Obs!

För att lösa överflödet på ansökningar, är telefontjänsten för vuxenstuderandes förmåner exceptionellt stängd på måndagar 21.9., 28.9., 5.10., 12.10., 19.10. och 26.10. Under andra vardagar håller vår telefonkundservice öppet normalt. Se, om du hittar svar från kampanjsidan på adressen tyollisyysrahasto.fi/sv/

Gå till innehållet.

Trygghet i arbetslivets förändringar