Go to content.
Nyhet

Ansök om utbildningsersättning under januari

NYHET 5.12.2019 10.51

Med hjälp av utbildningsersättning kan arbetsgivaren anordna utbildning som utvecklar de anställdas yrkeskunskaper. Ersättning ansöks i efterhand för redan genomförda utbildningar.

Arbetsgivaren kan vara berättigad till utbildningsersättning om arbetsgivaren inte har rätt till utbildningsavdrag som beviljas av Skatteförvaltningen. Därmed kan exempelvis kommuner, församlingar, föreningar och stiftelser vara berättigade till utbildningsersättning om förutsättningarna uppfylls.

Arbetsgivaren kan ansöka om utbildningsersättning för 2019 års utbildningar under januari. Enklast är att ansöka i vår e-tjänst.

På ansökan om utbildningsersättning ska man ange det genomsnittliga antalet anställda och antalet utbildningsdagar som berättigar till ersättning. Utbildningsplanen behöver inte bifogas ansökan.

Från början av 2019 betalas utbildningsersättning i regel ut som särskild gottgörelse. Tidigare har utbildningsersättningen dragits av från arbetslöshetsförsäkringspremien.

Läs mer om utbildningsersättning och hur du ansöker på vår webbsida.