Go to content.

Fullständigt vuxenutbildningsstöds räknare

Om du blir studieledig utan lön från ditt arbete oavbrutet i minst två månader, kan du vara berättigad till fullständigt vuxenutbildningsstöd. Under tiden för fullständigt vuxenutbildningsstöd får du förtjäna inkomster upp till 250 euro per månad.

Läs mer om fullständigt vuxenutbildningsstöd.

Beräkna stödets storlek.

{{translation.fullAidTitle}} {{translation.partialAidTitle}}

{{translation.resultSubsidy}}

{{vm.resultSubsidy}}

{{translation.resultFullTrainingSubsidy}} {{translation.resultPartialTrainingSubsidy}}

{{vm.resultTrainingSubsidy}}

Sidan uppdaterad: 11-1-2019