Siirry suoraan sisältöön.

Tulorekisteri ja uusi asiointipalvelu käyttöön aikuiskoulutusetuuksissa tammikuussa 2020


Aloitamme tulorekisterin palkkatietojen hyödyntämisen aikuisopiskelijan etuuksissa vuoden 2020 alusta alkaen. Uudistamme samalla aikuisopiskelijan etuuksien asiointipalvelun, jotta voimme palvella asiakkaitamme paremmin ja tehdä etuuksien hakemisesta helpompaa.

Aikuiskoulutustukihakemuksen saat tehtyä sujuvimmin asiointipalvelussa. Uusi, 2.1.2020 avattu asiointipalvelu näyttää hieman erilaiselta kuin aiemmin, mutta kaikki aiemmin toimittamasi tiedot säilyvät palvelussa.

Hyödynnämme tulorekisteristä saatavia palkkatietoja palkansaajan täysimääräisen ja sovitellun aikuiskoulutustuen hakemuksissa. Näiden hakemuksen osalta sinun ei pääsääntöisesti tarvitse lähettää enää lähettää palkkatodistuksia hakemuksen liitteeksi.

Hakemuksen täyttämisvaiheessa sinulle näytetään tulorekisteristä saatavat palkkatiedot, joita käytämme tuen määrän laskennassa ja jotka huomioidaan sivutuloina aikuiskoulutustuelle. Sovitellun tuen hakemuksessa saatavat palkkatiedot näytetään tulona sille tukikuukaudelle, jona ne on maksettu. Jos sen sijaan haluat, että tulot huomioidaan sen tukikuukauden mukaan, jolloin työ on tehty, liitä hakemukseesi palkkalaskelma tukikuukauden ansioista.

Kirjautuminen uuteen asiointipalveluun 2.1.2020 lähtien

 

Käyttäjätunnus poistuu

Jos olet luonut nykyiseen asiointipalveluun henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen, se poistuu käytöstä. Jatkossa asiointipalveluun tunnistautudutaan suomi.fi-palvelussa henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Tulorekisteri ja tuen hakeminen 

Tulorekisteri on monen eri viranomaisen yhteinen tietokanta, joka kokoaa yhteen paikkaan ansiotiedot ja myöhemmin myös eläke- ja etuustiedot. Tulorekisteri helpottaa palkkojen ilmoittamista viranomaisille, kun työnantajan / palkanlaskijan ei tarvitse enää ilmoittaa samaa palkkatietoa joka taholle erikseen. Kansalaiselle tulorekisteri näkyy viranomaisasioinnin nopeutumisena, esimerkiksi etuuspäätökset perustuvat ajantasaisempaan tietoon.

Työllisyysrahasto on hyödyntänyt tulorekisteritietoja vuoden 2019 alusta alkaen työttömyysvakuutusmaksujen laskutuksessa. Vuoden 2020 alusta rahasto alkaa hyödyntää tietoja myös aikuiskoulutustukihakemuksia ratkaistaessa.

Työllisyysrahaston lisäksi tulorekisterin tietoja hyödyntävät esimerkiksi Kela, Verohallinto ja Tilastokeskus.

Lue lisää tulorekisteristä

Työllisyysrahasto on hyödyntänyt tulorekisteriä vuoden 2019 alusta alkaen työttömyysvakuutusmaksujen laskutukseen ja perintään liittyvissä tehtävissä. Vuoden 2020 alusta alkaen Työllisyysrahasto hyödyntää tulorekisteristä saatavia palkkatietoja myös palkansaajan aikuiskoulutustukihakemusten käsittelyssä. Vuoden 2021 alusta alamme saada tulorekisteristä etuuspäätösten antamiseksi tarvittavia etuus- ja eläketietoja.

Työllisyysrahasto saa tulorekisteristä tiedot, joita se tarvitsee tietyn tehtävänsä hoitamiseksi. Esimerkiksi aikuiskoulutustukihakemusten ratkaisemista varten rahasto saa ainoastaan sellaiset tiedot, jotka ovat päätöksen antamiseksi tarpeen. Etuushakemuksen käsittelyä varten rahasto ei saa tietoa sellaisista maksetuista palkoista, joilla ei ole vaikutusta tukioikeuteen.

Työllisyysrahasto ei hyödynnä tulorekisteriä ammattitutkintostipendihakemusten tai yrittäjän aikuiskoulutustukihakemusten ratkaisemisessa.

Pääset hakemaan ja näkemään tulorekisteritiedot hakemuksen tekovaiheessa. Jos sinulle maksetusta palkasta olisi tehty virheellinen ilmoitus tulorekisteriin, tulee työnantajan korjata ilmoittamansa virheellinen tieto viipymättä. Tällaisessa tilanteessa sinun tulee olla yhteydessä työnantajaan ja pyytää häntä tekemään korjaus.

Jos sinulle olisi ehditty antaa päätös virheellisten tietojen perusteella, voit hakea muutosta annettuun päätökseen sen liitteenä olevan muutoksenhakuohjeen mukaisesti. Valituksessasi sinun on hyvä tuoda esille, että tulorekisteristä saaduissa tiedoissa on ollut virhe. Voit myös toimittaa rahastolle palkkatodistuksen, josta ilmenee oikeat palkkatiedot. Huomioithan, että aikuiskoulutustukipäätöksillä on 30 päivän valitusaika. Oikaisemme virheelliseen tietoon perustuneen päätöksen, kun olemme saaneet päätöksen oikaisemiseksi tarvittavat tiedot sinulta ja työnantajaltasi.

Otathan huomioon sen, että Työllisyysrahasto saa tulorekisteristä vain ne tiedot, jotka ovat aikuiskoulutustukihakemuksen ratkaisemiseksi tarpeen.

Työllisyysrahasto ei saa tietoa sellaisista palkkaeristä, joilla ei ole vaikutusta tukioikeuteen. Näin ollen Työllisyysrahaston saamissa tiedoissa saattaa olla eroavaisuuksia verrattuna omiin tulorekisteritietoihisi.

Tulorekisteriä hyödynnetään vasta vuoden 2020 alusta alkaen rahastolle saapuneissa palkansaajan aikuiskoulutustukihakemuksissa. Jos hakemuksesi on siis saapunut vuoden 2019 aikana, ei tulorekisteriä hyödynnetä, vaan työnantajan tulee esimerkiksi ilmoittaa palkkatiedot erikseen Työllisyysrahastolle (työnantajan lomakkeella, tai erillisellä palkkatodistuksella).

Jos saat tuloja yli sivutulorajan 250 euroa (brutto) kuukaudessa tukiajalla, tulee sinun ilmoittaa asiasta välittömästi Työllisyysrahastoon ja perua kyseisen kuukauden täysimääräinen aikuiskoulutustuki. Aikuiskoulutustuen voi hakea tällöin soviteltuna tukena jälkikäteen.

Liikaa maksettu aikuiskoulutustuki peritään takaisin.

Sivutulorajaylityksistä sinun tulee ilmoittaa asiakaspalveluumme puhelimitse, tai sähköpostitse.

Tulorekisteristä saatavat palkkatiedot näytetään sen tukikuukauden tulona, jolloin palkka on maksettu. Jos haluat että tulot otetaan huomioon sen tukikuukauden mukaan, jolloin työ on tehty, liitä hakemukseesi palkkalaskelma tukikuukauden ansioistasi.

Katso uuden asiointipalvelun esittelyvideo

Sivu päivitetty: 28.2.2020