Varoitus!

Handläggningen av ansökningar för vuxenutbildningsstöd samt kundtjänsten för vuxenutbildningsstöd är tillfälligt överhopad. Vi gör vårt bästa för att hantera ansökningarna så fort som möjligt. Se, om du hittar svar på din fråga här.

Huomio!

Coronavirusepidemin kan påverka bland annat arbetsgivare och de som studerar med vuxenutbildningsstöd. Se om du hittar svaret till din fråga på tyollisyysrahasto.fi/koronan-vaikutukset

Go to content.

Ansökan om förhandsbeslut

Om du är osäker på om du uppfyller den pensionsförsäkrade tiden på åtta år i arbetslivet eller om dina studier omfattas av vuxenutbildningsstödet, kan du ansöka om ett förhandsbeslut hos oss.

I förhandsbeslutet beräknar vi din insamlade tid i arbetet och undersöker om dina studier omfattas av vuxenutbildningsstödet. De övriga villkoren för att få stödet undersöks först i den egentliga ansökan. Ett förhandsbeslut ges inte till exempel gällande stödbeloppet och förhandsbeslutet är inte en garanti för ett positivt betalningsbeslut.

Ansökan

Du kan ansöka om ett förhandsbeslut när du har antagits till de studier som din ansökan gäller. Du behöver inte ha ett avtal om studieledighet till din arbetsgivare när du ansöker om ett förhandsbeslut.

Bifoga ett studieintyg eller ett intyg om antagning eller anmälan till utbildningen. Din ansökan avslås om den inte åtföljs av ett intyg över studierna.

Ansök om förhandsbeslut via e-tjänsten.

Alternativt kan du ansöka om stöd med en utskrivbar ansökan, som vi kommer att uppdatera på webbplatsen i början av januari.

Sidan uppdaterad: 28-12-2018