Obs!

Planerar du att ansöka om betalning av vuxenutbildningsstöd? Titta instruktionsvideon för ifyllandet av betalningsansökan här. (Videon är på finska)

Gå till innehållet.

E-tjänster

Välj antingen vår e-tjänst för arbetslöshetsförsäkringspremier eller för vuxenstuderandes förmåner nedan. Du förflyttar dig till e-tjänsten via en säker anslutning. Via våra e-tjänster sköter du säkrast och snabbast dina ärenden hos oss.

I vår e-tjänst för arbetslöshetsförsäkringspremier kan du
 • kommunicera säkert med fonden
 • läsa grunder till premier och beslut om dessa
 • en dag i efterskott granska till inkomstregistret anmälda löneuppgifter berörda av arbetslöshetsförsäkringspremier
 • granska beräknad arbetslöshetsförsäkringspremie
 • uppdatera dina kontakt- och faktureringsuppgifter
 • ange eller uppdatera dina bankkontouppgifter
 • se lönesummor rapporterade åren 2013–2018 och status för bearbetning av dessa
 • justera anmälningar om lönesummor för åren 2013–2018
 • ansöka om utbildningsbidrag, om du som arbetsgivare har rätt till detta

Autentisering till e-tjänsten sker med personliga nätbankskoder, mobil-ID eller certifikatkort via suomi.fi.

Katso-autentisering tas ur bruk.

Rapportera betalda löner till inkomstregistret från 1.1.2019.
Från och med år 2019 får Sysselsättningsfonden information för arbetslöshetsförsäkringspremier från inkomstregistret. I regel bör anmälan om lönesumma göras till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalning. Aktuell information om inkomstregistret och anvisningar för att anmäla löner hittar du på inkomstregistrets webbplats.

I vår e-tjänst för vuxenstuderandes förmåner kan du
 • ansöka om vuxenutbildningsstöd för löntagare
 • ansöka om vuxenutbildningsstöd för företagare
 • ansöka om yrkesexamensstipendium
 • kommunicera säkert med fonden
 • bifoga bilagor till din ansökan
 • se din ansökans status
 • granska ditt beslut
 • ansöka om ändring
 • uppdatera din epostadress
 • bifoga ändringsskattekort för förmåner till din Profil-sida

Skicka bilagor till din ansökan via Meddelande-sidan i e-tjänsten. Du kan bifoga bilagor till ansökan tills ansökan har fått ett beslut.

Autentisering till e-tjänsten sker med personliga nätbankskoder, mobil-ID eller certifikatkort via suomi.fi.

Databasuppdatering körs kl. 1–4, varvid tjänsten är ur bruk.

Sidan uppdaterad: 9-8-2019