Gå till innehållet.
Nyhet

Självriskpremien slopas efter övergångsperioden

NYHET 28.12.2022 10.45

Tilläggsdagarna för arbetslöshetsdagpenning, dvs. rätten för personer att komma in i den s.k. Pensionsslussen håller på att försvinna. På grund av detta upphör också arbetsgivarens skyldighet att betala självriskpremien för arbetstagare som sagts upp eller permitterats. De som är födda 1964 är den sista åldersklassen som får tilläggsdagar och för vilka arbetsgivaren är skyldig att betala självriskpremien. Personer födda 1965 eller senare kan inte få tilläggsdagar och ingen självriskpremie påförs för dem. Således upphör självriskpremiens övergångstid senast 2035.

Eftersom den nedre åldersgränsen för tilläggsdagar höjs stiger också den övre åldersgränsen för påförande av avgift. Arbetsgivaren betalar i vissa fall arbetslöshetsdagpenning till sin tidigare arbetstagare tills personen fyller

  • 65 år (personer födda 1963–1964)
  • 64 år (personer födda 1961–1962)
  • 63 år (personer födda 1960 eller tidigare)

Rätten till tilläggsdagar ersätts med arbetstagarens rätt att få ett omställningsskydd och arbetsgivarens skyldighet att betala omställningsskyddspremie från och med början av 2023. 

Om arbetsgivaren under övergångsperioden ska betala både omställningsskyddspremie och självriskpremie för samma arbetstagare, dras omställningsskyddspremien av från självriskpremien. 

Självrisk- och omställningsskyddspremiens storlek grundar sig på arbetsgivarens lönesumma som är underställd arbetslöshetsförsäkringspremien. De minsta arbetsgivarna är inte skyldiga att betala omställningsskyddspremie. Lönesummans nedre och övre gränser är desamma i självrisk- och omställningsskyddspremien. 

Läs mer:

Självriskpremien på Sysselsättningsfondens webbplats 
Nyhet den 28 december 2022: Nytt omställningsskydd i kraft i januari 2023