TVR.Translations.Layout.HeaderResources.WarningAltText

Till Sysselsättningsfonden har anlänt en stor mängd både yrkesexamensstipendie- och vuxenutbildninsgstödsansökningar vilket har har lett till att ansökningarnas handläggningsstid är längre än normalt.

På grund av rusningen, ber vi kontrollera handläggningstiderna på Vuxenstuderandes förmåner -sidan. Tack för tålamodet!

Go to content.

Trygghet i arbetslivets förändringar