Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) ja Koulutusrahasto ovat Työllisyysrahasto 1.1.2019 alkaen.

Työllisyysrahasto tuo turvaa työelämän muutoksissa

Työllisyysrahasto ottaa hoitaakseen sekä Koulutusrahaston että Työttömyysvakuutusrahaston tehtävät. Keräämme työttömyysvakuutusmaksuja, joita maksavat sekä palkansaajat että työnantajat. Työnantaja-asiakkaita meillä on vuosittain noin 170 000. Rahoitimme työttömyysturvan ansiopäivärahaa yhteensä lähes 300 000 henkilölle vuonna 2017. Aikuiskoulutusetuuksia myönnämme ja maksamme vuosittain lähes 50 000 henkilölle, joista noin puolet saa aikuiskoulutustukea ja puolet kertakorvauksena myönnettävän ammattitutkintostipendin.

Yhdistymisen tavoitteena on tarjota parempaa palvelua kaikille rahaston asiakkaille. Tämä tavoite mielessä rakennamme myös tähän osoitteeseen vuodenvaihteessa aukeavat Työllisyysrahaston verkkosivut.

Vielä toistaiseksi löydät tarkempaa tietoja rahastoista ja niiden tehtävistä verkkosivuilta www.tvr.fi ja www.koulutusrahasto.fi.