Siirry suoraan sisältöön.

Työttömyysvakuutusmaksut

Työttömyysvakuutusmaksut

Työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitetaan mm. ansiosidonnaista työttömyysturvaa, aikuiskoulutustukea, eläke-etuuksia sekä Kelan tukea. Työntekijällä ja työnantajalla on työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus ja he molemmat maksavat siitä osansa. Maksun suorittamisesta huolehtii työnantaja.

Työnantajalla on velvollisuus maksaa työttömyysvakuutusmaksua, kun palkkaa maksetaan yhteensä yli 1300 euroa kalenterivuoden aikana. Vuonna 2018 palkkasummaraja oli 1200 euroa. Palkansaajan maksuvelvollisuus koskee kaikkia yli 17-vuotiaita ja alle 65-vuotiaita työssä olevia henkilöitä.

Maksuvelvollisuus perustuu lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998).

Vuonna 2019 alkaen palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin, josta tiedot tulevat ajantasaisesti Työllisyysrahastolle. Lue yleisimmät syyt, miksi tulorekisteriin ilmoitettu palkkasumma eroaa Työllisyysrahaston tiedoista.

Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus

Työantajan maksuvelvollisuuteen vaikuttavat esim. palkkasumma, omistussuhteet, yhtiömuoto ja kansainväliset tilanteet.

Muistathan, että sinun tulee aina pidättää maksuvelvollisen työntekijän palkasta työttömyysvakuutusmaksu, vaikka et maksaisikaan palkkaa vuoden aikana yli palkkasummarajan. Jos palkkasumma kalenterivuoden aikana ei ylitä 1300 euroa, jää pidätetty osuus sinulle. Vuonna 2018 palkkasummaraja oli 1200 euroa.

Tutustu maksuvelvollisuuteen
Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus

Työttömyysvakuutusmaksun maksaminen

Työnantaja maksaa sekä oman että työntekijän osuuden työttömyysvakuutusmaksusta vuosittaisten maksuprosenttien mukaan.

Ilmoita vuoden 2019 palkkatiedot tulorekisteriin. Lähetämme laskun tulorekisteristä saatujen tietojen perusteella.

Ohjeita maksun maksamiseen
Työttömyysvakuutusmaksun maksaminen

Avustettavien työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus ja sijaismaksaja

Työttömyysvakuutusmaksu maksetaan henkilökohtaisesta avustajasta, jonka palkkakustannukset korvataan vammaispalvelulain perusteella. Maksun maksaa joko työnantaja tai sijaismaksaja.

Lisätietoja sijaismaksajille
Avustettavien työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus ja sijaismaksaja

Koulutuskorvaus

Esimerkiksi kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja säätiöt ovat oikeutettuja koulutuskorvaukseen. Työnantaja voi hakea koulutuskorvausta, joka vähennetään työnantajan työttömyysvakuutusmaksusta.

Näin haet koulutuskorvausta
Koulutuskorvaus

Omavastuumaksu

Työnantaja voi olla velvollinen maksamaan omavastuumaksun, jos hän on irtisanonut tai lomauttanut ikääntyneen työntekijän ja tämä on jäänyt pitkäaikaisesti työttömäksi tai lomautetuksi. Omavastuumaksuilla rahoitetaan irtisanomisista ja lomautuksista aiheutuneita työttömyysetuusmenoja.

Tutustu omavastuumaksuun
Omavastuumaksu

Työsuhteen päättymisriidat ja työsopimuslain mukainen yhteensovitus

Työnantaja, joka on päättänyt työntekijän työsuhteen työsopimuslain säädösten vastaisesti, on velvollinen maksamaan työntekijälle korvausta. Työllisyysrahasto on yhteensovitustilanteen asiantuntija ja saa vähennyksen maksettavasta korvauksesta.

Tutustu työsopimuslain mukaiseen yhteensovitukseen
Työsuhteen päättymisriidat ja työsopimuslain mukainen yhteensovitus
Sivu päivitetty: 16.7.2019