Siirry suoraan sisältöön.

Tiedonantopolitiikka

Työllisyysrahaston tiedonantopolitiikan tarkoituksena on määritellä tiedottamiseen sekä muuhun ulkoiseen viestintään liittyvät toimintatavat, joita Työllisyysrahasto noudattaa sijoittajaviestinnässä ja taloudellisessa raportoinnissa. Tiedonantopolitiikan ja sen mukaisten toimintatapojen tavoitteena on varmistaa muun ohella, että Työllisyysrahaston ulkoinen tiedottaminen kuten pörssitiedottaminen täyttää siihen soveltuvat arvopaperimarkkinaoikeudelliset ja muun sääntelyn asettamat vaatimukset.


Työllisyysrahaston joukkovelkakirjalainat on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalla. Työllisyysrahasto noudattaa tiedottamisessaan soveltuvaa EU:n ja Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsingin sääntöjä muiden instrumenttien liikkeeseenlaskijoille (”Pörssin säännöt”) ja Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta ja muita ohjeita, Finanssivalvonnan ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) soveltuvia määräyksiä ja ohjeita sekä Työllisyysrahaston sisäisiä politiikkoja ja ohjeita

Sivu päivitetty: 27.1.2023