Varoitus!

Handläggningen av ansökningar för vuxenutbildningsstöd samt kundtjänsten för vuxenutbildningsstöd är tillfälligt överhopad. Vi gör vårt bästa för att hantera ansökningarna så fort som möjligt. Se, om du hittar svar på din fråga här.

Huomio!

Coronavirusepidemin kan påverka bland annat arbetsgivare och de som studerar med vuxenutbildningsstöd. Se om du hittar svaret till din fråga på tyollisyysrahasto.fi/koronan-vaikutukset

Go to content.

Jämkat vuxenutbildningsstöd räknare

Om du arbetar vid sidan av dina studier eller din oavbrutna, oavlönade studieledighet varar mindre än två månader, du kan vara rättighet att ha jämkat vuxenutbildningsstöd. Jämkat stöd ansöks månadsvis i efterhand, när stödmånaden som ansökan gäller är slut och du vet dina inkomster för månaden.

Läs mer om jämkat vuxenutbildningsstöd.

Beräkna stödets storlek.

{{translation.fullAidTitle}} {{translation.partialAidTitle}} {{translation.newCalcTitle}}
{{translation.daysSuffix}}

{{translation.resultEstablishedMonthlyEarnings}}

{{vm.resultEstablishedMonthlyEarnings}}

{{translation.resultFullTrainingSubsidy}} {{translation.resultPartialTrainingSubsidy}} {{translation.resultAllowanceAmount}}

{{vm.resultAllowanceAmount}}

{{translation.resultBenefitDaysUsed}}

{{vm.resultBenefitDaysUsed}}

{{translation.resultCreditsRequired}}

{{vm.resultCreditsRequired}} {{translation.studyCreditsSuffix}}

Sidan uppdaterad: 16-1-2019