Gå till innehållet.

Kontaktinformation

Ring

Vuxenstuderandes förmåner: 075 757 05 05 (lna/msa) under arbetsdagarna kl. 9–15.

Arbetslöshetsförsäkringspremier: 075 757 05 00 (lns/msa) under arbetsdagarna kl. 9–15.

Växel: 09 680 373 80 (lns/msa) under arbetsdagarna kl. 9–16.15

Sköt dina ärenden i e-tjänsten

Vuxenstuderandes förmåner: Skicka meddelanden och bifoga bilagor till din ansökan. Vi rekommenderar att sköta ärenden och skicka meddelanden via e-tjänsten eftersom det är säkraste sättet att göra det. Logga in på e-tjänsten.

Se instruktionsvideon Näin lähetän viestin asiointipalvelun kautta (på finska)

Skicka e-post

Vuxenstuderandes förmåner: koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi

Arbetslöshetsförsäkringspremier: vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi

Skicka e-postmeddelanden som innehåller konfidentiell information via säker anslutning.

Ring

09 4242 7007 (mån–fre kl. 9–15)

Skicka e-post

tsl@tyollisyysrahasto.fi

Skicka e-postmeddelanden som innehåller konfidentiell information via säker anslutning.

Ring

09 6803 7369 (mån–fre kl. 9–15)

Skicka e-post

omavastuu@tyollisyysrahasto.fi

Skicka e-postmeddelanden som innehåller konfidentiell information via säker anslutning.

Skicka post

Sysselsättningsfonden
Tunnus 5020016
00003 Vastauslähetys

Vi betalar avgiften för svarsförsändelsen, du behöver inte sätta ett frimärke på kuvertet.

Skicka e-post

vakuutusmaksuvalvonta@tyollisyysrahasto.fi

Skicka e-postmeddelanden som innehåller konfidentiell information via säker anslutning.

Skicka post

Sysselsättningsfonden
Tunnus 5020856
00003 Vastauslähetys

Vi betalar avgiften för svarsförsändelsen, du behöver inte sätta ett frimärke på kuvertet.

Snabbaste och säkraste sättet att sköta ärenden är via e-tjänst.

Skicka post

Sysselsättningsfonden
Tunnus 5020856
00003 Vastauslähetys

Vi betalar avgiften för svarsförsändelsen, du behöver inte sätta ett frimärke på kuvertet.

Skicka faktura

Sysselsättningsfondens FO-nummer är 1098099-7.

E-faktureringsadress/EDI-kod: 003710980997
Operatör: Basware Abp
Förmedlarkod: BAWCFI22

Skicka post

Sysselsättningsfonden
PB 191
00121 Helsingfors

Arbetslöshetsförsäkringspremier:
Sysselsättningsfonden
Tunnus 5017569
00003 Vastauslähetys

Vi betalar avgiften för svarsförsändelsen, du behöver inte sätta ett frimärke på kuvertet.
Snabbaste och säkraste sättet att sköta ärenden är via e-tjänst.

Vuxenstuderandes fördelar:
Sysselsättningsfonden
Vuxenutbildningsstöd
PB 191
00121 Helsingfors

Skriv inte förmånhandläggarens namn på kuverten, det gör hanteringen av din post långsammare.
Avsändaren betalar portot. Det snabbaste och säkraste sättet att skicka post till oss är via vår e-tjänst.

Folkskolegränd 1, 00100 Helsingfors

Sidan uppdaterad: 2-5-2019