Varoitus!

Handläggningen av ansökningar för vuxenutbildningsstöd samt kundtjänsten för vuxenutbildningsstöd är tillfälligt överhopad. Vi gör vårt bästa för att hantera ansökningarna så fort som möjligt. Se, om du hittar svar på din fråga här.

Huomio!

Coronavirusepidemin kan påverka bland annat arbetsgivare och de som studerar med vuxenutbildningsstöd. Se om du hittar svaret till din fråga på tyollisyysrahasto.fi/koronan-vaikutukset

Go to content.

Arbetshistoriaräknare av vuxenutbildningsstöd

Med denna räknare kan du räkna ut din arbetshistoria baserat på dina årliga inkomster från förvärvsarbete från år 2007. Du kan vara berättigad till vuxenutbildningsstöd om du har varit i arbetslivet i minst åtta år.

Resultatet är en uppskattning som baserar sig på information given av användaren. Resultatet är inte bindande för Sysselsättningsfonden. Om du med hjälp av räknaren har fått tillsammans cirka åtta år med tid i arbete rekommenderar vi att du för säkerhets skull skickar en ansökan till Sysselsättningsfonden för att arbetshistorian kan räknas exakt.

Räknare är endast gjord för att räkna tid i arbete som baserar sig på pensionsgrundande förvärvsinkomster som framkommer av ditt pensionsutdrag.

Anvisningar för användning av räknaren

  • För att kunna använda räknaren behöver du ditt personliga pensionsutdrag. Du kan se ditt pensionsutdrag på Arbetspension.fi
  • Välj först året, mata sedan in lönen för året Om du under året endast haft ett anställningsförhållande, ser du lönesumman direkt på arbetspensionsutdraget. Om du har haft flera arbetsgivare, ska du räkna samman inkomsterna från olika arbetsgivare. och till sist tryck räkna.
  • Tryck Lägg till löneår för att få fram en ny sida och repetera föregående steg för varje år som du har inkomster enligt pensionsutdraget.
  • När du har fyllt i all information tryck på Se resultat.
  • Om din tid i arbete blir under 12 månader baserat på dina inkomster har du möjlighet att lägga till sådan tid som är jämförbar med tid i arbete.  I arbetshistorian inräknas högst två år med arbete jämförbar tid, dvs. moderskaps-, föräldra- och faderskapsledighet, vårdledighet och militärtjänstgörings- eller civiltjänstgöringstid. Du hittar de noggranna tidsperioderna för moderskaps-, föräldra- och faderskapsledighet i beslutet som du fått av FPA. Din vårdledighetstid hittar du i avtalet som du ingått med din arbetsgivare.
  • För det innevarande året räknas din tid i arbete fram till din studieledighet börjar. Välj datum för när du planerar att påbörja din studieledighet och ge en uppskattning av din lön fram till dess.
Sidan uppdaterad: 13-2-2019