Varoitus!

Handläggningen av ansökningar för vuxenutbildningsstöd är överhopad. Vi gör vår bäst så att ansökningarna ska behandlas så snabbt som möjligt. Du kommer få information om beslutet via post. Om du har skickat ansökan via vår e-tjänst, kommer beslutsbrevet finnas också i tjänsten. Då vi handlägger din ansökan kontaktar vi dig via e-post, om handläggningen förutsätter mer information eller bilagor.

Innan du kontaktar oss gällande vuxenutbildningsförmåner, se om du hittar svar på din fråga här.

Go to content.

E-tjänster

Välj antingen vår e-tjänst för arbetslöshetsförsäkringspremier eller för vuxenstuderandes förmåner nedan. Du förflyttar dig till e-tjänsten via en säker anslutning. Via våra e-tjänster sköter du säkrast och snabbast dina ärenden hos oss.

I vår e-tjänst för arbetslöshetsförsäkringspremier kan du
 • kommunicera säkert med fonden
 • läsa grunder till premier och beslut om dessa
 • en dag i efterskott granska till inkomstregistret anmälda löneuppgifter berörda av arbetslöshetsförsäkringspremier
 • granska beräknad arbetslöshetsförsäkringspremie
 • uppdatera dina kontakt- och faktureringsuppgifter
 • se lönesummor rapporterade åren 2013–2018 och status för bearbetning av dessa
 • justera anmälningar om lönesummor för åren 2013–2018
 • ansöka om utbildningsbidrag, om du som arbetsgivare har rätt till detta

Autentisering till e-tjänsten sker med personliga nätbankskoder, mobil-ID eller certifikatkort via suomi.fi.

Katso-autentisering tas ur bruk.

Rapportera betalda löner till inkomstregistret från 1.1.2019.
Från och med år 2019 får Sysselsättningsfonden information för arbetslöshetsförsäkringspremier från inkomstregistret. I regel bör anmälan om lönesumma göras till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalning. Aktuell information om inkomstregistret och anvisningar för att anmäla löner hittar du på inkomstregistrets webbplats.

I vår e-tjänst för vuxenstuderandes förmåner kan du ansöka om
 • fullständigt vuxenutbildningsstöd
 • jämkat vuxenutbildningsstöd
 • vuxenutbildningsstöd för företagare
 • förhandsbeslut om vuxenutbildning
 • yrkesexamensstipendium
 • mer vuxenutbildningsstöd med fortsatt ansökan

I vår e-tjänst kan du även se om din ansökan väntar på behandling eller om den redan givits ett beslut. Du ser även bilagor du bifogat till din ansökan.

Autentisering till e-tjänsten sker med personliga nätbankskoder, mobil-ID eller certifikatkort via suomi.fi.

Databasuppdatering körs kl. 1–4, varvid tjänsten är ur bruk.

Observera att

 • du för att ansöka om vuxenutbildning måste veta när du är på studieledighet och för vilken tid du vill ansöka om stöd
 • du till din första ansökan måste bifoga ett studie- eller närvarointyg från din läroanstalt (om du precis ska inleda dina studier räcker det med en kopia av meddelandet om antagning till utbildningen)
 • ansökan innehåller en andel som ifylls av arbetsgivaren, så kom på förhand överens med din arbetsgivare om vilken e-postadress du kan skicka ansökan till för ifyllnad
 • du kan ansöka om jämkat stöd först när den ansökta stödmånaden är slut
 • du som bilaga till ansökan om yrkesexamensstipendium behöver en kopia av ditt behöver du en kopia av ditt examensbetyg
 • säkraste sättet att skicka bilagor är tillsammans med ansökan i e-tjänsten
Sidan uppdaterad: 9-8-2019