Varoitus!

Handläggningen av ansökningar för vuxenutbildningsstöd är överhopad. Vi gör vår bäst så att ansökningarna ska behandlas så snabbt som möjligt. Du kommer få information om beslutet via post. Om du har skickat ansökan via vår e-tjänst, kommer beslutsbrevet finnas också i tjänsten. Då vi handlägger din ansökan kontaktar vi dig via e-post, om handläggningen förutsätter mer information eller bilagor.

Innan du kontaktar oss gällande vuxenutbildningsförmåner, se om du hittar svar på din fråga här.

Go to content.

Ansökan om förhandsbeslut

Om du är osäker på om du uppfyller den pensionsförsäkrade tiden på åtta år i arbetslivet eller om dina studier omfattas av vuxenutbildningsstödet, kan du ansöka om ett förhandsbeslut hos oss.

I förhandsbeslutet beräknar vi din insamlade tid i arbetet och undersöker om dina studier omfattas av vuxenutbildningsstödet. De övriga villkoren för att få stödet undersöks först i den egentliga ansökan. Ett förhandsbeslut ges inte till exempel gällande stödbeloppet och förhandsbeslutet är inte en garanti för ett positivt betalningsbeslut.

Ansökan

Du kan ansöka om ett förhandsbeslut när du har antagits till de studier som din ansökan gäller. Du behöver inte ha ett avtal om studieledighet till din arbetsgivare när du ansöker om ett förhandsbeslut.

Bifoga ett studieintyg eller ett intyg om antagning eller anmälan till utbildningen. Din ansökan avslås om den inte åtföljs av ett intyg över studierna.

Ansök om förhandsbeslut via e-tjänsten.

Alternativt kan du ansöka om stöd med en utskrivbar ansökan, som vi kommer att uppdatera på webbplatsen i början av januari.

Sidan uppdaterad: 28-12-2018