Varoitus!

Handläggningen av ansökningar för vuxenutbildningsstöd är överhopad. Vi gör vår bäst så att ansökningarna ska behandlas så snabbt som möjligt. Du kommer få information om beslutet via post. Om du har skickat ansökan via vår e-tjänst, kommer beslutsbrevet finnas också i tjänsten. Då vi handlägger din ansökan kontaktar vi dig via e-post, om handläggningen förutsätter mer information eller bilagor.

Innan du kontaktar oss gällande vuxenutbildningsförmåner, se om du hittar svar på din fråga här.

Go to content.

Jämkat vuxenutbildningsstöd räknare

Om du arbetar vid sidan av dina studier eller din oavbrutna, oavlönade studieledighet varar mindre än två månader, du kan vara rättighet att ha jämkat vuxenutbildningsstöd. Jämkat stöd ansöks månadsvis i efterhand, när stödmånaden som ansökan gäller är slut och du vet dina inkomster för månaden.

Läs mer om jämkat vuxenutbildningsstöd.

Beräkna stödets storlek.

{{translation.fullAidTitle}} {{translation.partialAidTitle}}

{{translation.resultSubsidy}}

{{vm.resultSubsidy}}

{{translation.resultFullTrainingSubsidy}} {{translation.resultPartialTrainingSubsidy}}

{{vm.resultTrainingSubsidy}}

Sidan uppdaterad: 16-1-2019