Obs!

Serviceavbrott i en del av e-tjänsten

Vår e-tjänst har serviceavbrott fre. 16.4. kl. 16.00 - mån. 19.4. kl. 8.00. Under avbrottet kan du inte fylla i eller skicka ansökan som gäller yrkesexamensstipendium, vuxenutbildningsstöd för företagare eller fortsatt vuxenutbildningssstöd eller jämkat stöd enligt den gamla lagen.

Gå till innehållet.

E-tjänster

Välj antingen vår e-tjänst för arbetslöshetsförsäkringspremier eller för vuxenstuderandes förmåner nedan. Du förflyttar dig till e-tjänsten via en säker anslutning. Via våra e-tjänster sköter du säkrast och snabbast dina ärenden hos oss.

I vår e-tjänst för arbetslöshetsförsäkringspremier kan du
 • kommunicera säkert med fonden
 • läsa grunder till premier och beslut om dessa
 • en dag i efterskott granska till inkomstregistret anmälda löneuppgifter berörda av arbetslöshetsförsäkringspremier
 • granska beräknad arbetslöshetsförsäkringspremie
 • uppdatera dina kontakt- och faktureringsuppgifter
 • ange eller uppdatera dina bankkontouppgifter
 • se lönesummor rapporterade åren 2013–2018 och status för bearbetning av dessa
 • justera anmälningar om lönesummor för åren 2013–2018
 • ansöka om utbildningsbidrag, om du som arbetsgivare har rätt till detta

Autentisering till e-tjänsten sker med personliga nätbankskoder, mobil-ID eller certifikatkort via suomi.fi.

Katso-autentisering tas ur bruk.

Rapportera betalda löner till inkomstregistret från 1.1.2019.
Från och med år 2019 får Sysselsättningsfonden information för arbetslöshetsförsäkringspremier från inkomstregistret. I regel bör anmälan om lönesumma göras till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalning. Aktuell information om inkomstregistret och anvisningar för att anmäla löner hittar du på inkomstregistrets webbplats.

I vår e-tjänst för vuxenstuderandes förmåner kan du ansöka om
 • yrkesexamensstipendium
 • vuxenutbildningsstöd för löntagare
 • vuxenutbildningsstöd för företagare

I vår e-tjänst kan du se i vilket skede av behandling din ansökan är, bilagor du bifogat till din ansökan och beslut som givits åt dig.

Sänd bilagor till din ansökan helst via e-tjänsten. Du kan bifoga bilagor till ansökan tills ansökan har fått ett beslut.

Autentisering till e-tjänsten sker med personliga nätbankskoder, mobil-ID eller certifikatkort via suomi.fi.

Databasuppdatering körs kl. 1–4, varvid tjänsten är ur bruk.

Sidan uppdaterad: 9-8-2019