Varoitus!

Saamme tällä hetkellä erittäin paljon aikuiskoulutustuen maksuhakemuksia. Lähetä hakemuksesi normaalisti, vaikka tulotietojesi haussa olisi viivettä. Pyydämme sinulta asiointipalvelun kautta lisätietoja, jos niitä käsittelyssä tarvitaan.

Teemme parhaamme, että saat maksupäätöksesi mahdollisimman nopeasti. Kiitos kärsivällisyydestä!

Siirry suoraan sisältöön.

Tapa 2: lisätietoa tuen hakemisesta opintoihin, joihin olet saanut tukea ennen 1.8.2020

Tapa 2 koskee sinua, jos

 • olet saanut täysimääräistä tai soviteltua aikuiskoulutustukea
 • olet lähettänyt meille aikuiskoulutustukihakemuksen ennen 1.8.2020 voimaan tullutta lakimuutosta

Jos et ole aiemmin hakenut aikuiskoulutustukea tai olet hakenut tukea nykyisiin opintoihisi 1.8.2020 jälkeen, siirry lukemaan tämä ohjeistus.

Ohjeet jatkohakemuksesta

Aikuiskoulutustuesta täytyy aina tehdä hakemus. Lisää tukea ei voida myöntää asiakaspalvelumme kautta puhelimitse tai sähköpostitse. Täysimääräisen ja sovitellun tuen jatkohakemuksen saat tehtyä kätevästi asiointipalvelussamme. Asiointipalveluun kirjautumisen jälkeen valitse asiointipalvelusta kohta Hae lisää tukea opintoihin, joihin olet saanut päätöksen ennen 1.8.2020.

Aikuiskoulutustuen jatkohakemus lähetään silloin, kun haet tukea samoihin opintoihin, joihin olet aiemmin jo saanut aikuiskoulutustukea. Jatkohakemus lähetetään asiointipalvelustamme samoin kuin tuen ensimmäinenkin hakemus.

Tukijakson muuttaminen

Aikuiskoulutustuesta täytyy aina tehdä hakemus. Jos haluat tehdä muutoksia jo myönnettyyn tukijaksoon, ilmoita rahastolle, miltä ajalta perut tuen. Perutut tukipäivät eivät siirry automaattisesti myöhemmälle ajanjaksolle, vaan tuen myöntäminen uudelle jaksolle edellyttää uuden hakemuksen lähettämistä. Jos esimerkiksi perut tukea ajalta 1.2. - 31.3., vapautuu käyttöösi kaksi tukikuukautta, jotka voit hakea käyttöösi toiselle ajankohdalle aikuiskoulutustuen jatkohakemuksella.

Jo myönnetyn tukijakson voit peruuttaa viestillä asiointipalvelumme kautta.

Opintojen edistymisen seuranta

Seuraamme opintojen edistymistä KOSKI-tietovarannon ja VIRTA-opintotietopalvelun kautta lukuvuosittain jälkikäteen. Pyydämme myös tiedot siitä, jos koulutuksesi on päättynyt kesken tukikauden. Jos opintosuorituksia ei ole lainkaan tai niitä on hyvin vähän, pyydämme sinulta asiasta selvitystä. Aiheetta maksettu etuus peritään takaisin.

Aikuiskoulutustuen maksuaikana opinto- tai osaamispisteitä tulee kertyä keskimäärin vähintään 3 kuukaudessa. Suoritusmerkinnät eivät useinkaan kirjaudu varsinaiselle opiskelukuukaudelle. Tärkeää on, että opintopisteet kirjautuvat kuitenkin välittömästi tukiajan päätyttyä.

Jos lopputyösi opintosuoritukset eivät ole opintosuoritusten seurantavaiheessa vielä kirjautuneet rekisteriin, varaudu pyynnöstämme toimittamaan meille oppilaitoksen antama selvitys työsi edistymisestä tukiaikana. Selvitys voi olla esimerkiksi tutkielman ohjaajan lausunto. Työn tulee edistyä vähintään kolmea opintopistettä kuukaudessa vastaavalla tahdilla.

Muutoksista ilmoittaminen

Ilmoita mahdollisista tukeen vaikuttavista muutoksista ensisijaisesti asiointipalvelumme viestitoiminnon kautta. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää asiointipalvelua, voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.

Vältäthän saman asian ilmoittamista monen eri kanavan kautta, sillä tämä saattaa hidastaa asiasi käsittelyä.

Näet saamastasi päätöskirjeestä asiat, joista sinun tulee ilmoittaa viipymättä. Ilmoitathan myös yhteystietojen muutoksista.
Ilmoitusvelvollisuus koskee ainakin seuraavia tilanteita:

 • opintojen tai opintovapaan lopettaminen tai keskeyttäminen
 • tutkinnon valmistuminen ennen tukiajan päättymistä
 • oppilaitoksen tai koulutuksen muuttuminen
 • tulorajan ylitys tuen maksuaikana
 • uuden sosiaaliturvaetuuden saaminen tuen maksuaikana (sairauspäiväraha, äitiys-, isyys- tai vanhempainpäiväraha, kotihoidon tuki, eläke, kuntoutusetuus tms.)
 • työ- tai virkasuhteen päättyminen
 • pidempiaikainen muutto Suomesta ulkomaille

Jos ilmoitat muutoksista sähköpostitse, suosittelemme käyttämään suojattua sähköpostiyhteyttä.

 • merkitse vastaanottajaksi koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi
 • kirjoita viestiisi selkeästi asia, josta haluat ilmoittaa, sekä hakemusnumero ja syntymäaikasi.

Vastaamme viesteihin 1 - 3 arkipäivän kuluessa.

Muutoksenhaku

Jos saamaasi päätös on mielestäsi virheellinen, voit hakea siihen muutosta valittamalla annetusta päätöksestä.

Toimi näin

 • Tee valitus kirjallisesti, muista kertoa siinä
  • mihin päätökseen haet muutosta,
  • millä tavoin vaadit päätöstäsi muutettavaksi ja millä perusteella,
  • nimesi, puhelinnumerosi ja osoite, johon haluat muutoksenhakua koskevat yhteydenotot
  • jos valituksen on puolestasi laatinut joku muu, on valituksessa ilmoitettava myös laatijan nimi ja postiosoite.
 • Lähetä valituksesi ja mahdolliset lisäselvitykset suojatun sähköpostiyhteyden kautta osoitteeseen koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi

Lähetä valitus perusteluineen Työllisyysrahastoon, mutta osoita se sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Valituksen pitää olla perillä Työllisyysrahastossa viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Sinun katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä (7) päivänä päätöksen postituspäivän jälkeen. Muutoksenhakuohjeet ovat myös saamasi päätöksen liitteenä.

Valituksen käsittely

Käsittelemme valitukset saapumisjärjestyksessä. Jos päätöksessä on virhe, jonka voimme korjata, voit saada uuden päätöksen.
Jos emme voi oikaista päätöstä, toimitamme valituksesi yhdessä lausuntomme kanssa käsiteltäväksi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Lausunto lähetetään tiedoksi myös sinulle.

Ensi- ja maksuhakemuksen muutoksenhakuohjeet löydät täältä.

Tuen hakeminen kesäajan opintoihin

Oppilaitosten kesälomakuukausiksi katsotaan normaalisti kesä-, heinä- ja elokuu. Jos opintosi jatkuvat päätoimisina myös kesällä, voit hakea tukea kesäkuukausien opintoihisi aikuiskoulutustuen jatkohakemuksella.

Huomaathan, että esimerkiksi ammatillisen oppilaitoksen kesäajalle ei voida myöntää tukea ilman erillistä selvitystä kesäajalla suoritettavista opinnoista. Muista siis liittää kesäkuukausia koskevalle hakemukselle selvitys kesäkuukausina suoritettavista opinnoista ja ajantasainen opiskelutodistus. Todistukselta tulee käydä ilmi suoritettavien opintojen laajuus ja ajankohta.

Jos jäljellä olevat tukipäiväsi eivät riitä koko hakemasi kesäkauden tukeen, mutta kaikki sinulle myönnetty tuki ei vielä ole tullut maksuun, voit ilmoittaa hakemuksellasi suostumuksesi jo myönnetyn tuen perumiseen tarvittavilta osin, jotta vapautuvat tukipäivät voidaan myöntää hakemallesi kesäkaudelle.

Esimerkki: Sinulle on myönnetty aikuiskoulutustuki aikaisemmalla päätöksellä 15 kuukaudelle jaksoille 1.11.2020 - 31.5.2021 ja 1.8.2021 - 31.3.2022. Haluatkin hakea aikuiskoulutustuen kesän ajalle 1.6.2021 -31.7.2021, mutta kaikki tukipäivät on jo myönnetty aikaisemmalla päätöksellä. Voit siis hakemuksella ilmoittaa, että haluat perua aikuiskoulutustukea tukiajan lopusta, jotta tukipäivät riittävät kesälle 2021.

 

Sivu päivitetty: 6.11.2020