Obs!

Planerar du att ansöka om betalning av vuxenutbildningsstöd? Titta instruktionsvideon för ifyllandet av betalningsansökan här. (Videon är på finska)

Gå till innehållet.

Räknare för vuxenutbildningsstöd

Med hjälp av räknaren kan du få en uppskattning på vuxenutbildningsstödbeloppet, hur många stöddagar du förbrukar under stödmånaden och hur många studiepoäng du bör avlägga under den ifrågavarande stödmånaden.

Det räcker med att ange din genomsnittlig månadslön före studierna och den sammanlagda summan inkomster betalt till dig under stödmånaden. Som inkomst beaktas all lön som betalts under stödmånaden åt dig, alla förmåner och inkomst från företagarverksamhet. Ange summan som bruttobelopp.

Du kan välja för vilken stödmånad du ansöker om vuxenutbildningsstöd.

Om du får en förhindrande förmån under den månad du ansöker om vuxenutbildningsstöd, exempelvis sjukdagpenning eller rehabiliteringsstöd, du kan öppna en mer omfattande räknare genom att trycka på knappen ”Jag får en förhindrande förmån”. Här kan du ange antalet dagar du får en annan förmån som förhindrar utbetalning av vuxenutbildningsstöd och räkna stödbeloppet för stödet som inte omfattar en hel stödmånad.

Om du har ansökt om vuxenutbildningsstöd redan innan 1.8.2020, du kan räkna ditt stödbelopp med denna räknaren.

{{translation.fullAidTitle}} {{translation.partialAidTitle}} {{translation.newCalcTitle}}
{{translation.daysSuffix}}

{{translation.resultEstablishedMonthlyEarnings}}

{{vm.resultEstablishedMonthlyEarnings}}

{{translation.resultFullTrainingSubsidy}} {{translation.resultPartialTrainingSubsidy}} {{translation.resultAllowanceAmount}}

{{vm.resultAllowanceAmount}}

{{translation.resultBenefitDaysUsed}}

{{vm.resultBenefitDaysUsed}}

{{translation.resultCreditsRequired}}

{{vm.resultCreditsRequired}} {{translation.studyCreditsSuffix}}

Sidan uppdaterad: 31-7-2020