Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Standard & Poor's on vahvistanut Työttömyysvakuutusrahaston luottoluokitukseksi AA+/A-1+

PÖRSSITIEDOTE 24.9.2018 15.01

Työttömyysvakuutusrahasto          Pörssitiedote          24.9.2018 klo 16.00

S&P Global Ratings on vahvistanut 24.9.2018 Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) lyhyeksi ja pitkäksi luottoluokitukseksi AA+/A-1+ vakain näkymin. S&P on näin ollen pitänyt TVR:n luottoluokituksen ennallaan.

Standard & Poor's käsittelee Työttömyysvakuutusrahaston luottoluokitusta yhdenmukaisesti Suomen valtion luottoluokituksen kanssa. S&P vahvisti 14.9.2018 Suomen valtion luottoluokitukseksi AA+/A-1+ vakain näkymin.

Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyvät Työllisyysrahastoksi 1.1.2019. S&P arvion mukaan tällä ei ole vaikutusta TVR:n rooliin ja siteeseen valtionhallinnon kanssa eikä sen tehtäviin.


Lisätietoja: 
Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614
Tapio Oksanen, varatoimitusjohtaja puh. 040 539 4651 

Helsingissä 24. päivänä syyskuuta 2018

Työttömyysvakuutusrahasto

Tapio Oksanen
varatoimitusjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tvr.fi

Liite

Kategoriat: Työllisyysrahasto