajasi kanssa alle kahden kuukauden mittaisesta opintovapaasta,
 • olet osittaisella opintovapaalla tai saat työstäsi sivutuloja yli 250 euroa kuukaudessa

Huom! Tarkastelemme sivutuloja maksuajankohdan mukaisesti 1.8.2020 alkaen.

Soviteltu aikuiskoulutustuki haetaan kalenterikuukausittain jälkikäteen. Esimerkiksi syyskuulle voit lähettää sovitellun tuen jatkohakemuksen aikaisintaan 1.10. Voit siis tehdä hakemuksen vasta, kun haettava kuukausi on päättynyt. Takautuvasti soviteltua tukea voit hakea kuuden kuukauden ajalta.

Hyödynnämme tulorekisteristä saatavia palkkatietoja sovitellun aikuiskoulutustuen jatkohakemuksissa. Sinun ei pääsääntöisesti tarvitse lähettää palkkatodistuksia hakemuksen liitteeksi. Tarvittaessa pyydämme erillistä palkkatodistusta.

Työnantajallasi on velvollisuus ilmoittaa saamasi tulot tulorekisteriin maksuperusteisesti viiden päivän sisällä (maksupäivä + 5 päivää).

Tämän vuoksi sovitellun tuen hakemukset voidaan ottaa käsittelyyn aikaisintaan siinä vaiheessa, kun haettavan kalenterikuukauden viimeisestä päivästä on kulunut 5 päivää.

Esimerkki: Haet soviteltua aikuiskoulutustukea 1.5. lähetetyllä hakemuksella huhtikuulle. >> Voimme ottaa hakemuksen käsittelyyn aikaisintaan 6.5. (kun viisi päivää on kulunut viimeisestä mahdollisesta palkan maksupäivästä 30.4.).

Jos sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, voit hakea lisää täysimääräistä tai soviteltua aikuiskoulutustukea tulostettavalla jatkohakemuslomakkeella, jonka lähetät meille kirjepostina.

Jos aikaisempiin tietoihisi tulee muutoksia, muista ilmoittaa niistä.

Sivutulot opintovapaan aikana

Tulot ja etuudet vaikuttavat tukikuukauden aikana vaikuttavat aikuiskoulutustukeen. Tarkemman erittelyn tukeen vaikuttavista sivutuloista ja etuuksista löydät täältä. 

Aikuiskoulutustukeen vaikuttavia sivutuloja:

 • päätyöstä tai sivutyöstä saatava veronalainen ansio (normaali palkka, lisät, lomaraha, lomaltapaluuraha, lomakorvaus, vuosiloma-ajan palkka, tulokseen perustuva palkka, tulospalkkio, bonus, veronalaiset luontoisedut)
 • työharjoittelusta saatu palkka
 • luottamustoimipalkkio omasta työstä (esim. luottamus- tai työsuojeluvaltuutettu)
 • tekijänoikeuspalkkiot
 • yritystoiminnan ansiotulo
 • työaikapankista nostettu rahakorvaus (esim. saldokorvaus).

Huomioimme kaikki tulot maksuajankohdan mukaisesti 1.8.2020 alkaen. Täysimääräisen aikuiskoulutustuen sivutuloraja on 250 euroa kuukaudessa. Jos saat palkkatuloja yli 250 euroa kuukaudessa, sinun pitää hakea aikuiskoulutustuki soviteltuna jälkikäteen.

Sivutuloksi katsotaan myös jotkin lakisääteiset etuudet:

 • kotihoidon tuki ilman kuntalisää
 • osittainen hoitoraha
 • osatyökyvyttömyyseläke.

Lakisääteiset etuudet huomioidaan sivutulona maksuajankohdan mukaisesti.

Vaikka saisit jotakin edellä mainituista sivutuloiksi katsottua etuutta, voit hakea tuen etukäteen täysimääräisen tuen jatkohakemuksella. Jos sivutuloksi katsottava etuus on 250 euroa bruttona kuukaudessa tai enemmän, et voi ansaita aikuiskoulutustukiaikana etuuden lisäksi muuta sivutuloa. Jos saat sekä sivutuloksi katsottavaa etuutta että muuta tuloa, hae aikuiskoulutustuki jälkikäteen soviteltuna.

Yritys- ja maataloustoiminnasta saatu sivutulo

Huomioimme yritys- ja maataloustoiminnasta saadut ansiotulot lähtökohtaisesti viimeksi toimitetun verotuksen mukaisesti.
Jos yritystoimintasi tulot ovat olennaisesti muuttuneet viimeksi toimitetusta verotuksesta, toimita tuloistasi erillinen selvitys hakemuksen liitteenä.

Aikuiskoulutustuen määrä ja maksaminen

Jatkohakemuksessa aikuiskoulutustuen määrää ei lasketa uudelleen. Aikuiskoulutustuen määrä on laskettu ensimmäisessä maksupäätöksessä. Tuen määrä pysyy kalenterikuukaudelta samana koko koulutuksen ajan. Määrää ei lasketa siis uudelleen, vaikka olisit opintovapaajaksojen välissä työssä. Tuen määrä lasketaan uudelleen vasta, kun aloitat kokonaan uuden koulutuksen.

Voit tarkistaa tuen määrän aikaisemmasta päätöksestäsi.

Aikuiskoulutustuen laskurien avulla voit laskea arvion täysimääräisen ja sovitellun tuen määrästä.

Maksuajankohdat

 • Etukäteen myönnetty tuki maksetaan kunkin tukikuukauden viimeisenä arkipäivänä.
 • Jos haet täysimääräisen tuen jälkikäteen, takautuvat erät maksetaan päätöksen antamispäivästä riippuen seuraavana mahdollisena tuen maksupäivänä. Tuen maksupäivä on viikoittain.
 • Myös soviteltu aikuiskoulutustuki maksetaan päätöksen antamispäivästä riippuen seuraavana mahdollisena tuen maksupäivänä. Tuen maksupäivä on viikoittain.

Verotus

Aikuiskoulutustuki on veronalaista tuloa, jonka vakiomääräinen ennakonpidätys on 20 %.

Jos haluat muutoksen ennakonpidätykseen, sinun täytyy lähettää Työllisyysrahastoon etuutta varten annettu muutosverokortti. Tällöin ennakonpidätys pidätetään verokorttisi mukaisesti.

Huomioithan, että emme voi käyttää palkkaa varten annettua verokorttia aikuiskoulutustuen ennakonpidätyksessä.

Etuutta varten annetun muutosverokortin voit tilata kätevästi Verohallinnon verkkosivuilta.

 •  Valitse muutosverokorttia tilatessasi kohtaan ”Etuuden maksaja” muu suomalainen maksaja.
 • Valitse myös kohtaan ”Tiedot etuudesta” maksajaksi alasvetovalikosta muu suomalainen maksaja.
 • Kirjoita maksajan nimeksi Työllisyysrahasto.

Tarvitset muutosverokorttia hakiessasi tiedot kuluvan vuoden tuloista, veroista ja sinulle mahdollisesti myönnetyn etuuden määrästä, jonka näet saamastasi aikuiskoulutustukipäätöksestä.

Verokortin voi lähettää Työllisyysrahastoon asiointipalvelumme viestitoiminnon kautta. Etuutta varten annetun muutosverokortin voit lähettää Työllisyysrahastoon myös suojatulla sähköpostilla.

 • merkitse vastaanottajaksi koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi

Pdf-muotoisen muutosverokorttisi saat ladattua OmaVerosta.

Ethän valitse verokorttia tilatessasi saman muutosverokortin toimittamista hakemuksellesi myös postitse, sillä tämä voi hidastaa asiasi käsittelyä.

Hakemusten tavoitekäsittelyajat

Etuushakemusten tavoitekäsittelyajat ovat:

 • soviteltu aikuiskoulutustuki 15 kalenteripäivää
 • palkansaajien ja yrittäjien aikuiskoulutustuki 25 kalenteripäivää

Esitetyt käsittelyajat ovat keskiarvoja, jotka kuvaavat kunkin etuuslajin tavoitteellista käsittelyaikaa. Yksittäistapauksissa ja ruuhkatilanteissa käsittelyaika voi poiketa edellä mainitusta.

Tuen kesto ja jäljellä olevat tukipäivät

Kestoaika

Aikuiskoulutustuen enimmäiskestoaika on 15 kuukautta (322,5 tukipäivää). Täyteen tukikuukauteen katsotaan sisältyvän 21,5 tukipäivää. Jos olet saanut tukea ennen vuotta 2017 ja haet aikuiskoulutustukea tuolloin aloittamiisi opintoihin, voi sinulla olla säilynyt oikeus aikaisemman tukipäätöksesi mukaiseen pidempään tukiaikaan. Oikeus pidempään tukiaikaan päättyy 31.12.2020.

Aikaisemmin myönnetty aikuiskoulutustukiaika vähennetään tuen enimmäiskestoajasta. Kun olet käyttänyt kaikki 15 tukikuukautta, et voi saada tukea uudelleen. Tämän jälkeen voit hakea tukea esimerkiksi Kelasta.

Jäljellä olevat tukipäivät

Jäljellä olevat tukipäivät näet viimeisimmästä aikuiskoulutustukipäätöksestäsi. Kaikki päätökset löydät asiointipalvelustamme.

Päätös aikuiskoulutustuesta

Kun lähetät hakemuksesi asiointipalvelustamme, näkyvät siellä myös annetut päätökset.

Saat asiointipalvelusta sähköpostitse heti ilmoituksen, kun olemme antaneet päätöksen aikuiskoulutustukihakemukseesi. Lähetämme päätöksen sinulle myös postitse.

Pidä saamasi aikuiskoulutustukipäätös huolellisesti tallessa. Päätöksen viimeinen sivu toimii tulotodistuksena, jota saatat tarvita hakiessasi muita etuuksia, kuten yleistä asumistukea tai päivähoitopaikkaa lapselle.

Lisäksi voit tarkistaa päätöksestä:

 • mille kuukausille tuki on myönnetty ja mitkä ovat maksupäivät
 • mikä on sivutulorajasi eri kuukausina. Huomaa, että sivutuloraja on vajaan tukikuukauden aikana pienempi kuin täyden tukikuukauden, mutta koskee vain päiviä, joille tuki on myönnetty
 • mitkä ovat ne tukeen vaikuttavat muutokset, joista olet velvollinen ilmoittamaan meille
 • ajat, jolle tukea ei ole myönnetty.

Jos olet tyytymätön sinulle annettuun päätökseen, voit hakea siihen muutosta. Lue muutoksenhakuohjeet.

Tuen peruminen

Jos haluat perua sinulle myönnettyä aikuiskoulutustukea, ole yhteydessä asiakaspalveluumme. Lähtökohtaisesti tuki perutaan aina kokonaisen tukikuukauden osalta.

Jos ilmoitat tuen peruutuksesta sähköpostitse suojatun yhteyden kautta, ilmoita viestissä selkeästi

 • kuukausi/kuukaudet jolta tuki perutaan,
 • miksi tuki perutaan sekä
 • esim. hakemusnumerosi tai henkilötunnuksesi.

Peruutetut tukikuukaudet vapautuvat käyttöösi ja voit hakea ne käytettäväksi toiselle ajanjaksolle täysimääräisen aikuiskoulutustuen jatkohakemuksella tai sovitellun tuen jatkohakemuksella.

Esimerkki: sinulle on myönnetty täysimääräinen aikuiskoulutustuki ajalle 1.1. - 31.12.2020, mutta olet kesäajan 1.6. - 31.8.2020 töissä ja pidät opinnoistasi taukoa. Voit lähettää meille ilmoituksen tuen perumisesta sähköpostitse: Haluan peruuttaa tuen ajalta 1.6.-31.8.2020, koska olen töissä ja en opiskele kesällä. Hakemusnumeroni on 12345-02.

Otathan huomioon, että tukikuukausia ei voi ns. siirtää eli jos perut tukea, emme voi siirtää peruutettua tukikuukautta myöhemmälle jaksolle, vaan sinun on haettava tukea jatkohakemuksella.

Sivutulorajan ylittyminen

Täysimääräisen aikuiskoulutustuen sivutuloraja on 250 euroa bruttona kuukaudessa. Sivutuloraja on kuukausikohtainen ja ehdoton. Jos sivutulosi ovat tukikuukauden aikana yli 250 euroa bruttona, tulee tuki peruuttaa hyvissä ajoin ennen tuen maksua, jotta vältytään takaisinperintäprosessilta. Tukea voi tällöin hakea soviteltuna jälkikäteen.

Huomioimme sivutulot maksupäivän mukaisesti 1.8.2020 alkaen. Tuen voit peruuttaa ilmoittamalla peruutuksesta asiakaspalveluumme.

Jos huomaat sivutulorajasi ylittyneen vasta sen jälkeen, kun tuki on jo sinulle maksettu, tulee sinun ilmoittaa asiasta viipymättä puhelimitse tai sähköpostitse. Perusteettomasti maksettu aikuiskoulutustuki peritään takaisin.

Tukeen vaikuttavat sivutulot.

Sivu päivitetty: 2.6.2021