Go to content.

Jämkat vuxenutbildningsstöd räknare

Om du arbetar vid sidan av dina studier eller din oavbrutna, oavlönade studieledighet varar mindre än två månader, du kan vara rättighet att ha jämkat vuxenutbildningsstöd. Jämkat stöd ansöks månadsvis i efterhand, när stödmånaden som ansökan gäller är slut och du vet dina inkomster för månaden.

Läs mer om jämkat vuxenutbildningsstöd.

Beräkna stödets storlek.

{{translation.fullAidTitle}} {{translation.partialAidTitle}}

{{translation.resultSubsidy}}

{{vm.resultSubsidy}}

{{translation.resultFullTrainingSubsidy}} {{translation.resultPartialTrainingSubsidy}}

{{vm.resultTrainingSubsidy}}

Sidan uppdaterad: 16-1-2019