Gå till innehållet.
Nyhet

Gå över från Katso-auktoriseringar till Suomi.fi-fullmakter

NYHET 13.10.2020 12.15

Katso-tjänsten och auktoriseringar i anknytning till den upphör 31.12.2020. Om du använder Katso-auktoriseringar, se till att ordna motsvarande Suomi.fi-fullmakter före årets slut.

Om du inte själv tar hand om dina egna eller företagets arbetslöshetsförsäkringspremier kan du ge en annan person eller instans fullmakt att sköta ärenden på dina vägnar. Du kan också begära rätt att få sköta ärenden för en annan. Fullmakt behövs vid användning av e-tjänst för arbetslöshetsförsäkringspremier.

Om du redan har gett eller begärt fullmakter som behövs i Suomi.fi behöver du inte skaffa nya.

Att ge och begära Suomi.fi-fullmakter

  1. Besök sidan https://www.suomi.fi/fullmakter
  2. Identifiera dig till tjänsten Fullmakter
  3. Välj om du uträttar ärende som privatperson eller för företaget
  4. Beroende på din situation kan du välja att antingen ge fullmakter till privatpersoner eller företag eller begära fullmakt till dig själv
  5. Fullmakt för ärenden gällande arbetslöshetsförsäkringspremier finns med benämningen “underhåll av uppgifter om arbetslöshetsförsäkringspremie”

Kommuner, församlingar, läroanstalter, näringssammanslutningar, utländska företag, dödsbon, stiftelser som inte hör till handelsregistret och personer med firmateckningsrätt för offentlig myndighet ansöker först om fullmaktsrätt iSuomi.fi-tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden. Därefter kan de ge fullmakt i Suomi.fi-tjänsten enligt anvisningar ovan. Ytterligare information om tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden finns här.