Huomio!

Kelatietojen haussa katko 30.10 klo 7-20

Kelatietojen haku on aikuisopiskelijan etuuksien asiointipalvelussamme pois käytöstä lauantaina 30.10. kello 7.00-20.00. Suosittelemme ettei käyttökatkon aikana tehdä aikuiskoulutustukihakemuksia, jotta mahdolliset Kelatiedot siirtyvät hakemuksille oikein.

Siirry suoraan sisältöön.

Muutoksista ilmoittaminen

Sinun tulee ilmoittaa kaikista tukeen liittyvistä muutoksista Työllisyysrahaston asiakaspalveluun hyvissä ajoin ennen tuen maksupäivää. Ilmoita muutoksista ensisijaisesti asiointipalvelumme viestitoiminnon kautta. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää asiointipalvelua, voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.

Vältäthän saman asian ilmoittamista monen eri kanavan kautta, sillä tämä saattaa hidastaa asiasi käsittelyä.

Näet saamaltasi maksuilmoitukselta asiat, joista sinun tulee ilmoittaa viipymättä. Myös yhteystietojen muutokset täytyy aina ilmoittaa.

Jos ilmoitat muutoksista sähköpostitse, suosittelemme käyttämään suojattua sähköpostiyhteyttä. Merkitse vastaanottajaksi koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi ja kirjoita viestiisi selkeästi asia, josta haluat ilmoittaa sekä hakemusnumero ja syntymäaikasi. Vastaamme viesteihin 1 - 3 arkipäivän kuluessa.

Tuen peruminen

Tukikuukausia voit perua ilmoittamalla perumisesta asiakaspalveluumme. Lähtökohtaisesti tuki perutaan aina kokonaisen tukikuukauden osalta.

Mikäli ilmoitat tuen peruutuksesta sähköpostitse suojatun yhteyden kautta, ilmoita viestissä selkeästi kuukausi/kuukaudet jolta tuki perutaan, miksi tuki perutaan sekä esim. hakemusnumerosi tai henkilötunnuksesi. Peruutetut tukikuukaudet vapautuvat käyttöösi ja voit hakea ne käytettäväksi toiselle ajanjaksolle täysimääräisen aikuiskoulutustuen jatkohakemuksella tai sovitellun tuen jatkohakemuksella.

 • Esim. sinulle on myönnetty täysimääräinen aikuiskoulutustuki ajalle 1.1.-31.12.2020, mutta olet kesäajan 1.6.-31.8.2020 töissä ja pidät opinnoistasi taukoa, voit lähettää meille ilmoituksen tuen perumisesta sähköpostitse:
  ”Haluan peruuttaa tuen ajalta 1.6.-31.8.2020 koska olen töissä ja en opiskele kesällä. Hakemusnumeroni on 12345-02”
 • Otathan huomioon, että tukikuukausia ei voi ”siirtää”, eli jos perut tukea, emme voi siirtää peruutettua tukikuukautta myöhemmälle jaksolle, vaan sinun on haettava tukea jatkohakemuksella.

Sivutulorajaylitys

Täysimääräisen aikuiskoulutustuen sivutuloraja on 250 euroa bruttona kuukaudessa. Sivutuloraja on kuukausikohtainen ja ehdoton. Mikäli sivutulosi ovat tukikuukauden aikana yli 250 euroa bruttona, tulee tuki peruuttaa hyvissä ajoin ennen tuen maksua, jotta vältytään takaisinperintäprosessilta. Tukea voi tällöin hakea soviteltuna jälkikäteen.

Lähtökohtaisesti sivutulot huomioidaan maksupäivän mukaisesti. Tuen voit peruuttaa ilmoittamalla peruutuksesta asiakaspalveluumme.

Tukeen vaikuttavia sivutuloja:

 • päätyöstä tai sivutyöstä saatava veronalainen ansio (normaali palkka, lisät, lomaraha, lomaltapaluuraha, lomakorvaus, tulokseen perustuva palkka, tulospalkkio, bonus, veronalaiset luontoisedut)
 • työharjoittelusta saatu palkka
 • luottamustoimipalkkio omasta työstä (esim. luottamus- tai työsuojeluvaltuutettu)
 • tekijänoikeuspalkkiot
 • yritystoiminnan ansiotulo
 • työaikapankista nostettu rahakorvaus (esim. saldokorvaus)

Tukeen vaikuttavia etuuksia:

 • kotihoidon tuki (ei kuntalisä) ja osittainen hoitoraha
 • osatyökyvyttömyyseläke ja sen suuruinen kuntoutustuki

Mikäli huomaat sivutulorajasi ylittyneen vasta sen jälkeen, kun tuki on jo sinulle maksettu, tulee sinun ilmoittaa asiasta viipymättä. Perusteettomasti maksettu aikuiskoulutustuki peritään takaisin. Tarkemman erittelyn tukeen vaikuttavista sivutuloista ja etuuksista löydät täältä.

Tuen maksatuksen lopettaminen

Jos haluat perua koko sinulle myönnetyn tuen, annamme päätöksen tuen maksatuksen lopettamisesta. Mikäli esimerkiksi olet irtisanoutunut työstäsi, valmistut aikaisemmin, keskeytät opintovapaasi, jäät vanhempainvapaalle tai haluat siirtyä kokonaan sovitellun tuen hakijaksi, voit ilmoittaa asiasta asiakaspalveluumme.

Mikäli ilmoitat koko tuen perumisesta sähköpostitse suojatun yhteyden kautta, ilmoita viestissä selkeästi mistä päivästä alkaen tuen maksatus tulee lopettaa ja miksi tuki perutaan.

 • Esim. Valmistut opinnoistani 31.3.2020 ja tuohon päivään asti opintosi ovat olleet päätoimiset. Tuen maksatus lopetetaan 1.4.2020 alkaen, jolloin viimeinen tukipäivä on 31.3.2020. Voit lähettää meille ilmoituksen asiasta:
  ”Haluan lopettaa tuen maksatuksen 1.4.2020 alkaen, koska valmistun opinnoistani 31.3.2020. Hakemusnumeroni on 12345-02”
 • Esim. Olet irtisanoutunut työsuhteesta josta olet opintovapaalla 31.3.2020 ja irtisanomisaikasi on 1 kuukausi, jolloin työsuhteesi päättyy 30.4.2020. Sinulle maksetaan lopputili 15.4.2020 joka ylittää 250 euron brutto sivutulorajan. Tuen maksatus tulee lopettaa 1.4.2020 alkaen, jolloin viimeinen tukipäivä on 31.3.2020. Voit hakea tukea huhtikuun osalta soviteltuna jälkikäteen. Voit lähettää meille ilmoituksen asiasta:
  ”Olen irtisanoutunut työsuhteestani ja työsuhteeni päättyy 30.4.2020, mutta minulle maksetaan lopputili huhtikuussa 2020. Tuen maksatuksen voi lopettaa 1.4.2020 alkaen. Haen huhtikuun tuen soviteltuna. Hakemusnumeroni on 12345-02”

Ohjeet jatkohakemuksesta

Aikuiskoulutustukea haetaan aina virallisen hakemuksen kautta. Tukea ei siis voida myöntää asiakaspalvelumme kautta. Tukihakemuksen saat tehtyä kätevästi sähköisestä asiointipalvelustamme.

Aikuiskoulutustuen jatkohakemus lähetään silloin, kun haet tukea samoihin opintoihin, joihin olet aiemmin jo saanut aikuiskoulutustukea. Jatkohakemus lähetetään sähköisestä asiointipalvelusta samoin kuin tuen ensihakemuskin. Hakemuksen voi myös toimittaa tarvittaessa postitse.

Tuen siirtäminen

Tuki haetaan aina virallisen hakemuksen kautta. Jos siis perut tukea, eivät perutut tukipäivät siirry automaattisesti myöhemmälle ajanjaksolle. Jos siis esimerkiksi perut tukea ajalta 1.2.-31.3. vapautuu käyttöösi 2 tukikuukautta, jotka voit hakea käyttöösi myöhemmälle ajankohdalle aikuiskoulutustuen jatkohakemuksella.

Tuen hakeminen kesäajan opintoihin

Oppilaitosten kesälomakuukausiksi katsotaan normaalisti kesä-, heinä- ja elokuu. Jos opintosi jatkuvat päätoimisina myös kesällä, voit hakea tukea kesäkuukausien opintoihisi aikuiskoulutustuen jatkohakemuksella.

Huomaathan, että esimerkiksi ammatillisen oppilaitoksen kesäajalle ei voida myöntää tukea ilman erillistä selvitystä kesäajalla suoritettavista opinnoista. Muista siis liittää kesäkuukausia koskevalle hakemukselle selvitys kesäkuukausina suoritettavista opinnoista ja ajantasainen opiskelutodistus. Todistukselta tulee käydä ilmi suoritettavien opintojen laajuus ja ajankohta.

Verokortti

Aikuiskoulutustuki on veronalaista tuloa, jonka vakiomääräinen ennakonpidätys on 20 %.

Halutessasi pienentää tai suurentaa ennakonpidätystä, voit toimittaa Työllisyysrahastoon muutosverokortin etuutta varten, jolloin ennakonpidätys pidätetään verokorttisi mukaisena. Huomioithan, että palkkaa varten annettua verokorttia ei voida käyttää aikuiskoulutustuen maksatuksessa.

Muutosverokortin voit tilata kätevästi Verohallinnon verkkosivuilta. Tarvitset muutosverokorttia hakiessasi tiedot kuluvan vuoden tuloista, veroista ja sinulle myönnetyn etuuden määrästä, jonka näet saamastasi aikuiskoulutustukipäätöksestä. Työllisyysrahaston nimeä ei löydy valittavien maksajien listasta, joten valitse 'muu suomalainen maksaja' ja kirjoita maksajan nimeksi Työllisyysrahasto.

Verokortin voi lähettää Työllisyysrahastoon asiointipalvelumme viestitoiminnon kautta. Vaihtoehtoisesti voit toimittaa muutosverokortin suojatulla sähköpostilla.

Takaisinperintä

Jotta vältyt takaisinperinnältä, täytä jo hakuvaiheessa hakemuksesi huolellisesti ja vastaa kaikkiin kysyttyihin kysymyksiin. Muistathan ilmoittaa muutoksista viipymättä ja hyvissä ajoin ennen tuen maksupäivää. Ilmoittamatta jättäminen saattaa johtaa takaisinperintään, ja voit joutua palauttamaan perusteettomasti maksetun aikuiskoulutustuen takaisin. Lähtökohtaisesti liikaa maksettu tuki peritään takaisin täysimääräisenä. Takaisinperintään voi johtaa esimerkiksi seuraavat asiat:

 • opintojen tai opintovapaan lopetus tai keskeytys
 • valmistuminen ennen tukiajan päättymistä 
 • opintosi eivät etene päätoimisesti
 • oppilaitoksen tai koulutuksen muuttuminen
 • sivutulorajan ylitys tuen maksuaikana
 • työ- tai virkasuhteen päättyminen
 • uuden sosiaaliturvaetuuden saaminen tuen maksuaikana, esimerkiksi äitiys-, isyys- tai vanhempainpäiväraha, kotihoidon tuki, eläke, kuntoutusetuus tai muu vastaava
 • pidempiaikainen muutto Suomesta ulkomaille
 • asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen suoritus

Jos työsuhteesi irtisanotaan tukikauden alkamisen jälkeen itsestäsi riippumattomista syystä (esimerkiksi tuotannolliset ja taloudelliset syyt), et välttämättä menetä oikeuttasi jo myönnettyyn aikuiskoulutustukeen. Oikeus aikuiskoulutustukeen voi säilyä päätöksen mukaisen tukikauden päättymiseen saakka. Lisää aikuiskoulutustukea et voi kuitenkaan saada, vaikka sinulla olisi tukiaikaa jäljellä.
Työsuhteen päättymistilanteet tutkitaan aina erikseen.

Aikuiskoulutustukilain mukaan aiheetta tai liian suurena maksettu tuki on perittävä takaisin. Liikaa maksettu tuki peritään lähtökohtaisesti takaisin täysimääräisenä. Liikamaksun takaisinperinnästä voidaan luopua kokonaan tai osittain, jos tämä katsotaan kohtuulliseksi, eikä tuen aiheeton maksaminen ole johtunut tuen saajan vilpillisestä menettelystä. Jos olet antanut rahastolle virheellisiä tietoja tai laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutesi, ei perinnästä ole mahdollista luopua.

Takaisinperinnän kohtuullisuus arvioidaan taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteestasi saadun selvityksen perusteella. Arviointia varten tarvitsemme sinulta luotettavan selvityksen kokonaistilanteestasi. Selvityksestä tulee käydä ilmi kuukausittain käytettävissä olevien tulojesi ja menojesi määrä, varat ja velat, huollettavien lasten määrä sekä maksukykyysi ja ansaintamahdollisuuksiisi mahdollisesti liittyvät rajoitteet.

Havaittuamme liikamaksun syntymisen kuulemme sinua aina ennen takaisinperintäpäätöksen antamista ja voit antaa asiassa vastineen. Kuulemisen tarkoituksena on varata sinulle mahdollisuus selvittää asioita, jotka ovat vaikuttaneet liikamaksun syntymiseen. Sinulla on vastineessa mahdollisuus myös esittää oma näkemyksesi liikamaksun perusteesta ja perittävän summan suuruudesta, sekä toimittaa selvitys taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteestasi. Jos voimme vastineesi perusteella todeta, ettei liikamaksua ole syntynyt, ei asiassa ole tarpeen ryhtyä takaisinperintätoimenpiteisiin. Kuuleminen ei näin ollen aina johda takaisinperintään.

Vastine ja mahdolliset selvitykset tulee toimittaa meille kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Erittelemme kuulemiskirjeessämme kohdat, joihin sinua pyydetään ottamaan vastineessasi kantaa. Vastaa kaikkiin esitettyihin kysymyksiin mahdollisimman selkeästi.

Saat tuen takaisinperinnästä aina muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Päätös voidaan antaa kuulemiselle varatun määräajan jälkeen, vaikka et antaisi vastinetta asiassa.

Liikamaksun palauttaminen

Liikamaksun palauttamiseen liittyvät ohjeet saat perintäpäätöksessä, jonka lähetämme sinulle kirjeenä postitse. Päätöksessä kerrotaan palautettavan tuen määrä, palautuksen eräpäivä ja tilinumero, johon voit perittävän summan maksaa.

Jos haluat tiedustella mahdollisuutta maksusuunnitelmaan tai sinulla on kysyttävää liikamaksun palauttamisesta, voit olla yhteydessä Työllisyysrahaston takaisinperintään. Takaisinperinnän yhteystiedot löydät päätöskirjeeltä.

Muissa takaisinperintään liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä asiakaspalveluun.

Tukipäätöksen poistaminen

Takaisinperintäpäätöksen antaminen voi joissain tapauksissa edellyttää suostumustasi virheellisen tukipäätöksen korjaamiseen tai päätöksen poistamisen hakemista sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Pyydämme sinulta tarvittaessa suostumusta päätöksen korjaamiseen kuulemiskirjeellä. Jos et anna suostumustasi, haemme virheellisen tukipäätöksen poistamista sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Lautakunta voi poistaa antamamme päätöksen, jos se perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai on selkeästi lain vastainen.  Jos päätökselle haetaan poistoa, antaa rahasto muutoksenhakukelpoisen päätöksen tukioikeudestasi sekä liikamaksun takaisinperinnästä vasta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan käsiteltyä ensin poistoasian. 

 

Sivu päivitetty: 6.11.2020