Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työttömyysvakuutusrahasto (TVR): Lainaliikkeeseenlaskijan nimen muutos

PÖRSSITIEDOTE 27.12.2018 10.12

Työttömyysvakuutusrahasto    Pörssitiedote    28.12.2018 klo 10.12.

Työttömyysvakuutusrahaston nimenmuutos Työllisyysrahastoksi tulee voimaan 1.1.2019.

Nasdaq Helsinki Oy,
Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260

Kategoriat: Työllisyysrahasto