Siirry suoraan sisältöön.
Uutinen

Hae aikuiskoulutustuen maksua vaivattomasti -webinaari – tallenne katsottavissa

UUTINEN 19.2.2021 12.00

Järjestimme webinaarin aikuiskoulutustuen maksun hakemisesta keskiviikkona 17.2.2021. Webinaarissa Anna Sarnesto kertoi aikuiskoulutustuen maksuhakemisesta sekä yleisimmistä hakemiseen liittyvistä haasteista.

Webinaari on katsottavissa kahden viikon ajan eli 5.3.2021 asti.

Tallenteen alle on koostettu tiivistelmä webinaarissa esitetyistä kysymyksistä.

 

Webinaarikysymyksiä

Onko mahdollista opiskella koulutussopimuksella (palkaton) aikuiskoulutustukea saadessaan?
Myös koulutussopimuksella opiskelun ajaksi on mahdollista saada aikuiskoulutustukea, jos tuen myöntämisen ehdot muutoin täyttyvät.

Vaikuttavatko kiinteistön myyntitulot aikuiskoulutustukeen?
Pääomatulot, kuten kiinteistön myynnistä syntyvät tulot eivät vaikuta aikuiskoulutustukeen

Työnantajan kanssa sovittu, että lomarahat maksetaan heinäkuussa 2021 (opintovapaani on -21 vuoden loppuun). Voinko hakea aikuiskoulutustukea siltä kuulta ollenkaan?
Voit hakea heinäkuulta aikuiskoulutustukea, jos sinulle on myönnettynä opintovapaata tai osa-aikatyö opintojen vuoksi sekä ensihakemus myönteinen tältä kuukaudelta. Lomarahat vaikuttavat aikuiskoulutustuen määrään.

Lasketaanko tuen suuruuteen kokonaistulot, jos tekee useampaa työtä?
Myös sivutoimisesta työsuhteista saatu tulo huomioidaan tuen perusteena olevaa palkkaa määritettäessä. Saamme tiedot sinulle maksetuista palkoista lähtökohtaisesti suoraan tulorekisteristä

Kuinka pitkältä ajalta lasketaan takautuvasti ne tulot, joiden perusteella määritellään tuen perusteena oleva tulo?
Tuen enimmäismäärä määritetään ensihakemuksen käsittelyn yhteydessä. Tuen enimmäismäärä määritetään tuen hakijan keskimääräisen kuukausiansion perusteella, joka lasketaan lähtökohtaisesti hakemusta edeltäneiden 12 kuukauden ajalta maksetuista ansioista.

Esim. helmikuussa 2021 saapuneen ensihakemuksen osalta 12 kuukauden määritysjakso on 1.2.2020 - 31.1.2021. Mikäli tuen hakijalla on palkattomia tai osapalkallisia jaksoja perhevapaiden, sairauden, opintojen, lomautuksen tai työttömyyden vuoksi, pidennetään 12 kuukauden määrittelyjaksoa näiden palkattomien/osapalkallisten jaksojen verran, jotta täydet 12 kuukauden ansiot saadaan kerättyä ja tuen enimmäismäärä laskettua.

Jos on osan kuukaudesta palkallisella lomalla, saako siltä kuukaudelta hakea aikuisopintotukea? Onko työnantaja velvollinen antamaan loman osalle kuukautta?
Voit hakea aikuiskoulutustukea myös sellaiselta kuukaudelta, jolta olet osittain lomalla. Jos sinulle on myönnettynä esimerkiksi opintovapaata kahdelle viikolle, niin tältä ajalta maksetaan aikuiskoulutustukea. Sivutulot vaikuttavat maksupäivän mukaisesti.

Opintovapaa suoraan vuorotteluvapaan perään? Miten tuen määrän kanssa käy?
Palkkatietoja laskettaessa voidaan tarkasteltavaa palkkajaksoa pidentää palkattoman vuorotteluvapaajakson verran. Vuorotteluvapaa ennen opintovapaata ei siis lähtökohtaisesti pienennä maksettavan tuen määrää.

Olen hakenut opintovapaata koko vuodelle. Kesällä ei kuitenkaan ole opintoja. Miten tämä vaikuttaa vaadittaviin opintosuoritepisteisiin kesän ajalle?
Mikäli sinulla ei ole kesällä opintoja, eivätkä opintosi etene vaaditusti, et tällöin ole oikeutettu tukeen näiden kuukausien osalta. Eli tukea ei tulisi hakea maksuun sellaisen kuukauden osalta, jolloin opintosi eivät etene vaaditusti joko 2 op tai 4 op verran (riippuen kyseisen kuukauden aikana sinulle maksettavista ansioista ja etuuksista).

Mikäli et hae tukea maksuun esim. kesäkuun ajalta, ei opintopisteitäkään vaadita ko. kuukauden osalta, jolloin et tukea ole hakenut maksuun, eikä myöskään tukioikeutta kulu.

Sitooko työnantajan myöntämä esim. 12kk opintovapaa minua myös pitämään 12kk, jos haluankin aiemmin palata töihin. Voiko työnantaja "kieltää" tulemasta?
Opintovapaaseen liittyvissä asioissa suosittelen olemaan yhteydessä työsuojeluvaluutettuun tai esimerkiksi ammattiliittoon. Voi olla ettei palaaminen takaisin töihin ole mahdollista, jos työnantajasi on palkannut esimerkiksi sijaisen.

Kela tarkistaa opintotuen opintopistekriteerin täyttymisen vuosittain lokakuussa. Miten tässä tapauksessa tarkistetaan, että 4 op/kk tulee täytettyä?
Seuraamme opintojen edistymistä lukuvuosittain jälkikäteen ja saamme tiedot suoraan oppilaitokselta.

Opintopisteet eivät useinkaan kirjaudu suoraan niiden suorituskuukaudelle, ja voimme huomioida myös välittömästi tukikauden päättymisen jälkeen kirjautuneet opintopisteet tarkastellessamme opintojen päätoimisuutta.

Kuinka pitkälle syksystä alkaen tukea voi hakea? Ja kuinka paljon aikaisintaan voi ensihakemuksen laittaa, jos syksyllä mahdollisesti alkaisi koulu?
Ensihakemuksen perusteella voimme myöntää tukioikeuden enintään 15 kuukaudelle. Ensihakemuksen voit lähettää aikaisintaan neljä kuukautta ennen tukikauden alkua.

Kun 15 kuukautta on kulutettu, kauanko kestää että voi hakea uudestaan aikuiskoulutustukea? ( suunnittelen opintojen jatkoa näiden opintojen jälkeen)
Aikuiskoulutustuen enimmäiskestoaika 15 kuukautta on mahdollista käyttää ainoastaan kerran työuran/elämän aikana, joten mikäli olet jo saanut täydet 15 kuukautta aikuiskoulutustukea, et voi valitettavasti enää saada aikuiskoulutustukea.