Hej FöPL- eller LFöPL- försäkrad företagare, som fick ett textmeddelande från oss. Anvisningar för korrigering av fel finns här https://www.tyollisyysrahasto.fi/sv/Korrigera-loneuppgift-anvisning/. Kontrollera och korrigera uppgifterna i inkomstregistret så snart som möjligt. Tack för samarbetet.
Go to content.

Trygghet i arbetslivets förändringar