Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työttömyysvakuutusrahaston talousarvio ja maksuesitys vuodelle 2019

PÖRSSITIEDOTE 30.8.2018 11.31

Työttömyysvakuutusmaksuja esitetään alennettaviksi

Työttömyysvakuutusrahasto                      Pörssitiedote                       30.8.2018 klo 12.30

Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) hallintoneuvosto on hyväksynyt 30.8.2018 talousarvion vuodelle 2019 ja päättänyt esittää sosiaali- ja terveysministeriölle työttömyysvakuutusmaksujen määriin muutoksia seuraavasti:

TVR esittää, että työnantajan keskimääräistä maksua lasketaan 0,41 prosenttiyksiköllä ja että työntekijöiden maksua alennetaan 0,40 prosenttiyksiköllä. TVR arvioi, että työttömyyden lasku antaa mahdollisuuden maksujen pienentämiseen. Tästä huolimatta TVR pystyy huolehtimaan työttömyysetuuksien rahoituksesta ja velkamäärän vähentämisestä.

TVR:n talousarvion mukaan työttömyysaste on vuonna 2018 keskimäärin 7,7 prosenttia ja seuraavana vuonna 7,5 prosenttia. TVR:n menot vuonna 2019 laskevat noin viisi prosenttia edellisvuodesta. TVR arvioi nettovarallisuuden muutoksen (vuositulos) olevan selvästi positiivinen vuonna 2019.  

Eduskunta säätää työttömyysvakuutusmaksujen tasosta vuosittain lailla.

Talousarvio 2019  lähde: TVR, Tilastokeskus
Määrät %   2 017   2018e  Talousarvio 2019
       
Työttömyysaste %   8,6  7,7                 7,5 
Palkkasumman muutos %   1,8  3,1                 3,0 
Työttömyysvakuutusmaksu %, työnantajat k.a.                          2,40 %     1,91 %                1,50 %
Työttömyysvakuutusmaksu %, työntekijät                                  1,60 %     1,90 %                1,50 %
       
Talouden avainluvut, miljoonaa euroa *      
       
Työttömyysvakuutusmaksut   3 061          3 037              2 464 
Muut tuotot **   945        776           761 
Maksutilitykset -  3 435        -  3 033           -  2 890 
Nettovarallisuuden muutos   572       780          335 
Nettovarallisuus   106        886            1 221 
Suhdannepuskurin enimmäismäärä   2 264         1 903           1 987

 
* luvut vuodelta 2017 ovat tilintarkastettuja
** sosiaali- ja terveysministeriön tilitys      

Lisätietoja:
Janne Metsämäki, toimitusjohtaja  puh.  040 522 3614
Tapio Oksanen, varatoimitusjohtaja  puh. 040 539 4651

Helsingissä 30. päivänä elokuuta 2018
Työttömyysvakuutusrahasto

Tapio Oksanen
varatoimitusjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tvr.fi

Kategoriat: Työllisyysrahasto