Gå till innehållet.
Nyhet

Fakturor för det tredje kvartalet 2021 nu skickats

NYHET 8.11.2021 14.57

Arbetslöshetsförsäkringspremiernas fakturor för det tredje kvartalet 2021 har nu skickats iväg. Fakturorna gäller löner som är anmälts till inkomstregistret för perioden 1.7. - 30.9.2021.

Nästa faktureringsperiod börjar i januari och gäller löner i perioden 1.10. - 31.12.2021. För att få meddelande om nya fakturor, ange din e-post adress i vår e-tjänst. Du hittar faktureringsdokumenter i vår e-tjänst på https://www.tyollisyysrahasto.fi/sv/e-tjanster/.

Samling av arbetslöshetsförsäkringspremierna är viktigt för att de används för att finansiera bl.a. utkomstskyddet för arbetslösa, vuxenutbildningsstödet, pensionsförmåner samt lönegaranti. Mera information hittar du på vår websida. https://www.tyollisyysrahasto.fi/sv/arbetsloshetsforsakringspremierna/betalning-av-arbetsloshetsforsakring/.