Siirry suoraan sisältöön.

Lisätietoa aikuiskoulutustuesta ennen 1.8.2020 opintonsa aloittaneelle palkansaajalle

Nämä ohjeet koskevat heitä, jotka ovat saaneet aikuiskoulutustukea ennen 1.8.2020. Jos olet aloittanut opintosi tämän jälkeen tutustu näihin ohjeisiin.

Ohjeet jatkohakemuksesta

Aikuiskoulutustuesta täytyy aina tehdä hakemus. Lisää tukea ei voida myöntää asiakaspalvelumme kautta puhelimitse tai sähköpostitse. Täysimääräisen ja sovitellun tuen jatkohakemuksen saat tehtyä kätevästi asiointipalvelussamme. Asiointipalveluun kirjautumisen jälkeen valitse asiointipalvelusta kohta Hae lisää tukea opintoihin, joihin olet saanut päätöksen ennen 1.8.2020.

Aikuiskoulutustuen jatkohakemus lähetään silloin, kun haet tukea samoihin opintoihin, joihin olet aiemmin jo saanut aikuiskoulutustukea. Jatkohakemus lähetetään asiointipalvelustamme samoin kuin tuen ensimmäinenkin hakemus.

Tuen siirtäminen

Aikuiskoulutustuesta täytyy aina tehdä hakemus. Jos haluat siirtää myönnetyn tuen toiseen ajankohtaan, ilmoita rahastolle, miltä ajalta perut tuen. Perutut tukipäivät eivät siirry automaattisesti myöhemmälle ajanjaksolle, vaan sinun tulee tehdä uusi hakemus. Jos esimerkiksi perut tukea ajalta 1.2. - 31.3. vapautuu käyttöösi kaksi tukikuukautta, jotka voit hakea käyttöösi toiselle ajankohdalle aikuiskoulutustuen jatkohakemuksella.

Voit siirtää tukea asiointipalvelussamme tai sähköpostitse.

Opintojen jälkiseuranta

Seuraamme opintosuorituksia lukuvuosittain jälkikäteen ja pyydämme tiedot suoraan oppilaitokselta. Pyydämme myös tiedot siitä, jos koulutuksesi on päättynyt kesken tukikauden. Jos opintosuorituksia ei ole lainkaan tai niitä on hyvin vähän, pyydämme sinulta asiasta selvitystä. Aiheetta maksettu etuus peritään takaisin.

Aikuiskoulutustuen maksuaikana opinto- tai osaamispisteitä tulee kertyä keskimäärin vähintään 3 kuukaudessa. Suoritusmerkinnät eivät useinkaan kirjaudu varsinaiselle opiskelukuukaudelle. Tärkeää on, että opintopisteet kirjautuvat kuitenkin välittömästi tukiajan päätyttyä.

Jos lopputyösi opintosuoritukset eivät ole opintosuoritusten seurantavaiheessa vielä kirjautuneet rekisteriin, varaudu pyynnöstämme toimittamaan Työllisyysrahastolle selvitys työsi edistymisestä tukiaikana. Selvitys voi olla esimerkiksi tutkielman ohjaajan lausunto. Työn tulee edistyä vähintään kolmea opintopistettä kuukaudessa vastaavalla tahdilla.

Muutoksista ilmoittaminen

Ilmoita meille mahdollisista tukeen vaikuttavista muutoksista puhelimitse tai sähköpostitse.

Näet saamastasi päätöskirjeestä asiat, joista sinun tulee ilmoittaa viipymättä. Ilmoitathan myös yhteystietojen muutoksista.
Ilmoitusvelvollisuus koskee ainakin seuraavia tilanteita:

 • opintojen tai opintovapaan lopettaminen tai keskeyttäminen
 • tutkinnon valmistuminen ennen tukiajan päättymistä
 • oppilaitoksen tai koulutuksen muuttuminen
 • tulorajan ylitys tuen maksuaikana
 • uuden sosiaaliturvaetuuden saaminen tuen maksuaikana (sairauspäiväraha, äitiys-, isyys- tai vanhempainpäiväraha, kotihoidon tuki, eläke, kuntoutusetuus tms.)
 • työ- tai virkasuhteen päättyminen
 • pidempiaikainen muutto Suomesta ulkomaille

Jos ilmoitat muutoksista sähköpostitse, suosittelemme käyttämään suojattua sähköpostiyhteyttä

 • merkitse vastaanottajaksi koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi
 • kirjoita viestiisi selkeästi asia, josta haluat ilmoittaa sekä hakemusnumero ja syntymäaikasi.

Vastaamme viesteihin 1 - 3 arkipäivän kuluessa.

Vaihtoehtoisesti voit myös soittaa asiakaspalveluumme.

Muutoksenhaku

Jos et ole tyytyväinen saamaasi päätökseen, voit hakea siihen muutosta valittamalla annetusta päätöksestä.

Lähetä valituksesi perusteluineen meille Työllisyysrahastoon, mutta osoita se kuitenkin sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Näin voimme ensin tutkia, voidaanko annettu päätös oikaista.

 • muutoksenhaku täytyy tehdä kirjallisesti
 • sen pitää olla Työllisyysrahastossa perillä viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä
 • voit tehdä muutoksenhaun suojatun sähköpostiyhteyden kautta osoitteeseen koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi

Käsittelemme valitukset saapumisjärjestyksessä. Jos päätöksessä on virhe, jonka voimme korjata, voit saada uuden päätöksen jo muutaman päivän sisällä.

Jos emme voi oikaista päätöstä, muutoksenhakusi lähtee yhdessä lausuntomme kanssa käsiteltäväksi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Tästä saat erillisen ilmoituksen sekä lausunnon tiedoksi.

Päätöksen liitteestä löydät tarkemmat ohjeet muutoksen hakemiseen.

Tuen hakeminen kesäajan opintoihin

Oppilaitosten kesälomakuukausiksi katsotaan normaalisti kesä-, heinä- ja elokuu. Jos opintosi jatkuvat päätoimisina myös kesällä, voit hakea tukea kesäkuukausien opintoihisi aikuiskoulutustuen jatkohakemuksella.

Huomaathan, että esimerkiksi ammatillisen oppilaitoksen kesäajalle ei voida myöntää tukea ilman erillistä selvitystä kesäajalla suoritettavista opinnoista. Muista siis liittää kesäkuukausia koskevalle hakemukselle selvitys kesäkuukausina suoritettavista opinnoista ja ajantasainen opiskelutodistus. Todistukselta tulee käydä ilmi suoritettavien opintojen laajuus ja ajankohta.

Jos jäljellä olevat tukipäiväsi eivät riitä koko hakemasi kesäkauden tukeen, mutta kaikki sinulle myönnetty tuki ei vielä ole tullut maksuun, voit ilmoittaa hakemuksellasi suostumuksesi jo myönnetyn tuen perumiseen tarvittavilta osin, jotta vapautuvat tukipäivät voidaan myöntää hakemallesi kesäkaudelle.

Esimerkki: Sinulle on myönnetty aikuiskoulutustuki aikaisemmalla päätöksellä 15 kuukaudelle jaksoille 1.11.2019 - 31.5.2020 ja 1.8.2020 - 31.3.2021. Haluatkin hakea aikuiskoulutustuen kesän ajalle 1.6.2020 -31.7.2020, mutta kaikki tukipäivät on jo myönnetty aikaisemmalla päätöksellä. Voit siis hakemuksella ilmoittaa, että haluat perua aikuiskoulutustukea tukiajan lopusta, jotta tukipäivät riittävät kesälle 2020.

 

Sivu päivitetty: 31.7.2020