Huomio!

Kelatietojen haussa katko 30.10 klo 7-20

Kelatietojen haku on aikuisopiskelijan etuuksien asiointipalvelussamme pois käytöstä lauantaina 30.10. kello 7.00-20.00. Suosittelemme ettei käyttökatkon aikana tehdä aikuiskoulutustukihakemuksia, jotta mahdolliset Kelatiedot siirtyvät hakemuksille oikein.

Siirry suoraan sisältöön.

Sivutulojen ja etuuksien vaikutus aikuiskoulutustukeen

Tukikuukauden aikana saadut tulot vaikuttavat aikuiskoulutustuen määrään. Sivutuloina huomioidaan veronalaiset ansiotulot sekä tietyt lakisääteiset etuudet. Huom. Jos haet yrittäjän aikuiskoulutustukea, niin tukeen vaikuttavat tekijät ovat hieman erilaiset. Lue lisää yrittäjän aikuiskoulutustuesta.

Sivutulot vaikuttavat palkansaajan aikuiskoulutustukeen maksuajankohdan mukaisesti.

 • Jos sinulle on maksettu esimerkiksi palkkaa elokuussa, vaikuttaa kyseinen palkka elokuun aikuiskoulutustukeen.
 • Tukikauden ulkopuolella sinulle maksettavat sivutulot eivät vaikuta aikuiskoulutustukeen.

Aikuiskoulutustukea ei myönnetä ajanjaksolle, jolloin saat jotakin aikuiskoulutustuen estävää etuutta. Myös tällaiset estävät etuudet ovat listattuna kysymyksiä ja vastauksia -osiossa.  

Kysymyksiä ja vastauksia

Aikuiskoulutustukeen vaikuttavat seuraavat sivutulot:

 • verolliset ansiotulot, kuten päätyöstä tai sivutyöstä saatava veronalainen ansio (normaali palkka, lisät, lomaraha, lomaltapaluuraha, lomakorvaus, tulokseen perustuva palkka, tulospalkkio, bonus sekä veronalaiset luontoisedut).
 • yritystoiminnan ansiotulo
 • palvelusvuosilisät ja työkokemuslisät (palvelusvuosikorvaukset)
 • pekkaskorvaus ja työajanlyhennyskorvaus
 • työharjoitteluajan palkka
 • tekijänoikeuspalkkiot
 • työaikapankkiin siirretty tai sieltä nostettu rahakorvaus
 • ulkomailta saatu palkkatulo ja ulkomailla tapahtuvasta yritystoiminnasta saatava ansiotulo
 • veronalainen apuraha

Esimerkki: Jos haet aikuiskoulutustukea ajalle 1.10.-31.10.2020 ja sinulle maksetaan palkkaa 15.10.2020, vaikuttaa kyseinen palkka lokakuun aikuiskoulutustukeen.

Aikuiskoulutustukeen eivät vaikuta seuraavat sivutulot:

 • veroton apuraha
 • verottomat kulukorvaukset, kuten kilometrikorvaukset, päivärahat
 • adoptiotuki
 • eläkevakuutuksesta nostetut varat
 • henkilöstörahastosta saatava tulo
 • hoitopalkkio tukihenkilötoiminnasta
 • koulumatkatuki Kelalta
 • lapsilisä
 • luottamustoimipalkkio (esim. Palkkiot kunnallisista luottamustoimista)
 • omaishoidon tuki
 • optiot
 • perhe-eläke
 • perhehoidon palkkio
 • perintö
 • pääomatulot (esimerkiksi vuokratulot)
 • toimeentulotuki
 • vammaistuki
 • yksityisen hoidon tuki
 • yleinen asumistuki
 • työeläkelakien mukainen osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • veronpalautus

Esimerkki: Jos haet aikuiskoulutustukea ajalle 1.8.2020-31.8.2020 ja sinulle maksetaan 4.8.2020 asumistukea, asumistuki ei vaikuta aikuiskoulutustuen määrään.

Nämä etuudet eivät estä aikuiskoulutustuen myöntämistä, mutta henkilölle tukiaikana maksettava etuus huomioidaan sivutulona etuuden maksuajankohdan mukaisesti.

 • kotihoidontuki eli hoitoraha ja hoitolisä (ilman kuntalisää), joustava hoitoraha ja osittainen hoitoraha
 • osatyökyvyttömyyseläke
 • osa-aikaeläke
 • tapaturmaeläke
 • osakuntoutusraha
 • edunvalvojan palkkio
 • Kelan maksama väliaikainen epidemiatuki

Esimerkki: Jos haet aikuiskoulutustukea ajalle 1.9.2020-30.9.2020 ja sinulle maksetaan 30.9.2020 kotihoidontukea, vaikuttaa kotihoidontuki syyskuun aikuiskoulutustuen määrään.

Estävää etuutta ja aikuiskoulutustukea ei voi saada samanaikaisesti. Tällaisi estäviä etuuksia ovat:

 • opintoraha
 • sairauspäiväraha
 • vanhempainpäiväraha
 • erityishoitoraha
 • kuntoutusraha
 • työttömyyspäiväraha tai työmarkkinatuki
 • täysi työkyvyttömyyseläke, työttömyyseläke tai vanhuuseläke
 • kertausharjoitusaika

Esimerkki: Jos haet aikuiskoulutustukea ajalle 1.10.2020-31.10.2020 ja Kela on myöntänyt sinulle sairauspäivärahaa ajalle 5.10.-14.10.2020, et voi saada aikuiskoulutustukea sairauspäivärahajaksolle.

Sivutulojen vaikutus 1.8.2020 alkaen

Sivutulot vaikuttavat palkansaajilla aikuiskoulutustukeen eri tavalla riippuen siitä, oletko hakenut aikuiskoulutustukea ensimmäistä kertaa ennen 1.8.2020 vai sen jälkeen. 

Tuen hakeminen ensimmäistä kertaa 1.8.2020 jälkeen

Jos olet hakenut tukea ensimmäistä kertaa 1.8.2020 jälkeen, voit tarkistaa sivutulojen vaikutuksen tukeen laskurilla.

Lisätietoa aikuiskoulutustuesta 1.8.2020 jälkeen löydät verkkosivuiltamme. 

Tuen hakeminen ensimmäistä kertaa ennen 1.8.2020 

Jos olet hakenut aikuiskoulutustukea (täysimääräistä tai soviteltua aikuiskoulutustukea) ensimmäisen kerran samoihin opintoihin 31.7.2020 mennessä, voit tarkistaa sivutulojen vaikutuksen aikuiskoulutustukeen laskurilla. 

Lisätietoa aikuiskoulutustuesta ennen 1.8.2020 löydät verkkosivuiltamme. 

Sivu päivitetty: 6.11.2020