Go to content.

Ansökan om förhandsbeslut

Om du är osäker på om du uppfyller den pensionsförsäkrade tiden på åtta år i arbetslivet eller om dina studier omfattas av vuxenutbildningsstödet, kan du ansöka om ett förhandsbeslut hos oss.

I förhandsbeslutet beräknar vi din insamlade tid i arbetet och undersöker om dina studier omfattas av vuxenutbildningsstödet. De övriga villkoren för att få stödet undersöks först i den egentliga ansökan. Ett förhandsbeslut ges inte till exempel gällande stödbeloppet och förhandsbeslutet är inte en garanti för ett positivt betalningsbeslut.

Ansökan

Du kan ansöka om ett förhandsbeslut när du har antagits till de studier som din ansökan gäller. Du behöver inte ha ett avtal om studieledighet till din arbetsgivare när du ansöker om ett förhandsbeslut.

Bifoga ett studieintyg eller ett intyg om antagning eller anmälan till utbildningen. Din ansökan avslås om den inte åtföljs av ett intyg över studierna.

Ansök om förhandsbeslut via e-tjänsten. Stöd kan alternativt ansökas med en blankett, som du skickar till oss per post.

Sidan uppdaterad: 28-12-2018