Gå till innehållet.

Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte 2022

Helsingfors, Finland 15 - 16 september 2022

Tack

Vi vill tacka alla gäster för aktivt deltagande och tack till föredragshållarna för intressanta anföranden under NAF 2022. Sammanlagt deltog 79 gäster från de Nordiska länderna på konferansen.

Ett sammandrag av NAF 2022 kan laddas via länken nedan. För information on konferansen ta kontakt med thomas.kiil(at)tyollisyysrahasto.fi

Nästa Nordisk Arbetslöhetsförsäkringsmöte avhålls i Sverige i 2025.

Denna sida kommer att tas bort i december 2023.

Permanenta kommitté

Danmark

Jan Strøbæk, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
Verner Sand Kirk, Danske A-kasser

Finland

Aki Villman, Arbetslöshetskassornas Samorganisation
Thomas Kiil, Sysselsättningsfonden

Färöarna

Páll Oddur Rubeksen, ALS

Island

Eirika Ásgrímsdóttir, Vinnumálastofnun

Norge

Benedicte Stavnum, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Sverige

Annelie Westman, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)
Charlotte Hasselgren, Sverige a-kassor
Åse-Marie Linderö, Arbetsförmedlingen (AF)

Organizing commitee

Sysselsättningsfonden

Janne Metsämäki
Terhi Savikko
Thomas Kiil

Arbetslöshetskassornas Samorganisation - TYJ

Aki Villman
Anni Alaja
Kirsi Ahvenharju

Mötesreformen

De Nordiska arbetslöshetsförsäkringsmötena (NAF) har pågått sedan 1949. Mötet hålls var annat år, men inte samma år som Nordiska socialförsäkringsmötet hålls.

Syftet med NAF är att diskutera arbetslöshetsförsäkringsfrågor, att sprida kunskap om arbetsförsäkringsskyddet i respektive länder och att ge möjligheter att ta del av erfarenheter av ändringar i nationella försäkringar. Ökat förståelse för stärkt samarbete ger en förutsättning för en positiv gemensam utveckling.

Mötet hålls på initiativ av ländernas arbetslöshetsförsäkringsmyndigheter och har sin form utifrån gemensamt framtagna stadgar. På mötet talas de skandinaviska språken – danska, norska och svenska.

Mötet riktar sig till ledning, mellanchefer och experter.

En permanent kommitté med representanter från samtliga nordiska länder inrättas särskilt inför varje möte. Kommittén förbereder och ansvarar för programmet. Värdskapet rullar mellan länderna i följande ordning: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island och Färöarna.

Sidan uppdaterad: 21-12-2022