Gå till innehållet.
Nyhet

Vuxenutbildningsstödet förnyas 1.8.2020

NYHET 29.5.2020 13.30

Vuxenutbildningsstödet för löntagare förnyas från och med augusti. I synnerhet ändras ansökningsmodellen, stödbeloppet och kraven gällande studier. Riksdagen godkände lagen om det förnyade vuxenutbildningsstödet 29.5.2020.
Lagens ikraftträdanden kräver ännu fastställande av rikets president.

Ändringar i vuxenutbildningsstödet för löntagare från och med 1.8.2020

Ansökningsmodellen har två skeden

1. Den sökande lämnar in en inledande ansökan till Sysselsättningsfonden

Sysselsättningsfonden reder ut om sökanden är berättigad till vuxenutbildningsstöd. Utan ett giltigt första beslut kan man inte ansöka om utbetalning av stödet. Det lönar sig att direkt ansöka om beslut för 15 månader.

2. Den studerande kan månatligen ansöka om stöd med betalningsansökan

Den studerande kan vid behov ansöka om utbetalning av stödet månatligen i efterskott. Ansökan om stöd kan endast göras för den tid det första beslutet gäller. Stödbeloppet beror på inkomsterna innan studierna inleddes samt på inkomster under stödmånaderna. Sysselsättningsfonden kontrollerar löneuppgifterna via inkomstregistret.

Inledande ansökan och betalningsansökan lämnas enklast in via den nya e-tjänsten som öppnas 3.8.2020.

Stödbeloppet, stödets förbrukning och studiekraven ändras

Stödbeloppet ändras: Om den sökandes normala månadslön innan studieledigheten är exempelvis 3 000 euro, kan hen under sin stödmånad få 1 500 euro i övriga inkomster och 753 euro vuxenutbildningsstöd.

Studiekraven varierar: Om inkomsterna under en stödmånad överstiger 50 procent av den normala lönen ska minst 2 studiepoäng avläggas under stödmånaden. Om inkomsterna är 50 procent eller mindre av den normala lönen ska 4 studiepoäng avläggas.

Stödmånader åtgår i enlighet med inkomsterna: Om inkomsterna under en stödmånad överstiger 50 procent av lönen åtgår 0,5 stödmånader. Om inkomsterna är 50 procent eller mindre av den normala lönen åtgår 1 stödmånad.

På vår webbplats finns en tabell över stödbeloppet. Vuxenutbildningsstödets belopp, stöddagarnas förbrukning och kraven på studiepoäng kan även uppskattas med räknare.

Lagändringen påverkar inte dem som redan studerar med vuxenutbildningsstöd

Ovan nämnda ändringar gäller inte personer som

  • För närvarande studerar med vuxenutbildningsstöd och fortsätter med samma studier
  • För närvarande studerar med vuxenutbildningsstöd för företagare eller ansöker om vuxenutbildningsstöd för företagare
  • Lämnar in en ansökan om vuxenutbildningsstöd till Sysselsättningsfonden före 1.8.2020. I detta fall tillämpas den nuvarande lagen på den sökande.

Alla som studerar med vuxenutbildningsstöd för löntagare börjar omfattas av den nya lagen 31.7.2024.

Inga ändringar i förutsättningarna för beviljande av stödet

Vuxenutbildningsstödets popularitet har ökat varje år. År 2019 beviljade Sysselsättningsfonden stöd till sammanlagt 25 701 personer, vilket är alla tiders rekord.

En person kan få vuxenutbildningsstöd för högst 15 månader under sin yrkeskarriär. Lagändringen påverkar inte förutsättningarna för beviljande av stödet. De allmänna förutsättningarna för att få stöd är även i fortsättningen

  • minst 8 års arbetshistoria
  • arbetsförhållandet har varat minst ett år som huvudsyssla
  • studierna omfattas av stödet
  • studieledighet har beviljats
  • den studerande omfattas av socialskyddet i Finland.

Reformen gällande vuxenutbildningsstödet genomfördes på initiativ av arbetsmarknadsparterna. Lagändringen har beretts i samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet, arbetsmarknadsparterna och andra intressentgrupper sedan början av 2019.

Syftet med reformen är att stödja till arbete vid sidan av studier och att få nya användargrupper att omfattas av vuxenutbildningsstödet.

Mer information om lagändringens inverkan på nya sökande och nuvarande studerande