Siirry suoraan sisältöön.

Aikuiskoulutustuen työhistorialaskuri

Laskurin avulla voit laskea arvion eläkevakuutettuun ansiotuloon perustuvan työhistoriasi määrästä alkaen vuodesta 2007. Voit olla oikeutettu aikuiskoulutustukeen, jos olet ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta.

Laskurin tulos on suuntaa antava arvio, joka perustuu käyttäjän ilmoittamiin tietoihin. Laskelma ei sido Työllisyysrahastoa.

Laskuri on tarkoitettu vain eläkevakuutettuun ansiotuloon perustuvan työssäoloajan ja mahdollisen työssäoloon rinnastettavan ajan laskemiseen.

Ohjeet laskurin käyttöön

  • Laskuriin voit merkitä työeläkeotteessasi näkyvät, eläkkeen perusteena olevat työansiot. Tarvitset laskuria varten työeläkeotteesi, jonka voit ladata tarvittaessa Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta.
  • Valitse laskurista vuosi. Merkitse vuoden palkkasumma Jos sinulla on vuoden aikana ollut vain yksi työsuhde, näet palkkasumman suoraan työeläkeotteelta. Jos sinulla on ollut useampia työnantajia, laske eri työnantajilta saamasi tulot yhteen. ja paina Laske.
  • Paina lisää palkkavuosi ja toista sama kuin edellä jokaista vuotta kohden.
  • Kun olet syöttänyt kaikki vuodet, paina Katso tulos.
  • Jos jonkin vuoden työhistoriasi jää tulojen perusteella alle 12 kuukauden, voit halutessasi lisätä laskuriin työssäoloon rinnastettavat ajat. Työssäoloon rinnastettavia aikoja eli äitiys-, vanhempain- ja isyyslomaa, hoitovapaata ja asevelvollisuus- tai siviilipalvelusaikaa, voidaan laskea työhistoriaan yhteensä enintään 2 vuotta. Äitiys-, vanhempain- ja isyysloman tarkat ajanjaksot näet saamastasi Kelan päätöksestä. Hoitovapaa-aikasi näet työnantajasi kanssa tehdystä sopimuksesta.
  • Kuluvan vuoden osalta työhistoria lasketaan suunniteltuun opintovapaan alkamispäivään saakka. Merkitse laskuriin suunniteltu opintovapaan alkamispäivä. Arvioi kuluvan vuoden palkkatulot suunniteltuun opintovapaan alkamispäivään saakka ja merkitse ne laskuriin.

Vuosiansioiden jakajat

Vuosi Jakaja
2007 940
2008 961
2009 1019
2010 1052
2011 1071
2012 1103
2013 1134
2014 1154
2015 1165
2016 1174
2017 1188
2018 1190
2019 1212
2020 1 236
2021 1 252
2022 1 283
2023 1 331

Esimerkki:
Jos sinulla on työeläkeotteelta näkyvissä verotettavaa ansiotuloa vuodelta 2007 30 000 euroa, jaetaan tämä summa 940:llä. Saatu tulos kertoo työkuukausien määrän kyseiseltä vuodelta. Työhistoriaa voi kuitenkin kertyä maksimissaan 12 kuukautta vuodessa.

Sivu päivitetty: 6.11.2020