Obs!

För att lösa överflödet på kundtjänsten, är telefontjänsten för vuxenstuderandes förmåner exceptionellt stängd på måndagar till slutet av året. Under andra vardagar håller vår telefonkundservice öppet normalt. Se, om du hittar svar från kampanjsidan på adressen tyollisyysrahasto.fi/sv/

Gå till innehållet.

Trygghet i arbetslivets förändringar