Siirry suoraan sisältöön.

Työttömyysvakuutusmaksujen maksaminen

Sekä työnantaja että työntekijä ovat maksuvelvollisia. Työnantaja maksaa molempien osuuden Työllisyysrahastolle vuosittaisten maksuprosenttien mukaan. Työnantajan tulee aina pidättää maksuvelvollisen työntekijän palkasta työttömyysvakuutusmaksu, vaikka hänen vuosittainen palkkasummansa ei ylittäisikään rajaa. Vuonna 2019 palkkasummaraja on 1 300 euroa. Tällöin pidätetty osuus jää työnantajalle.

Vuodesta 2019 alkaen palkka ilmoitetaan aina tulorekisteriin työttömyysvakuutusmaksuvelvollisena tietona, jos työntekijän palkasta tulee vähentää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu. Työllisyysrahasto seuraa rajan täyttymistä ja maksu määrätään, kun palkkasummaraja on ylittynyt.

Lähetämme työnantajalle maksun suorittamista varten maksulomakkeet postitse. Voimme lähettää maksulomakkeet myös sähköisesti ilmoitettuun verkkolaskuosoitteeseen. Yksityishenkilöt ja yhdistykset voivat tilata maksulomakkeensa myös omassa verkkopankissaan e-laskuina.

Työttömyysvakuutusmaksun maksaminen 2019 alkaen

Työttömyysvakuutusmaksuja on mahdollista maksaa vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitettujen, toteutuneiden palkanmaksutietojen perusteella. Uusi toteumamalli selkeyttää työttömyysvakuutusmaksujen maksamista: se on ajantasainen ja hallinnollisesti kevyt, eikä erillisiä ilmoituksia Työllisyysrahastolle tarvitse enää tehdä. Erityisesti pienillä ja satunnaisesti työllistävillä työantajilla, joilla palkkasumma vaihtelee vuoden aikana, toteutuneeseen palkkasummaan perustuva maksumalli on vaivattomampi.

Laskutus tapahtuu toteumamallissa huhti-, heinä, loka- ja tammikuussa. Ennakkomallissa puolestaan laskutus tapahtuu 2.1., 1.4., 1.7. ja 1.10. 
Käynnissä on laskutus huhti - kesäkuussa maksetuista palkoista.

Muistathan hyödyntää sähköistä laskutusta. Vuoden 2019 työttömyysvakuutusmaksujen osalta myös päätökset ovat saatavissa sähköisesti laskun ohessa. Maksut sekä ennakko- että toteumamallissa lähetetään aina erikseen ennen kutakin erää ja voimme myös lähettää hyvityslaskuja. Jatkossa ei ole enää erillisiä palkansaajan ja työnantajamaksun eräpäiviä.

Toteumamalli

Toteumamallissa työttömyysvakuutusmaksut maksetaan nykyistä ajan tasaisemmin eikä tasausmenettelyä tarvita. Sinun tulee ainoastaan ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin ja maksaa Työllisyysrahaston lähettämä laskut. Toteumamalli on hallinnollisesti kevyempi. Siinä ei tarvitse tehdä erillisiä ilmoituksia Työllisyysrahastolle. Toteumamallin käyttöönotto ei vaadi sinulta erillisiä toimenpiteitä. Työnantajat siirtyvät toteumaperusteisiin laskutukseen oletusarvoisesti.

Toteumamallissa maksetaan pienempää työttömyysvakuutusmaksua siihen saakka, kunnes työnantajan korkeamman maksun palkkasummaraja täyttyy. Rajan täyttymisen jälkeen tulee maksaa korkeampaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksua.
Pääsääntöisesti kaikki työnantajat maksavat työttömyysvakuutusmaksua toteumamallin mukaan.

Mallista toiseen vaihtaminen

Jos haluat mukaan ennakkomalliin, tulee sinun tehdä pyyntö ennakkomalliin siirtymisestä ennen ensimmäisen palkkatietoilmoituksen tekemistä tulorekisteriin. Muista aina ilmoittaa maksutapamallista toiseen vaihtamisesta marraskuun 15 päivään mennessä asiointipalvelussamme . Maksutapaa et voi vaihtaa kesken vuoden. 

Ennakkomalli

Jos haluat mieluummin valita ennakkomalli-menettelyn, muista ilmoittaa asiasta kuluvan vuoden marraskuun 15. päivään mennessä asiointipalvelussamme . Ennakkomalli-menettely tulee voimaan seuraavalle vuodelle, sillä maksutapaa et voi vaihtaa kesken vakuutusvuoden. Tee ilmoitus asiointipalvelussamme Työnantajan tiedot -kohdassa. Ennakkomallista huolimatta tiedot palkanmaksusta tulee ilmoittaa tulorekisteriin.

Sen sijaan, jos olet ilmoittautunut jo aikaisemmin ennakkomalliin, on ilmoittautuminen voimassa niin kauan, kunnes vaihdat maksutapaa tai ilmoitat meille, että olet lopettanut toiminnan. Jos teet meille toiminnan lopettamisilmoituksen (lopullinen kesken vakuutusvuoden) olet seuraavasta vakuutusvuodesta alkaen taas pääsääntöisesti toteumamallissa, ellet hae uudestaan ennakkomalliin.
Jos toiminta alkaa kesken vakuutusvuoden, pyyntö ennakkomallista on tehtävä tulorekisteriin ennen ensimmäisen palkkatietoilmoituksen tekemistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee antaa arvio tulevan vuoden palkanmaksusta. Ennakot laskutetaan vuoden aikana neljässä tasasuuruisessa erässä: 2.1, 1.4., 1.7. ja 1.10. Ennakkoilmoitukset- ja muutokset tehdään aina Työllisyysrahastoon. Lopullinen maksu määrätään tulorekisteriin ilmoitettujen palkkatietojen perusteella vakuutusvuoden päättymisen jälkeen vakuutusvuotta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tasausmaksulla ja ennakon palautuksella huomioidaan tasausmaksun korko.

Voit muuttaa ennakkopalkkasummaa vakuutusvuoden aikana. Ennakkoa ei voi kuitenkaan muuttaa pienemmäksi, kuin mitä tulorekisteriin on siihen mennessä ilmoitettu työttömyysvakuutusmaksun alaiseksi palkanmaksuksi.

Maksuprosentit 

Maksuprosentit 2019

 • Työnantajan maksuprosentti on 0,5, palkkasummarajan (2 086 500 euroa) ylittävältä osalta 2,05 %
 • Palkansaajan maksuprosentti on 1,5
 • Osaomistajien palkansaajan maksuprosentti 0,78

Maksuprosentit 2018

 • Työnantajan maksuprosentti on 0,65, palkkasummarajan (2 083 500 euroa) ylittävältä osalta 2,60
 • Palkansaajan maksuprosentti on 1,90
 • Osaomistajien palkansaajan maksuprosentti on 0,92

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu työntekijöille maksettavan palkkasumman mukaan. Vuonna 2019 työnantajan työttömyysvakuutusmaksuprosentti on 0,5 % 2 086 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,05 % palkkasummasta. Palkkasummaan ei lasketa mukaan osaomistajille maksettua palkkasummaa.

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuprosentti on 1,5 %, jonka työnantaja pidättää työntekijän palkasta palkanmaksun yhteydessä.
Työnantaja maksaa molemmat maksut Työllisyysrahaston lähettämillä maksulomakkeilla eräpäivään mennessä.

Osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu
Osaomistajan palkasta maksetaan omaa työttömyysvakuutusmaksua. Osaomistajan työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,5 % palkkasummasta.

Palkansaajan, joka on myös osaomistaja työttömyysvakuutusmaksuprosentti on 0,78 %. Työnantaja pidättää sen palkasta palkanmaksun yhteydessä.

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 % liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien palkkojen määrästä palkkasumman 2 086 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 1,16 % palkasta.

Yliopiston työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 % palkasta palkkasumman 2 086 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 1,38 % palkasta. 

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu työntekijöille maksettavan palkkasumman mukaan. Vuonna 2018 työnantajan työttömyysvakuutusmaksuprosentti on 0,65 % 2 083 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,60 % palkkasummasta. Palkkasummaan ei lasketa mukaan osaomistajille maksettua palkkasummaa.

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuprosentti on 1,90 %, jonka työnantaja pidättää työntekijän palkasta palkanmaksun yhteydessä.
Työnantaja maksaa molemmat maksut Työllisyysrahaston lähettämillä maksulomakkeilla eräpäivään mennessä.

Osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu
Osaomistajan palkasta maksetaan omaa työttömyysvakuutusmaksua. Osaomistajan työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,65 % palkkasummasta.

Palkansaajan, joka on myös osaomistaja työttömyysvakuutusmaksuprosentti on 0,92 %. Työnantaja pidättää sen palkasta palkanmaksun yhteydessä.

 

Vuoden 2018 työttömyysvakuutusmaksun tasausmaksu ja ennakon palautus

Mikäli vuoden 2018 työttömyysvakuutusmaksu on suurempi kuin vuoden aikana maksamasi ennakko, perimme lopullisen työttömyysvakuutusmaksun ja perityn ennakon välisen erotuksen tasausmaksuna. Jos lopullinen työttömyysvakuutusmaksu on pienempi kuin peritty ennakko, maksamme työnantajalle lopullisen työttömyysvakuutusmaksun ja perityn ennakon välisen erotuksen ennakonpalautuksena. Sekä tasausmaksulle että palautukselle lasketaan korko.

Vuoden 2018 tasausmaksunkoron suuruus

Tasausmaksun korosta on säädetty korkolain (633/1982) 12 §:ssä. Vuonna 2018 tasausmaksun ja ennakonpalautuksen korko on 0,5 prosenttia. Jos tasausmaksu on yli 1 000 euroa, tasausmaksun korko on viitekorko lisättynä 2 prosenttiyksiköllä.

Korkoa kertyy vakuutusvuotta seuraavan vuoden tammikuun 1. päivästä tasausmaksun eräpäivään tai ennakonpalautuksen palautuskuukautta edeltävän kuukauden loppuun saakka. Työllisyysrahastolla on lain mukaan velvollisuus tehdä lopullista työttömyysvakuutusmaksua koskeva päätös vakuutusvuotta seuraavan vuoden lokakuun loppuun mennessä. Tavoitteenamme on tehdä valtaosa päätöksistä kevääseen mennessä.

 

Verkkolaskutus ja e-lasku

Työttömyysvakuutusmaksua koskevat päätökset ja maksulomakkeet voit vastaanottaa sähköisesti joko verkkolaskuna tai e-laskuna.

Verkkolaskutus

Lähetämme työttömyysvakuutusmaksuja koskevat maksulomakkeet verkkolaskuina, jos TIEKEn (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) verkkolaskutusosoitteistoon on ilmoitettu verkkolaskutusosoitetietosi.

Huom. Ilmoita näissä tilanteissa verkkolaskutustiedot suoraan Työllisyysrahastolle:

 • Jos käytät oman verkkolaskuosoitteesi sijaan tilitoimiston, sijaismaksajan tai muun edustajan verkkolaskuosoitetta.
 • Jos haluat käyttää työttömyysvakuutusmaksua koskevien maksulomakkeiden vastaanottamiseen eri verkkolaskuosoitetta kuin TIEKEssä.
 • Jos yrityksesi käytössä on useita verkkolaskutusosoitteita, ilmoita Työllisyysrahastolle käytössäsi oleva verkkolaskutusosoite.
  Henkilöasiakkaat voivat verkkolaskutuksen sijaan tehdä omassa verkkopankissaan e-laskusopimuksen.

Mikäli haluat aiemmin postitetun maksulomakkeen verkkolaskuna, ole yhteydessä asiakaspalveluumme. Emme lähetä automaattisesti aiemmin lähetettyjä maksulomakkeita uudelleen sähköisenä.

Pidäthän huolta, että laskutustietosi ovat ajan tasalla. Yhteystietojasi voit päivittää asiointipalvelussamme. Sähköisestä asiointipalvelustamme saat laskut ja päätökset sekä ajantasaiset maksutiedot vuodesta 2019 alkaen.

E-lasku

Voit vastaanottaa maksulomakkeet myös e-laskuna. Laskun vastaanottamiseksi sinun tulee tehdä sopimus e-laskun käyttöönotosta omassa verkkopankissasi ja valita Työllisyysrahasto e-laskun lähettäjäksi. Lisätietoja e-laskun käyttöönotosta saat omasta pankistasi.

Maksu myöhässä

Otathan meihin yhteyttä mahdollisimman pian, jos et voi maksaa työttömyysvakuutusmaksua eräpäivään mennessä. Asiakaspalveluumme voit olla yhteydessä puhelimitse 075 757 0500 tai sähköpostilla vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi.

Ole meihin yhteydessä, jos asiasi liittyy:

 • perintäkirjeeseen
 • maksuaikaan tai maksuohjelmaan
 • luottotietomerkintään
 • ulosottoon siirtyneeseen maksuun

Huomioithan, että työttömyysvakuutusmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia. Maksamaton työttömyysvakuutusmaksu voi aiheuttaa merkinnän luottotietoihin.

Konkurssi- ja yrityssaneeraustilanteet

Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevien palkkojen ilmoittaminen konkurssi- tai yrityssaneeraustilanteissa

Jos yritys on asetettu konkurssiin vuonna 2018 tai ennen sitä, pyydämme ilmoittamaan palkat Palkkasummailmoitus konkurssimenettelyssä -lomakkeella heti, kun palkkasumma on tiedossa. Lomakkeen saat erillisellä pyynnöllä asiakaspalvelustamme.

1.1.2019 alkaen maksetut palkat ilmoitetaan Tulorekisteriin.

Asianhoitaja ilmoittaa palkat jaoteltuina aikaan ennen ja jälkeen konkurssiin asettamisen. Mahdolliset palkkaturvasta maksetut palkat tulee erotella Palkkasummailmoitus konkurssimenettelyssä -lomakkeella konkurssiyhtiölle ja konkurssipesälle.

1. Aika ennen konkurssiin asettamista
Yrityksen ennen konkurssia maksamat palkat ilmoitetaan yrityksen konkurssiin asettamisen päivään saakka. Palkkaturvan kautta maksetut valvottavat palkat ilmoitetaan konkurssiin asettamista edeltävältä ajalta. Ennen 1.1.2019 maksetut palkat ilmoitetaan Palkkasummailmoitus konkurssimenettelyssä -lomakkeella omissa kohdissaan.

1.1.2019 jälkeen maksetut palkkatiedot ilmoitetaan Tulorekisteriin.

Näistä palkoista muodostuvat työttömyysvakuutusmaksut määrätään yrityksen y-tunnukselle.

2. Konkurssiin asettamisen jälkeen
Konkurssipesän maksamat palkat, jotka koskevat konkurssiin asettamisen jälkeistä aikaa, ilmoitetaan samalla lomakkeella aiheelle osoitetussa kohdassa, mikäli palkat on maksettu ennen 1.1.2019. 

1.1.2019 jälkeen maksetut palkkatiedot ilmoitetaan Tulorekisteriin.

Palkkaturvan palkat, jotka koskevat konkurssiin asettamisen jälkeistä aikaa, ilmoitetaan myös lomakkeella ja Tulorekisterissä omassa kohdassaan.

Näistä palkoista muodostuvat työttömyysvakuutusmaksut määrätään konkurssipesälle. Ne ovat massavelkaista saatavaa, jonka konkurssipesä maksaa.

Jos konkurssipesällä ei ole omaa y-tunnusta, siitä ilmoitetaan lomakkeella lisätietoja-kohdassa tai Tulorekisterissä Tulorekisterin omalla tunnuksella.

Jos yritys on yrityssaneerauksessa, pyydämme ilmoittamaan maksetut palkat saneeraushakemuksen jättämistä edeltävään päivään saakka.

 • Ennen 1.1.2019 maksetut palkat ilmoitetaan sähköpostitse asiakaspalveluumme osoitteeseen: insolvenssit@tyollisyysrahasto.fi
 • 1.1.2019 jälkeiseltä ajalta maksetut palkat ilmoitetaan Tulorekisteriin.

Hakemuksen jättöpäivän jälkeen maksetuista palkoista muodostuvat työttömyysvakuutusmaksut ovat saneerauksen ulkopuolista velkaa, joka tulee maksaa normaalisti.

Sivu päivitetty: 16.7.2019