Huomio!

För att lösa överflödet på ansökningar, är telefontjänsten för vuxenstuderandes förmåner stängd på onsdagar i juli (15.7, 22.7 och 29.7.) Vi betjänar normalt igen följande vardag. Se, om du hittar svar från infosidan på adressen tyollisyysrahasto.fi/sv/etuusinfo/

Go to content.

E-tjänster

Välj antingen vår e-tjänst för arbetslöshetsförsäkringspremier eller för vuxenstuderandes förmåner nedan. Du förflyttar dig till e-tjänsten via en säker anslutning. Via våra e-tjänster sköter du säkrast och snabbast dina ärenden hos oss.

I vår e-tjänst för arbetslöshetsförsäkringspremier kan du
 • kommunicera säkert med fonden
 • läsa grunder till premier och beslut om dessa
 • en dag i efterskott granska till inkomstregistret anmälda löneuppgifter berörda av arbetslöshetsförsäkringspremier
 • granska beräknad arbetslöshetsförsäkringspremie
 • uppdatera dina kontakt- och faktureringsuppgifter
 • ange eller uppdatera dina bankkontouppgifter
 • se lönesummor rapporterade åren 2013–2018 och status för bearbetning av dessa
 • justera anmälningar om lönesummor för åren 2013–2018
 • ansöka om utbildningsbidrag, om du som arbetsgivare har rätt till detta

Autentisering till e-tjänsten sker med personliga nätbankskoder, mobil-ID eller certifikatkort via suomi.fi.

Katso-autentisering tas ur bruk.

Rapportera betalda löner till inkomstregistret från 1.1.2019.
Från och med år 2019 får Sysselsättningsfonden information för arbetslöshetsförsäkringspremier från inkomstregistret. I regel bör anmälan om lönesumma göras till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalning. Aktuell information om inkomstregistret och anvisningar för att anmäla löner hittar du på inkomstregistrets webbplats.

I vår e-tjänst för vuxenstuderandes förmåner kan du ansöka om
 • fullständigt vuxenutbildningsstöd
 • jämkat vuxenutbildningsstöd
 • vuxenutbildningsstöd för företagare
 • förhandsbeslut om vuxenutbildning
 • yrkesexamensstipendium
 • mer vuxenutbildningsstöd med fortsatt ansökan

I vår e-tjänst kan du även se om din ansökan väntar på behandling eller om den redan givits ett beslut. Du ser även bilagor du bifogat till din ansökan.

Autentisering till e-tjänsten sker med personliga nätbankskoder, mobil-ID eller certifikatkort via suomi.fi.

Databasuppdatering körs kl. 1–4, varvid tjänsten är ur bruk.

Observera att

 • du för att ansöka om vuxenutbildning måste veta när du är på studieledighet och för vilken tid du vill ansöka om stöd
 • du till din första ansökan måste bifoga ett studie- eller närvarointyg från din läroanstalt (om du precis ska inleda dina studier räcker det med en kopia av meddelandet om antagning till utbildningen)
 • ansökan innehåller en andel som ifylls av arbetsgivaren, så kom på förhand överens med din arbetsgivare om vilken e-postadress du kan skicka ansökan till för ifyllnad
 • du kan ansöka om jämkat stöd först när den ansökta stödmånaden är slut
 • du som bilaga till ansökan om yrkesexamensstipendium behöver en kopia av ditt behöver du en kopia av ditt examensbetyg
 • säkraste sättet att skicka bilagor är tillsammans med ansökan i e-tjänsten
Sidan uppdaterad: 9-8-2019