Gå till innehållet.

Räknare för vuxenutbildningsstöd

Med hjälp av räknaren kan du få en uppskattning på  vuxenutbildningsstödbloppet, hur många stöddagar du förbrukar under stödmånaden och hur många studiepoäng du bör avlägga under den ifrågavarande stödmånaden.

Det räcker med att anger, genomsnittlig månadslön före studierna och den sammanlagda summan sidoinkomster du intjänat under stödmånaden. Som inkomst beaktas all lön som betalts under stödmånaden åt dig, alla förmåner och inkomst från företagarverksamhet. Ange summan som bruttobelopp.

Du kan välja för vilken stödmånad du ansöker om vuxenutbildningsstöd.

Om du har en förmån som t.ex. sjukdagpenning eller rehabiliteringsstöd under månad du ansöker om vuxenutbildningsstöd förhindrar det beviljandet av vuxenutbildningsstöd för samma dagar. Du kan öppna en mer omfattande räknare genom att trycka på knappen ” jag får förmån som förhindrar vuxenutbildningsstödet”. Här kan du ange antalet dagar du får en annan förmån som förhindrar utbetalning av vuxenutbildningsstöd och räkna stödbeloppet för stödet som inte omfattar en hel stödmånad.

{{translation.fullAidTitle}} {{translation.partialAidTitle}} {{translation.newCalcTitle}}
{{translation.daysSuffix}}

{{translation.resultEstablishedMonthlyEarnings}}

{{vm.resultEstablishedMonthlyEarnings}}

{{translation.resultFullTrainingSubsidy}} {{translation.resultPartialTrainingSubsidy}} {{translation.resultAllowanceAmount}}

{{vm.resultAllowanceAmount}}

{{translation.resultBenefitDaysUsed}}

{{vm.resultBenefitDaysUsed}}

{{translation.resultCreditsRequired}}

{{vm.resultCreditsRequired}} {{translation.studyCreditsSuffix}}

Sidan uppdaterad: 31-7-2020