Huomio!

Koronavirusepidemialla voi olla vaikutuksia muun muassa työnantajiin tai aikuiskoulutustuella opiskeleviin. Katso, löydätkö vastauksen kysymykseesi osoitteesta tyollisyysrahasto.fi/koronan-vaikutukset

Sivulta lisätietoa myös huhtikuun työttömyysvakuutusmaksulaskuista.

Siirry suoraan sisältöön.

Muutoksista ilmoittaminen

Sinun tulee ilmoittaa puhelimitse tai sähköpostitse kaikista tukeen liittyvistä muutoksista meille Työllisyysrahastoon hyvissä ajoin ennen tuen maksupäivää. Näet saamastasi päätöskirjeeltä asiat, joista sinun tulee ilmoittaa viipymättä. Myös yhteystietojen muutokset täytyy aina ilmoittaa.

Jos ilmoitat muutoksista sähköpostitse, suosittelemme käyttämään suojattua sähköpostiyhteyttä. Merkitse vastaanottajaksi koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi ja kirjoita viestiisi selkeästi asia, josta haluat ilmoittaa sekä hakemusnumero ja syntymäaikasi. Vastaamme viesteihin 1 - 3 arkipäivän kuluessa.

Voit halutessasi myös soittaa asiakaspalveluumme arkisin klo 9 - 12 välillä numeroon 075 757 0505.

Verokortti

Aikuiskoulutustuki on veronalaista tuloa, jonka vakiomääräinen ennakonpidätys on 20 %.

Halutessasi pienentää tai suurentaa ennakonpidätystä, voit toimittaa Työllisyysrahastoon muutosverokortin etuutta varten, jolloin ennakonpidätys pidätetään verokorttisi mukaisena. Huomioithan, että palkkaa varten annettua verokorttia ei voida käyttää aikuiskoulutustuen maksatuksessa.

Muutosverokortin voit tilata kätevästi Verohallinnon verkkosivuilta. Tarvitset muutosverokorttia hakiessasi tiedot kuluvan vuoden tuloista, veroista ja sinulle myönnetyn etuuden määrästä, jonka näet saamastasi aikuiskoulutustukipäätöksestä. Työllisyysrahaston nimeä ei löydy valittavien maksajien listasta, joten valitse 'muu suomalainen maksaja' ja kirjoita maksajan nimeksi Työllisyysrahasto.

Verokortin voit lähettää Työllisyysrahastoon suojatulla sähköpostilla.

Takaisinperintä

Jotta vältyt takaisinperinnältä, täytä jo hakuvaiheessa hakemuksesi huolellisesti ja vastaa kaikkiin kysyttyihin kysymyksiin. Muistathan ilmoittaa muutoksista viipymättä ja hyvissä ajoin ennen tuen maksupäivää. Ilmoittamatta jättäminen saattaa johtaa takaisinperintään, ja voit joutua palauttamaan perusteettomasti maksetun aikuiskoulutustuen takaisin. Lähtökohtaisesti liikaa maksettu tuki peritään takaisin täysimääräisenä. Takaisinperintään voi johtaa esimerkiksi seuraavat asiat:

  • opintojen tai opintovapaan lopetus tai keskeytys
  • valmistuminen ennen tukiajan päättymistä 
  • opintosi eivät etene päätoimisesti
  • oppilaitoksen tai koulutuksen muuttuminen
  • sivutulorajan ylitys tuen maksuaikana
  • työ- tai virkasuhteen päättyminen
  • uuden sosiaaliturvaetuuden saaminen tuen maksuaikana, esimerkiksi äitiys-, isyys- tai vanhempainpäiväraha, kotihoidon tuki, eläke, kuntoutusetuus tai muu vastaava
  • pidempiaikainen muutto Suomesta ulkomaille
  • asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen suoritus

Jos työsuhteesi irtisanotaan tukikauden alkamisen jälkeen itsestäsi riippumattomista syystä (esimerkiksi tuotannolliset ja taloudelliset syyt), et välttämättä menetä oikeuttasi jo myönnettyyn aikuiskoulutustukeen. Oikeus aikuiskoulutustukeen voi säilyä päätöksen mukaisen tukikauden päättymiseen saakka. Lisää aikuiskoulutustukea et voi kuitenkaan saada, vaikka sinulla olisi tukiaikaa jäljellä.
Työsuhteen päättymistilanteet tutkitaan aina erikseen.

Aikuiskoulutustukilain mukaan aiheetta tai liian suurena maksettu tuki on perittävä takaisin. Liikaa maksettu tuki peritään lähtökohtaisesti takaisin täysimääräisenä. Liikamaksun takaisinperinnästä voidaan luopua kokonaan tai osittain, jos tämä katsotaan kohtuulliseksi, eikä tuen aiheeton maksaminen ole johtunut tuen saajan vilpillisestä menettelystä. Jos olet antanut rahastolle virheellisiä tietoja tai laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutesi, ei perinnästä ole mahdollista luopua.

Takaisinperinnän kohtuullisuus arvioidaan taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteestasi saadun selvityksen perusteella. Arviointia varten tarvitsemme sinulta luotettavan selvityksen kokonaistilanteestasi. Selvityksestä tulee käydä ilmi kuukausittain käytettävissä olevien tulojesi ja menojesi määrä, varat ja velat, huollettavien lasten määrä sekä maksukykyysi ja ansaintamahdollisuuksiisi mahdollisesti liittyvät rajoitteet.

Havaittuamme liikamaksun syntymisen kuulemme sinua aina ennen takaisinperintäpäätöksen antamista ja voit antaa asiassa vastineen. Kuulemisen tarkoituksena on varata sinulle mahdollisuus selvittää asioita, jotka ovat vaikuttaneet liikamaksun syntymiseen. Sinulla on vastineessa mahdollisuus myös esittää oma näkemyksesi liikamaksun perusteesta ja perittävän summan suuruudesta, sekä toimittaa selvitys taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteestasi. Jos voimme vastineesi perusteella todeta, ettei liikamaksua ole syntynyt, ei asiassa ole tarpeen ryhtyä takaisinperintätoimenpiteisiin. Kuuleminen ei näin ollen aina johda takaisinperintään.

Vastine ja mahdolliset selvitykset tulee toimittaa meille kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Erittelemme kuulemiskirjeessämme kohdat, joihin sinua pyydetään ottamaan vastineessasi kantaa. Vastaa kaikkiin esitettyihin kysymyksiin mahdollisimman selkeästi.

Saat tuen takaisinperinnästä aina muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Päätös voidaan antaa kuulemiselle varatun määräajan jälkeen, vaikka et antaisi vastinetta asiassa.

Liikamaksun palauttaminen

Liikamaksun palauttamiseen liittyvät ohjeet saat perintäpäätöksessä, jonka lähetämme sinulle kirjeenä postitse. Päätöksessä kerrotaan palautettavan tuen määrä, palautuksen eräpäivä ja tilinumero, johon voit perittävän summan maksaa.

Jos haluat tiedustella mahdollisuutta maksusuunnitelmaan tai sinulla on kysyttävää liikamaksun palauttamisesta, voit olla yhteydessä Työllisyysrahaston takaisinperintään. Takaisinperinnän yhteystiedot löydät päätöskirjeeltä.

Muissa takaisinperintään liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä asiakaspalveluun.

Tukipäätöksen poistaminen

Takaisinperintäpäätöksen antaminen voi joissain tapauksissa edellyttää suostumustasi virheellisen tukipäätöksen korjaamiseen tai päätöksen poistamisen hakemista sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Pyydämme sinulta tarvittaessa suostumusta päätöksen korjaamiseen kuulemiskirjeellä. Jos et anna suostumustasi, haemme virheellisen tukipäätöksen poistamista sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Lautakunta voi poistaa antamamme päätöksen, jos se perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai on selkeästi lain vastainen.  Jos päätökselle haetaan poistoa, antaa rahasto muutoksenhakukelpoisen päätöksen tukioikeudestasi sekä liikamaksun takaisinperinnästä vasta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan käsiteltyä ensin poistoasian. 

 

Sivu päivitetty: 15.1.2020