Siirry suoraan sisältöön.

Työttömyysvakuutusmaksut

Työttömyysvakuutusmaksut

Työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa, aikuiskoulutustukea ja eläke-etuuksia. Työntekijällä ja työnantajalla on työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus ja he molemmat maksavat siitä osansa. Maksun suorittamisesta huolehtii työnantaja.

Työnantajalla on velvollisuus maksaa työttömyysvakuutusmaksua, kun palkkaa maksetaan yhteensä yli 1500 euroa kalenterivuoden aikana. Työttömyysvakuutusmaksun maksuvelvollisuus koskee 18 vuotta täyttäneitä ja alle 65-vuotiaita palkansaajia.

Maksuvelvollisuus perustuu lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998).

Palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin,
josta tiedot tulevat ajantasaisesti Työllisyysrahastolle.

Lue yleisimmät syyt, miksi tulorekisteriin ilmoitettu palkkasumma eroaa Työllisyysrahaston tiedoista.

 

Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus

Työantajan maksuvelvollisuuteen vaikuttavat esim. palkkasumma, omistussuhteet, yhtiömuoto ja kansainväliset tilanteet.

Muistathan, että sinun tulee aina pidättää maksuvelvollisen työntekijän palkasta työttömyysvakuutusmaksu, vaikka et maksaisikaan palkkaa vuoden aikana yli maksuvelvollisuuden rajan. Jos palkkasumma kalenterivuoden aikana ei ylitä 1500 euroa, jää pidätetty osuus sinulle.

Tutustu maksuvelvollisuuteen
Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus

Työttömyysvakuutusmaksun maksaminen

Työnantaja maksaa sekä oman että työntekijän osuuden työttömyysvakuutusmaksusta vuosittaisten maksuprosenttien mukaan.

Ilmoita palkkatiedot tulorekisteriin. Lähetämme laskun tulorekisteristä saatujen tietojen perusteella.

Ohjeita maksun maksamiseen
Työttömyysvakuutusmaksun maksaminen

Avustettavien työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus ja sijaismaksaja

Työttömyysvakuutusmaksu maksetaan myös sijaismaksajan maksamasta palkasta. Esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilökohtaisen avustajan palkkakustannukset korvataan vammaispalvelulain perusteella. Maksu määrätään työnantajalle, vaikka sijaismaksaja maksaisi sen työnantajan puolesta.

Lisätietoja sijaismaksajille
Avustettavien työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus ja sijaismaksaja

Koulutuskorvaus

Koulutuskorvaukseen ovat oikeutettuja esimerkiksi kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja säätiöt  .

Näin haet koulutuskorvausta
Koulutuskorvaus

Omavastuumaksu

Työnantaja voi olla velvollinen maksamaan omavastuumaksun, jos hän on irtisanonut tai lomauttanut ikääntyneen työntekijän ja tämä on jäänyt pitkäaikaisesti työttömäksi tai lomautetuksi. Omavastuumaksuilla rahoitetaan irtisanomisista ja lomautuksista aiheutuneita työttömyysetuusmenoja.

Tutustu omavastuumaksuun
Omavastuumaksu

Muutosturvamaksu

Työnantaja voi olla velvollinen maksamaan muutosturvamaksun, jos työnantaja on irtisanonut 55 vuotta täyttäneen työntekijän tuotannollisista tai taloudellisista syistä ja työntekijä on ollut työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta.

Tutustu muutosturvamaksuun
Muutosturvamaksu

Työsuhteen päättymisriidat ja työsopimuslain mukainen yhteensovitus

Työnantaja, joka on päättänyt työntekijän työsuhteen työsopimuslain säädösten vastaisesti, on velvollinen maksamaan työntekijälle korvausta. Työllisyysrahasto on yhteensovitustilanteen asiantuntija ja saa vähennyksen maksettavasta korvauksesta.

Tutustu työsopimuslain mukaiseen yhteensovitukseen
Työsuhteen päättymisriidat ja työsopimuslain mukainen yhteensovitus
Sivu päivitetty: 26.6.2023