Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työttömyysvakuutusrahasto (TVR): Työllisyysrahaston julkaisukalenteri vuonna 2019

PÖRSSITIEDOTE 11.10.2018 14.00

Työttömyysvakuutusrahasto         Pörssitiedote          11.10.2018 klo 15.00 


Työllisyysrahasto julkaisee vuonna 2019 tietoja tuloksen ja talouden kehityksestä seuraavan aikataulun mukaisesti:

viikko 5                                Tuloksen ennakkotiedot vuodelta 2018

viikko 13                              Tilinpäätöstiedote vuodelta 2018
                                            Vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2018

viikko 35                              Osavuosikatsaus tammi - kesäkuu 2019

viikko 35                              Talousarvio ja maksuesitys vuodelle 2020


Kuten 27.6.2018 tiedotimme, Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyvät Työllisyysrahastoksi 1.1.2019. Työllisyysrahasto hoitaa molempien rahastojen lakisääteiset tehtävät, ja työttömyysetuuksien rahoitus, rahaston rahoitusasema ja maksukyky säilyvät ennallaan.

Työttömyysvakuutusrahasto säilyy samana oikeushenkilönä, vaikka sen nimi muuttuu ja sille tulee lisää oikeuksia ja velvollisuuksia. Työllisyysrahaston Y-tunnuksena säilyy Työttömyysvakuutusrahaston nykyinen Y-tunnus 1098099-7.

Helsingissä 11. päivänä lokakuuta 2018

Työttömyysvakuutusrahasto
Tapio Oksanen
varatoimitusjohtaja

Lisätietoja:
Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614
Tapio Oksanen, varatoimitusjohtaja puh. 040 539 4651

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tvr.fi

Kategoriat: Työllisyysrahasto