Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työttömyysvakuutusrahaston osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2018

PÖRSSITIEDOTE 28.8.2018 9.21

Työttömyysvakuutusmaksuja esitetään alennettaviksi

Työttömyysvakuutusrahasto        Pörssitiedote 28.8.2018       klo 10.20

Tämä tiedote on tiivistelmä Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) tammi-kesäkuun 2018 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä ja luettavissa TVR:n verkkosivuilta osoitteesta https://tvr.fi/fi/sijoittajat/taloudellista-tietoa/osavuosikatsaukset/

  • Työttömyysvakuutusmaksut ja muut tuotot yhteensä 1 907 (2 071) miljoonaa euroa
  • Maksetut työttömyysetuudet ja hallintokulut yhteensä 1 611 (1 835) miljoonaa euroa
  • Nettovarallisuuden muutos (puolivuositulos) 294 (233) miljoonaa euroa
  • Nettovarallisuus 401 (31.12.2017: 106) miljoonaa euroa
  • Sijoitukset ja varat yhteensä 1 731 (31.12.2017: 1 125) miljoonaa euroa
  • Nostettuja lainoja ja muita velkoja yhteensä 1 330 (31.12.2017: 1 018) miljoonaa euroa
  • Työttömyysaste 6,7 % kesäkuu 2018 (8,9 % kesäkuu 2017)
  • Sijoitusten tuotto 0,1 % (0,1 %)

Toimitusjohtaja Janne Metsämäki:

Suomen talouden kasvu on jatkunut alkuvuoden vahvana. Ennusteiden mukaan talouskasvu olisi myös ensi vuonna hyvää, joskin hiukan tätä vuotta hitaampaa. Hyvä talouskehitys on näkynyt työllisyyden parantumisena ja työttömyyden vähenemisenä. Työttömien työnhakijoiden määrä on jatkanut laskuaan alkuvuoden aikana, vaikkakaan ei yhtä voimakkaasti kuin vuonna 2017. Työttömien työnhakijoiden määrän ennustetaan edelleen vähenevän ainakin vuoteen 2020 saakka, mikäli taloudessa ei tapahdu käännettä huonompaan.

Työttömyysvakuutusrahasto on jatkanut valmistautumista tulorekisterin käyttöönottoon vuoden 2019 alusta. TVR:n uuden toimintamallin ja uuden työttömyysvakuutusmaksujärjestelmän avulla tavoitteena on tarjota entistä parempaa asiakaspalvelua ja toimia tehokkaasti.

Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyvät vuoden 2019 alusta Työllisyysrahastoksi. Yhdistymistä koskeva lakimuutos on vahvistettu kesäkuussa. Yhdistymistä on valmisteltu laajasti koko alkuvuoden yhdistymishankkeen eri työryhmissä ja osaprojekteissa. Myös molempien rahastojen henkilöstö on ollut monella tavalla mukana yhdistymisen valmistelussa.

Työllisyysrahaston toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.1.2019 alkaen Janne Metsämäki, joka toimii tällä hetkellä sekä Työttömyysvakuutusrahaston ja Koulutusrahaston toimitusjohtajana.

Työttömyysvakuutusrahaston toimintaympäristö

Rahasto tiedotti 21.3.2018 antamallaan pörssitiedotteella parantuneista näkymistä. Vuosituloksen arvioitiin olevan noin 550 miljoonaa euroa positiivinen vuonna 2018, kun 30.8.2017 hyväksytyssä talousarviossa oli arvioitu vuosituloksen olevan 409 miljoonaa euroa.

Työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärä vuodelle 2018 on 3,8 prosenttia palkkasummasta, kun se vuotta aiemmin oli 4,0 prosenttia palkkasummasta. Kerättyjen maksujen määrä vähentyi tarkastelukaudella neljällä prosentilla edellisvuoteen verrattuna ja työttömyysturvan maksutilitysten määrä vähentyi kahdellatoista prosentilla. Katsauskauden tulos on 294 miljoonaa euroa, missä on parannusta 61 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat ja loppuvuoden näkymät

Tilastokeskuksen julkistamien tietojen mukaan työttömyysaste oli heinäkuussa 2018 6,5 prosenttia, jossa on laskua 1,0 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna. Työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan työttömiä työnhakijoita oli heinäkuussa 2018 45 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. TVR:n vuoden 2018 talousarviota tehtäessä elokuussa 2017 arvioitiin, että tämän vuoden tulos olisi 409 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Työttömyysvakuutusrahasto arvioi elokuussa 2018, että työttömien työnhakijoiden määrän vähentyminen jatkuu loppuvuoden 2018 aikana. TVR arvioi lisäksi, että sen tilivuoden 2018 tulos olisi noin 700-800 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja että nettovarallisuuden määrä olisi 31.12.2018 noin 800-900 miljoonaa euroa.

TVR:n hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksujen alentamista

TVR:n hallitus on tänään päättänyt hallintoneuvostolle menevästä esityksestä vuoden 2019 työttömyysvakuutusmaksuiksi. Kokonaismaksua esitetään alennettavaksi 0,8 prosenttiyksiköllä.

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuksi esitetään 1,5 prosenttia ja työnantajamaksuksi keskimäärin 1,5 prosenttia palkoista. Alemmaksi työnantajamaksuksi esitetään 0,50 prosenttia ja ylemmäksi maksuksi 2,05 prosenttia palkoista.

TVR:n hallintoneuvosto käsittelee ja päättää kokouksessaan torstaina 30.8. sosiaali- ja terveysministeriölle menevästä esityksestä. Lopullisesti maksuista päättää eduskunta myöhemmin syksyllä. 


Helsingissä 28. päivänä elokuuta 2018

Työttömyysvakuutusrahasto
Hallitus

Lisätietoja:
Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, puh.  040 522 3614
Tapio Oksanen, varatoimitusjohtaja, puh. 040 539 4651

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tvr.fi

Liite

Kategoriat: Työllisyysrahasto