Gå till innehållet.

Kontaktinformation

Vi rekommenderar att sköta ärenden och skicka meddelanden via vår e-tjänst, eftersom det är det snabbaste och säkraste sättet att sköta dina ärenden. När du loggar in på vår e-tjänst ska du autentisera dig, till exempel med dina nätbankskoder.

Undvik att rapportera samma ärende genom många olika kanaler så att ditt ärendet kan hanteras snabbare.

Bekanta dig med vad du kan göra i våra e-tjänster.

 

Våra tjänsters kontaktinformation

Ring

075 757 05 05 (lna/msa) vardagar kl. 9–15.

Skicka e-post

koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi

Skicka e-postmeddelanden som innehåller konfidentiell information via skyddad förbindelse.

Skicka post

Sysselsättningsfonden
Vuxenutbildningsstöd
PB 191
00121 Helsingfors

Skriv inte förmånhandläggarens namn på kuverten, det gör hanteringen av din post långsammare.

Ring

075 757 05 00 (lns/msa) varadagar kl. 9–15.

Skicka e-post

vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi

Skicka e-postmeddelanden som innehåller konfidentiell information via skyddad förbindelse.

Skicka post

Sysselsättningsfonden
Tunnus 5017569
00003 Vastauslähetys

Vi betalar avgiften för svarsförsändelsen, du behöver inte sätta ett frimärke på kuvertet.
Snabbaste och säkraste sättet att sköta ärenden är via e-tjänst.

Ring

09 4242 7007 (vardagar kl. 9–15)

Skicka e-post

tsl@tyollisyysrahasto.fi

Skicka e-postmeddelanden som innehåller konfidentiell information via skyddad förbindelse.

Ring

09 6803 7369 (vardagar kl. 9–15)

Skicka e-post

omavastuu@tyollisyysrahasto.fi

Skicka e-postmeddelanden som innehåller konfidentiell information via skyddad förbindelse.

Skicka post

Sysselsättningsfonden
Tunnus 5020016
00003 Vastauslähetys

Vi betalar avgiften för svarsförsändelsen, du behöver inte sätta ett frimärke på kuvertet.

Skicka e-post

vakuutusmaksuvalvonta@tyollisyysrahasto.fi

Skicka e-postmeddelanden som innehåller konfidentiell information via skyddad förbindelse.

Skicka post

Sysselsättningsfonden
Tunnus 5020856
00003 Vastauslähetys

Vi betalar avgiften för svarsförsändelsen, du behöver inte sätta ett frimärke på kuvertet.

Snabbaste och säkraste sättet att sköta ärenden är via vår e-tjänst.

Skicka post

Sysselsättningsfonden
Tunnus 5020856
00003 Vastauslähetys

Vi betalar avgiften för svarsförsändelsen, du behöver inte sätta ett frimärke på kuvertet.

Administrativa ärenden som behandlas vid Sysselsättningsfonden ska skickas till vårt registratorskontor. Det kan till exempel vara fråga om begäran om utlåtanden och utredningarklagomålskadeståndsyrkanden samt begäran om information. 

Skicka post

Sysselsättningsfonden
Registratorskontor
PB 191
00121 Helsingfors

Skicka e-post

kirjaamo(a)tyollisyysrahasto.fi

Skicka e-postmeddelanden som innehåller konfidentiell information via skyddad förbindelse.

Allmän kontaktinformation

Ring

Växel: 09 6803 7380 (lns/msa) under vardagar kl. 9–16.15

Skicka faktura

Sysselsättningsfondens FO-nummer är 1098099-7.

E-faktureringsadress/EDI-kod: 003710980997
Operatör: Basware Abp
Förmedlarkod: BAWCFI22

Skicka post

Sysselsättningsfonden
PB 191
00121 Helsingfors

Folkskolegränd 1, 00100 Helsingfors

Sidan uppdaterad: 28-7-2021