Työttömyysvakuutusmaksulaskuri

Laskurilla voit laskea arvion tasausmaksun tai ennakonpalautuksen määrästä. Arviolaskelma perustuu syöttämiisi palkkasummatietoihin. Laskelmassa ei huomioida mahdollisia avoimia ennakoita eikä tasausmaksun tai ennakonpalautuksen korkoa. Jos maksamasi palkkasumma kalenterivuoden aikana on 1300 euroa tai alle, ei sinulla työnantajana ole maksuvelvollisuutta.

Tutustu tarkemmin työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuteen ja maksun maksamiseen.

Syöttämäsi tiedot eivät jää muistiin järjestelmäämme.

{{translation.title}}

{{translation.invalidEmployeeSalarySumFinalFieldEuros}}

{{translation.invalidEmployeeSalarySumFinalFieldMissing}}

{{translation.invalidCoOwnerSalarySumAdvanceField}}

{{translation.invalidEmployeeSalarySumFinalFieldEuros}}

{{translation.invalidCoOwnerSum}}

  {{translation.deposit}} {{translation.final}} {{translation.difference}}
{{translation.employeePayroll}} {{formatCurrency(vm.employeeSalarySumAdvanceField.value, 0)}} € {{formatCurrency(vm.employeeSalarySumFinalField.value, 0)}} € {{formatCurrency(getEmployeeSalarySumDifference(), 0)}} €
{{translation.partOwnerPayroll}} {{formatCurrency(vm.coOwnerSalarySumAdvanceField.value, 0)}} € {{formatCurrency(vm.coOwnerSalarySumFinalField.value, 0)}} € {{formatCurrency(getCoOwnerSalarySumDifference(), 0)}} €
{{translation.employersPayment}} {{formatCurrency(vm.employerPaymentAdvance, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employerPaymentFinal, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employerPaymentDifference, 2)}} €
{{translation.employersPartOwnerPayment}} {{formatCurrency(vm.employerCoOwnerPaymentAdvance, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employerCoOwnerPaymentFinal, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employerCoOwnerPaymentDifference, 2)}} €
{{translation.employeePayment}} {{formatCurrency(vm.employeePaymentAdvance, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employeePaymentFinal, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employeePaymentDifference, 2)}} €
{{translation.employeePartOwnerPayment}} {{formatCurrency(vm.employeeCoOwnerPaymentAdvance, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employeeCoOwnerPaymentFinal, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employeeCoOwnerPaymentDifference, 2)}} €
{{translation.total}} {{formatCurrency(vm.totalPaymentAdvance, 2)}} € {{formatCurrency(vm.totalPaymentFinal, 2)}} € {{formatCurrency(vm.totalPaymentDifference, 2)}} €

Sivu päivitetty: 11.1.2019