Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.

Sijoittajille

Sijoittajille

Työllisyysrahaston toiminta rahoitetaan työnantajilta ja palkansaajilta perittävillä työttömyysvakuutusmaksuilla sekä sijoitustuotoilla. Työllisyysrahaston sijoitustoiminnan pääasiallinen tarkoitus on sijoittaa varat tuottavasti ja turvaavasti, painottaen erityisesti hyvää maksuvalmiutta.

Julkaisukalenteri

Avainluvut vuodelta 2020

3 340 milj.€ Kerätyt maksut
-0,7 % Sijoitusten tuotto
1 045 milj.€ Nettovarallisuus
3 947 milj.€ Tilitetyt maksut

Väärinkäytösten ilmoituskanava

Pyrimme ylläpitämään avoimuuden ilmapiiriä ja korkeaa etiikkaa toiminnassamme. Työllisyysrahaston ilmoituskanavan kautta voit ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä, jotka liittyvät markkinoiden väärinkäytösasetuksen (MAR-asetus) sääntelemien asioiden piiriin. Tällaiset väärinkäytösepäilyt voivat liittyä esimerkiksi

  • sisäpiirikauppoihin,
  • sisäpiiritiedon laittomaan ilmaisemiseen,
  • markkinoiden manipulointiin tai sisäpiiritiedon julkistamiseen,
  • markkinoiden tunnusteluun,
  • sijoitussuosituksiin, tai
  • julkisten laitosten levittämiin tilastoihin tai ennusteisiin, joilla voi olla huomattava vaikutus rahoitusmarkkinoihin.

Väärinkäytösten ilmoituskanava on tärkeä työkalu, jolla vaalitaan korkeaa toimintaetiikkaa ja säilytetään sijoittajiemme, henkilöstömme, asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja muiden sidosryhmiemme luottamus meihin. Ilmoituskanavassa voit ilmiantaa mahdolliset epäilyt väärinkäytöksestä täysin nimettömästi. Ethän sisällytä ilmoitukseen mitään henkilötietoja, elleivät ne ole välttämättömiä ilmoituksen kannalta.

Sivu päivitetty: 15.1.2021