Gå till innehållet.

Aktuellt

Aktuellt

Vad behöver man veta just nu om ansökan om vuxenutbildningsstöd? Se aktuella nyheter och tips, så håller du dig uppdaterad och dina ärenden sköts smidigt.

Aktuellt nu:
  • Kom ihåg att bifoga ett eventuellt ändringsskattekort för förmån till dina profiluppgifter redan innan du skickar in betalningsansökan.

  • Vänligen observera att inkomsterna du fått under stödperioden beaktas enligt betalningstidpunkten, oberoende av när du har intjänat dem. Om du till exempel arbetar i november 1.11. - 14.11., men lönen utbetalas den 15.12., beaktas lönen som inkomst till december och påverkar stödbeloppet för december.

  • Bekanta dig med biinkomster och förmåner som påverkar vuxenutbildningsstödet.
Uppskattade handläggningstider

beräknade från ansökans ankomstdag

Inledande ansökan och fortsatt ansökan om inledande stöd 22 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 16.11.

Betalningsansökan 7 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 1.12.

Fullständigt vuxenutbildningsstöd 7 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 1.12.

Jämkat vuxenutbildningsstöd 7 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 1.12.

Vuxenutbildningsstöd för företagare 11 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 27.11.

Förhandsansökningar för företagare 9 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 29.11.

Yrkesexamensstipendium 14 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 24.11.

Uppdaterad 7.12.2022. 

Sidan uppdaterad: 7-4-2022