Obs!

För att lösa överflödet på kundtjänsten, är telefontjänsten för vuxenstuderandes förmåner exceptionellt stängd på måndagar till slutet av året. Under andra vardagar håller vår telefonkundservice öppet normalt. Se, om du hittar svar från kampanjsidan på adressen tyollisyysrahasto.fi/sv/

Gå till innehållet.

E-tjänster

Välj antingen vår e-tjänst för arbetslöshetsförsäkringspremier eller för vuxenstuderandes förmåner nedan. Du förflyttar dig till e-tjänsten via en säker anslutning. Via våra e-tjänster sköter du säkrast och snabbast dina ärenden hos oss.

I vår e-tjänst för arbetslöshetsförsäkringspremier kan du
 • kommunicera säkert med fonden
 • läsa grunder till premier och beslut om dessa
 • en dag i efterskott granska till inkomstregistret anmälda löneuppgifter berörda av arbetslöshetsförsäkringspremier
 • granska beräknad arbetslöshetsförsäkringspremie
 • uppdatera dina kontakt- och faktureringsuppgifter
 • ange eller uppdatera dina bankkontouppgifter
 • se lönesummor rapporterade åren 2013–2018 och status för bearbetning av dessa
 • justera anmälningar om lönesummor för åren 2013–2018
 • ansöka om utbildningsbidrag, om du som arbetsgivare har rätt till detta

Autentisering till e-tjänsten sker med personliga nätbankskoder, mobil-ID eller certifikatkort via suomi.fi.

Katso-autentisering tas ur bruk.

Rapportera betalda löner till inkomstregistret från 1.1.2019.
Från och med år 2019 får Sysselsättningsfonden information för arbetslöshetsförsäkringspremier från inkomstregistret. I regel bör anmälan om lönesumma göras till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalning. Aktuell information om inkomstregistret och anvisningar för att anmäla löner hittar du på inkomstregistrets webbplats.

I vår e-tjänst för vuxenstuderandes förmåner kan du ansöka om
 • yrkesexamensstipendium
 • vuxenutbildningsstöd för löntagare
 • vuxenutbildningsstöd för företagare

I vår e-tjänst kan du se i vilket skede av behandling din ansökan är, bilagor du bifogat till din ansökan och beslut som givits åt dig.

Sänd bilagor till din ansökan helst via e-tjänsten. Du kan bifoga bilagor till ansökan tills ansökan har fått ett beslut.

Autentisering till e-tjänsten sker med personliga nätbankskoder, mobil-ID eller certifikatkort via suomi.fi.

Databasuppdatering körs kl. 1–4, varvid tjänsten är ur bruk.

Sidan uppdaterad: 9-8-2019