Go to content.

Korrigera felaktig löneuppgift för företag i inkomstregistret

Enligt de uppgifter som vi har fått från inkomstregistret har du anmält med löneanmälan till inkomstregistret att inkomsttagaren är både FöPL- eller LFöPL- försäkrad och arbetslöshetsförsäkringspremieskyldig. Personer som omfattas av lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) är inte skyldiga att betala arbetslöshetsförsäkringspremie. Eftersom det finns motstridiga uppgifter i löneanmälan, kontrollera de uppgifter du har anmält senast 9.8.2019. För att korrigera uppgifter till inkomstregistret ska du makulera den ursprungliga anmälan och därefter lämna en ny anmälan. Om anmälan är felaktig, kan premier faktureras på felaktiga grunder.

Vi beklagar besvär som detta orsakar. Det är viktigt att korrigera uppgifterna för att vi inte fakturerar premier på felaktiga grunder.

Så här anmäler du och korrigerar uppgifter

När du anmäler löneuppgifter i inkomstregistrets e-tjänst, ange inte enbart FöPL/LFöPL-försäkringens uppgifter utan också typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring), (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring) och (arbetslöshetsförsäkring).

I inkomstegistrets e-tjänst finns uppgiften i punkten Visa närmare uppgifter om försäkring.

Om du använder tekniskt gränssnitt för anmälan om löneuppgifter, dvs. att uppgifterna överförs till inkomstregistret direkt från ditt eget lönesystem, be vid behov din systemleverantör om ytterligare information.

Om du behöver hjälp med inkomstregistret, ta kontakt med inkomstregistrets egen kundservice via chatt eller telefon.

Läs mer:
Anmälan av lön till inkomstregistret för FöPL-/LFöPL- försäkrade företagare
Makulering av uppgifter i inkomstregistret

Arbetslöshetsförsäkringspremierna faktureras fyra gånger om året utifrån uppgifterna i inkomstregistret

I faktureringen av arbetslöshetsförsäkringspremier har vi i och med inkomstregistret övergått till en realtidsmodell. Vi fastställer premierna efter löneuppgifter som anmälts till inkomstregistret. Även faktureringsintervallen, summorna och betalningsvillkoren har ändrats.

Vi har inlett faktureringen av arbetslöshetsförsäkringspremierna för de löner som har betalts i april‒juni.

Summan på fakturan kan avvika mycket från förra årets summa. Observera att fakturan innehåller både arbetsgivarens och arbetstagarens premie. Betalningsvillkor är 21 dagar. Faktura för dröjsmålsränta skickas en gång per år.

Om du har valt en nätfaktura eller e-faktura som faktureringssätt, skickar vi inte längre ett beslut per post. I fortsättningen får du beslutet som bilaga till elektronisk faktura. I nätfaktureringen använder vi antingen adresser som finns på TIEKEs webbplats eller den nätfaktuteringsadress som du själv har meddelat till oss.

Kontrollera dina uppgifter i e-tjänsten för arbetslöshetsförsäkringspremier

Du kan kontrollera dina uppgifter i Sysselsättningsfondens e-tjänst för arbetslöshetsförsäkringspremier. Om du upptäcker fel i summan som ska betalas, gör korrigeringar till inkomstregistret. Uppgifterna överförs direkt till oss från inkomstregistret efter några dagar.

Eventuella korrigeringar görs huvudsakligen i samband med fastställandet av nästa premie. Följande fakturor skickas i oktober och januari.

Fakturan och medföljande beslut finns i e-tjänsten för arbetslöshetsförsäkringspremier. Genom tjänsten kan du också kommunicera med fonden exempelvis vid problem. Autentisering till e-tjänsten sker via Suomi.fi. Om du utför ärende för en annan person eller för ett företag behöver du fullmakt för att använda tjänsten.

Läs mer:
Betalning av arbetslöshetsförsäkringspremier från och med år 2019

Telefonnummer som vi använder är från Asiakastietos register och från Sysselsättningsfondens kundregister. En del av telefonnumren är till kontaktpersoner för löneuppgifterna anmälda till inkomstregistret. Om du inte vill få meddelanden i fortsättningen, ta kontakt per e-post vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi. Vi skickar textmeddelanden till våra kunder bara i specialsituationer.

Sidan uppdaterad: 30-7-2019