Siirry suoraan sisältöön.

Työttömyysvakuutusmaksujen maksaminen

Sekä työnantaja että työntekijä ovat maksuvelvollisia. Työnantaja maksaa molempien osuuden Työllisyysrahastolle vuosittaisten maksuprosenttien mukaan. Työnantajan tulee aina pidättää maksuvelvollisen työntekijän palkasta työttömyysvakuutusmaksu, vaikka hänen vuosittainen palkkasummansa ei ylittäisikään rajaa. Tällöin pidätetty osuus jää työnantajalle. Sekä vuonna 2019 että vuonna 2020 palkkasummaraja on 1 300 euroa.

Palkka ilmoitetaan aina tulorekisteriin työttömyysvakuutusmaksuvelvollisena tietona, jos työntekijän palkasta tulee vähentää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu. Työllisyysrahasto seuraa rajan täyttymistä ja maksu määrätään, kun palkkasummaraja on ylittynyt.

Lähetämme työnantajalle maksun suorittamista varten maksulomakkeet postitse. Voimme lähettää maksulomakkeet myös sähköisesti ilmoitettuun verkkolaskuosoitteeseen. Yksityishenkilöt ja yhdistykset voivat tilata maksulomakkeensa myös omassa verkkopankissaan e-laskuina.

Työttömyysvakuutusmaksun maksaminen 2019 alkaen

Työttömyysvakuutusmaksuja on mahdollista maksaa vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitettujen, toteutuneiden palkanmaksutietojen perusteella. Uusi toteumamalli selkeyttää työttömyysvakuutusmaksujen maksamista: se on ajantasainen ja hallinnollisesti kevyt, eikä erillisiä ilmoituksia Työllisyysrahastolle tarvitse enää tehdä. Erityisesti pienillä ja satunnaisesti työllistävillä työantajilla, joilla palkkasumma vaihtelee vuoden aikana, toteutuneeseen palkkasummaan perustuva maksumalli on vaivattomampi.

Laskutus tapahtuu toteumamallissa huhti-, heinä, loka- ja tammikuussa. Ennakkomallissa puolestaan laskutus tapahtuu 2.1., 1.4., 1.7. ja 1.10. 

Muistathan hyödyntää sähköistä laskutusta. Vuodesta 2019 työttömyysvakuutusmaksujen osalta myös päätökset ovat saatavissa sähköisesti laskun ohessa. Maksut sekä ennakko- että toteumamallissa lähetetään aina erikseen ennen kutakin erää ja voimme myös lähettää hyvityslaskuja. Jatkossa ei ole enää erillisiä palkansaajan ja työnantajamaksun eräpäiviä.

Toteumamalli

Toteumamallissa työttömyysvakuutusmaksut maksetaan nykyistä ajan tasaisemmin eikä tasausmenettelyä tarvita. Sinun tulee ainoastaan ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin ja maksaa Työllisyysrahaston lähettämä laskut. Toteumamalli on hallinnollisesti kevyempi. Siinä ei tarvitse tehdä erillisiä ilmoituksia Työllisyysrahastolle. Toteumamallin käyttöönotto ei vaadi sinulta erillisiä toimenpiteitä. Työnantajat siirtyvät toteumaperusteisiin laskutukseen oletusarvoisesti.

Toteumamallissa maksetaan pienempää työttömyysvakuutusmaksua siihen saakka, kunnes työnantajan korkeamman maksun palkkasummaraja täyttyy. Rajan täyttymisen jälkeen tulee maksaa korkeampaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksua.
Pääsääntöisesti kaikki työnantajat maksavat työttömyysvakuutusmaksua toteumamallin mukaan.

Mallista toiseen vaihtaminen

Jos haluat mukaan ennakkomalliin, tulee sinun tehdä pyyntö ennakkomalliin siirtymisestä ennen ensimmäisen palkkatietoilmoituksen tekemistä tulorekisteriin. Muista aina ilmoittaa maksutapamallista toiseen vaihtamisesta marraskuun 15 päivään mennessä asiointipalvelussamme . Maksutapaa et voi vaihtaa kesken vuoden. 

Ennakkomalli

Jos haluat mieluummin valita ennakkomalli-menettelyn, muista ilmoittaa asiasta kuluvan vuoden marraskuun 15. päivään mennessä asiointipalvelussamme . Ennakkomalli-menettely tulee voimaan seuraavalle vuodelle, sillä maksutapaa et voi vaihtaa kesken vakuutusvuoden. Tee ilmoitus asiointipalvelussamme Työnantajan tiedot -kohdassa. Ennakkomallista huolimatta tiedot palkanmaksusta tulee ilmoittaa tulorekisteriin.

Sen sijaan, jos olet ilmoittautunut jo aikaisemmin ennakkomalliin, on ilmoittautuminen voimassa niin kauan, kunnes vaihdat maksutapaa tai ilmoitat meille, että olet lopettanut toiminnan. Jos teet meille toiminnan lopettamisilmoituksen (lopullinen kesken vakuutusvuoden) olet seuraavasta vakuutusvuodesta alkaen taas pääsääntöisesti toteumamallissa, ellet hae uudestaan ennakkomalliin.
Jos toiminta alkaa kesken vakuutusvuoden, pyyntö ennakkomallista on tehtävä tulorekisteriin ennen ensimmäisen palkkatietoilmoituksen tekemistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee antaa arvio tulevan vuoden palkanmaksusta. Ennakot laskutetaan vuoden aikana neljässä tasasuuruisessa erässä: 2.1, 1.4., 1.7. ja 1.10. Ennakkoilmoitukset- ja muutokset tehdään aina Työllisyysrahastoon. Lopullinen maksu määrätään tulorekisteriin ilmoitettujen palkkatietojen perusteella vakuutusvuoden päättymisen jälkeen vakuutusvuotta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tasausmaksulla ja ennakon palautuksella huomioidaan tasausmaksun korko.

Voit muuttaa ennakkopalkkasummaa vakuutusvuoden aikana. Ennakkoa ei voi kuitenkaan muuttaa pienemmäksi, kuin mitä tulorekisteriin on siihen mennessä ilmoitettu työttömyysvakuutusmaksun alaiseksi palkanmaksuksi.

Maksuprosentit 

Maksuprosentit 2020

 • Työnantajan maksuprosentti on 0,45. Palkkasummarajan (2 125 500 euroa) ylittävältä osalta 1,70
 • Palkansaajan maksuprosentti on 1,25
 • Osaomistajien palkansaajan maksuprosentti on 0,65 ja osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksuprosentti 0,45

Maksuprosentit 2019

 • Työnantajan maksuprosentti on 0,5, palkkasummarajan (2 086 500 euroa) ylittävältä osalta 2,05 %
 • Palkansaajan maksuprosentti on 1,5
 • Osaomistajien palkansaajan maksuprosentti 0,78

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu työntekijöille maksettavan palkkasumman mukaan. Vuonna 2019 työnantajan työttömyysvakuutusmaksuprosentti on 0,5 % 2 086 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,05 % palkkasummasta. Palkkasummaan ei lasketa mukaan osaomistajille maksettua palkkasummaa.

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuprosentti on 1,5 %, jonka työnantaja pidättää työntekijän palkasta palkanmaksun yhteydessä.
Työnantaja maksaa molemmat maksut Työllisyysrahaston lähettämillä maksulomakkeilla eräpäivään mennessä.

Osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu
Osaomistajan palkasta maksetaan omaa työttömyysvakuutusmaksua. Osaomistajan työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,5 % palkkasummasta.

Palkansaajan, joka on myös osaomistaja työttömyysvakuutusmaksuprosentti on 0,78 %. Työnantaja pidättää sen palkasta palkanmaksun yhteydessä.

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 % liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien palkkojen määrästä palkkasumman 2 086 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 1,16 % palkasta.

Yliopiston työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 % palkasta palkkasumman 2 086 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 1,38 % palkasta. 

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu työntekijöille maksettavan palkkasumman mukaan. Vuonna 2020 työnantajan työttömyysvakuutusmaksuprosentti on 0,45 % 2 125 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 1,70 % palkkasummasta. Palkkasummaan ei lasketa mukaan osaomistajille maksettua palkkasummaa.

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuprosentti on 1,25 %, jonka työnantaja pidättää työntekijän palkasta palkanmaksun yhteydessä.
Työnantaja maksaa molemmat maksut Työllisyysrahaston lähettämillä maksulomakkeilla eräpäivään mennessä.

Osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu
Osaomistajan palkasta maksetaan omaa työttömyysvakuutusmaksua. Osaomistajan työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,45 % palkkasummasta.

Palkansaajan, joka on myös osaomistaja työttömyysvakuutusmaksuprosentti on 0,65 %. Työnantaja pidättää sen palkasta palkanmaksun yhteydessä.

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu on 0,45 % liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien palkkojen määrästä palkkasumman 2 125 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 0,99 % palkasta.

Yliopiston työttömyysvakuutusmaksu on 0,45 % palkasta palkkasumman 2 125 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 1,21 % palkasta.

Laskutus ja laskutustavat

Lähetämme työttömyysvakuutusmaksuja koskevat laskut joko postitse ilmoittamaasi laskutusosoitteeseen, verkkolaskuina verkkolaskutusosoitteeseen tai e-laskuina verkkopankkiisi. Jos mitään laskutusosoitetta ei olla ilmoitettu, lähetämme laskun julkisista rekistereistä saatuun rekisteriosoitteeseen. Käytössämme ei ole sähköpostilaskutusta.

Jotta saat laskun, varmista, että yhteystietosi ovat oikein asiointipalvelussamme. Saat tarkistettua ja päivitettyä tietosi kohdassa Työnantajan tiedot. Vaihtoehtoisesti voit myös olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Jos tarvitset tiedon, mitä laskutuskautta lasku koskee, näet sen päätökseltä. Päätös on toimitettu joko laskun liitteenä tai erikseen postitse. Voit tarkistaa päätöksen ja laskun tiedot myös asiointipalvelustamme. Lähettämämme laskun löydät kohdasta Maksut ja päätökset.

Laskutus perustuu tulorekisteriin tehtyihin palkkailmoituksiin. Jos laskutusajalle on ilmoitettu maksettuja työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alaisia palkkoja, lasku muodostuu niiden perusteella. Huomioithan, että lähetämme laskuja neljä kertaa vuodessa: huhti-, heinä-, loka- ja tammikuussa. On siis mahdollista, että työnantajuus on päättynyt ennen kuin lähetämme laskun, mutta lasku koskee aikaa, jolloin palkkoja on vielä maksettu.

Verkkolaskutus

Voimme lähettää työttömyysvakuutusmaksuja koskevat maksulomakkeet verkkolaskuina, jos TIEKEn (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) verkkolaskutusosoitteistoon on ilmoitettu verkkolaskutusosoitetietosi.

Huom. Ilmoita näissä tilanteissa verkkolaskutustiedot suoraan Työllisyysrahastolle:

 • Jos käytät oman verkkolaskuosoitteesi sijaan tilitoimiston, sijaismaksajan tai muun edustajan verkkolaskuosoitetta.
 • Jos haluat käyttää työttömyysvakuutusmaksua koskevien maksulomakkeiden vastaanottamiseen eri verkkolaskuosoitetta kuin TIEKEssä.
 • Jos yrityksesi käytössä on useita verkkolaskutusosoitteita, ilmoita Työllisyysrahastolle käytössäsi oleva verkkolaskutusosoite.
  Henkilöasiakkaat voivat verkkolaskutuksen sijaan tehdä omassa verkkopankissaan e-laskusopimuksen.

Jos haluat siirtyä käyttämään verkkolaskutusta jatkossa, ole yhteydessä asiakaspalveluumme. Valitettavasti emme voi lähettää aiemmin lähetettyjä paperisia laskuja uudelleen sähköisinä.

Pidäthän huolta, että laskutustietosi ovat ajan tasalla. Yhteystietojasi voit päivittää asiointipalvelussamme. Sieltä saat myös laskut ja päätökset sekä ajantasaiset maksutiedot vuodesta 2019 alkaen.

E-lasku

Voit vastaanottaa maksulomakkeet myös e-laskuna. Laskun vastaanottamiseksi sinun tulee tehdä sopimus e-laskun käyttöönotosta omassa verkkopankissasi ja valita Työllisyysrahasto e-laskun lähettäjäksi. Lisätietoja e-laskun käyttöönotosta saat omasta pankistasi.

Hyvityslasku

Työllisyysrahasto lähettää hyvityslaskun tilanteessa, jossa yrityksellesi tai sinulle on määrätty liian suuri maksu ja maksun määrä on muuttunut. Liian suurena on voitu määrätä maksu työttömyysvakuutus-, omavastuu- tai työsuhteen päättymisriitamaksusaatavista. Tarkemmat tiedot hyvityksen syystä löydät hyvityslaskustasi.

Esimerkki: Olet ilmoittanut Tulorekisteriin maksaneesi tammi-maaliskuun aikana työttömyysvakuutusmaksun alaisia palkkoja yhteensä 15 000 euroa ja olet saanut ilmoituksiasi vastaavan laskun huhtikuussa. Huomaat kesäkuussa, että palkkatietoilmoituksissa oli ollut virheitä. Kun olet tehnyt korjaukset palkkatietoilmoituksiin tulorekisterissä, saat hyvityslaskun.

Työttömyysvakuutuksen hyvityslaskut käsitellään pääsääntöisesti seuraavan laskutusjakson päätyttyä neljännesvuosittain, eli tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa.

Esimerkki: Odotat hyvityslaskua tammi-maaliskuun palkkatietoihin kesäkuussa tekemiisi korjauksiin. Huhti-kesäkuun aikana maksetuista palkoista saat laskun heinäkuussa, joten samassa yhteydessä saat myös tammi-maaliskuuta koskevan hyvityslaskun.

Jos asiasi koskee omavastuuta tai työsuhteen päättymisriitasaatavien hyvityslaskua, saat hyvityslaskun, kun rahasto on käsitellyt asiasi. Kyseisiä hyvityslaskuja lähetetään tasaisesti ympäri vuoden.

Hyvityslaskun summa vähennetään toisesta laskusta tai palautetaan

Hyvityslasku käytetään aina ensisijaisesti siihen laskuun, jota koskeva maksu on määrätty liian suurena, jos kyseinen lasku on vielä maksamatta. Tämä ei edellytä sinulta toimenpiteitä, vaan voit automaattisesti vähentää hyvityslaskun määrän saamastasi laskusta. Huomaathan, että mahdolliset perintäkulut tulee myös maksaa, sillä hyvityslaskun käsittelyn aikana perintä laskullasi jatkuu normaalisti.

Esimerkki: Olet saanut tammi-maaliskuun ajalta työttömyysvakuutusmaksulaskun 300 euroa. Olet tehnyt kesäkuussa korjaukset tulorekisteriin, koska oletkin maksanut palkkoja vähemmän tammi-maaliskuun aikana. Et ole maksanut tammi-maaliskuun laskua ja saat heinäkuussa huhti-kesäkuun aikana maksamistasi palkoista laskun sekä tammi-maaliskuuta koskevan 30 euron hyvityslaskun. Koska hyvityslasku koskee tammi-maaliskuuta ja sitä koskeva alkuperäinenkin lasku on vielä avoimena, jää sinulle maksettavaksi laskujen erotus 270 euroa. Tämän lisäksi laskulla voi olla mahdollisia perintäkuluja, jos lasku on maksettu eräpäivän jälkeen. Mahdolliset viivästyskorot laskutamme erillisellä laskulla jälkikäteen.

Jos olet jo maksanut kokonaisuudessaan laskun, jota hyvityslasku koskee, hyvitys kohdistetaan automaattisesti mahdollisesti muihin avoinna oleviin ja erääntyneisiin samanlaisiin laskuihin. Tämä tarkoittaa sitä, että jos hyvityslaskusi koskee työttömyysvakuutusmaksuja, hyvitys voidaan kohdistaa erääntyneisiin työttömyysvakuutusmaksuihin. Jos hyvityslaskusi puolestaan koskee omavastuumaksuja, kohdistus voidaan tehdä vain muihin erääntyneisiin omavastuumaksuihin tai jos kyse on työsuhteen päättymisriitasaatavaa koskevasta hyvityksestä, muihin erääntyneisiin työsuhteen päättymisriitasaataviin.

Esimerkki: Hyvityslasku koskee työnantajan ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua ajalta tammi-maaliskuu ja olet jo maksanut kyseisen laskun. Saat hyvityslaskun kanssa samanaikaisesti laskun huhti-kesäkuun työttömyysvakuutusmaksuista, joten hyvityslasku on kohdistettu siihen laskuun. Hyvitystä sen sijaan ei voida kohdistaa rahastossa esimerkiksi omavastuumaksuihisi, ellei sitä erikseen rahaston asiakaspalvelusta pyydä. Saat tarkistettua hyvityslaskun käyttökohteen asiointipalvelustamme tai asiakaspalvelustamme.

Jos kumpikaan yllä kuvatuista tilanteista ei sovellu sinun tapaukseesi, on hyvityslaskusi voinut vaihtoehtoisesti tulla käytetyksi muihin avoimiin laskuihisi tai sen summa tulla palautetuksi tilillesi. Jos olet epävarma juuri sinun palautuksesi käytöstä tai haluaisit sopia sen käyttämisestä jollakin muulla tavalla, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme asian tarkistamiseksi.

Maksa lasku, vaikka tietäisit saavasi hyvityslaskun myöhemmin

Saamasi lasku on lähtökohtaisesti maksettava sellaisenaan sen eräpäivänä. Muuten on mahdollista, että perintä laskullasi jatkuu, mistä saattaa aiheutua sinulle perintäkuluja ja jopa luottotietomerkintöjä. Näiltä välttymiseksi sinun kannattaa siis maksaa laskusi kokonaisuudessaan laskusi eräpäivänä. Saat asiakaspalvelustamme halutessasi lisätietoja, miten juuri sinun laskusi kanssa tulee toimia.

Maksa lasku aina laskun viite- ja tilinumerotiedoilla

Loppusumma tulee maksaa saamasi laskun viite- ja tilinumeroita käyttäen. Hyvityslaskun maksutietoja ei tule missään tilanteessa käyttää maksamiseen. Näin varmistat, että maksusi löytää varmasti perille ja kirjautuu rahastolla oikeaan paikkaan ja oikealle laskulle.

Jos hyvityslaskusta ja maksamisesta huolimatta saat perintälaskun, ota yhteys asiakaspalveluun

Syyt tällaiseen tilanteeseen voivat olla hyvinkin monenlaiset. Tällaisessa tilanteessa sinun tulee olla viipymättä yhteydessä asiakaspalveluumme tarkistaaksesi, mikä laskusi tilanne on ja mistä saamasi perintälasku johtuu.

Maksu myöhässä

Otathan meihin yhteyttä mahdollisimman pian, jos et voi maksaa työttömyysvakuutusmaksua eräpäivään mennessä.

Ole meihin yhteydessä, jos asiasi liittyy:

 • perintäkirjeeseen
 • maksuaikaan tai maksuohjelmaan
 • luottotietomerkintään
 • ulosottoon siirtyneeseen maksuun

Huomioithan, että työttömyysvakuutusmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia. Maksamaton työttömyysvakuutusmaksu voi aiheuttaa merkinnän luottotietoihin.

Jos olet jo saanut perintälaskun ja sen eräpäivä on ylittynyt, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme puhelimitse maksuaikataulusta sopimiseksi välttyäksesi turhilta perintätoimenpiteiltä. Maksun jakamisesta osiin veloitamme maksusuunnitelman laatimiskulun, joka laskutetaan erikseen. Laatimiskulu on tällä hetkellä 10 euroa.

Asiointipalvelussamme maksuaikaa pyydetään Tapahtumat ja viestit -välilehdellä:

 1. Klikkaa kohtaa Lähetä viesti
 2. Valitse kohta Haluan maksuaikaa
 3. Kerro, mille laskulle haluat siirtää eräpäivää ja haluatko siirtää sitä 7 vuorokautta vai 14 vuorokautta
 4. Viestikentän alla on Lähetä viesti -painike, mitä tulee painaa lopuksi

Maksuaikaa voit saada 7 tai 14 vuorokautta ilman lisämaksua. Viivästyskorko on kuitenkin maksettava myös pidennetyltä maksuajalta.

Asiointipalvelussamme laskun maksamista osissa haetaan Tapahtumat ja viestit -välilehdellä:

 1. Klikkaa kohtaa Lähetä viesti
 2. Valitse kohta Haluan maksusuunnitelman
 3. Kerro, mille laskulle haluat maksusuunnitelman
 4. Valitse toinen tarjotuista vaihtoehdoista (kolme tasaerää kahden viikon välein tai neljä tasaerää viikon välein)
 5. Viestikentän alla on Lähetä viesti -painike, mitä tulee painaa lopuksi

Maksun jakamisesta osiin veloitamme maksusuunnitelman laatimiskulun, joka laskutetaan erikseen. Laatimiskulu on tällä hetkellä 10 euroa. Laatimiskulun lisäksi maksettavaksesi tulee myös viivästyskorko toteutuneiden maksujen perusteella.

Perintäprosessi

Työllisyysrahastolla on käytössään kaksi erilaista perintäprosessia siitä riippuen, onko lasku jäänyt maksamatta yksityishenkilöltä vai oikeushenkilöltä eli kohdistuuko perintä luonnolliseen henkilöön, jonka henkilötunnukselta maksamatonta maksua peritään vai onko kyseessä y-tunnuksella toimiva yritys tai yhteisö. Huomaathan, että kuvatut perintäprosessit ovat vain pääpiirteisiä eli tietyissä tapauksissa perintäprosessi voi poiketa alla kuvatuista prosesseista.

Laskutus käynnistyy aina sillä, että yksityishenkilölle lähetetään lasku, jossa on 21 kalenteripäivän maksuaika. Tätä laskua kutsutaan laskuksi tai alkuperäiseksi laskuksi. Laskussa on mainittu eräpäivä, johon mennessä lasku on kokonaisuudessaan maksettava, jotta lasku ei siirtyisi eteenpäin perinnässä. Lasku lähetetään postitse tai sähköisesti riippuen siitä, millaiset laskutustiedot olet Työllisyysrahaston asiointipalveluun ilmoittanut. Jos et ole ilmoittanut mitään laskutusosoitetta meille, lähetämme laskun julkisista rekistereistä saatuun rekisteriosoitteeseen.

Jos jätät laskun kokonaan tai osittain maksamatta, lähetämme maksumuistutuksen. Muistutus lähetetään postitse tai sähköisesti siitä riippuen, millaiset laskutustiedot olet rahastolle ilmoittanut. Jos et ole ilmoittanut mitään laskutusosoitetta , lähetämme laskun julkisista rekistereistä saatuun rekisteriosoitteeseen. Maksumuistutukselle on lisätty muistutusmaksu. Perintäkulujen aiheellisuudesta voit lukea jäljempänä erikseen.

Jos jätät muistutuksen kokonaan tai osittain maksamatta, lähetämme sinulle toisen maksumuistutuksen. Tähän muistutukseen lisätään edellisten perintäkulujen lisäksi lisää perintäkuluja. Tämä perintälasku lähetetään sinulle kirjeenä ilmoittamaasi postiosoitteeseen. Jos et ole ilmoittanut mitään laskutusosoitetta , lähetämme laskun julkisista rekistereistä saatuun rekisteriosoitteeseen.

Muita perintälaskuja Työllisyysrahasto ei yksityishenkilöille lähetä. Jos toinenkin maksumuistutus siis jää maksamatta, siirtyy maksu eräpäivänsä jälkeen kuluineen ulosoton perittäväksi. Myös ulosotto lisää maksettavaksesi omat kulunsa. Tällaisessa tilanteessa sinun tulee olla yhteydessä suoraan ulosottoon laskun maksamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Työllisyysrahaston perintä etenee nopeasti vaiheesta toiseen, joten olethan ajoissa yhteydessä rahastoon, jos haluat sopia laskullesi maksuaikaa tai sopia laskun maksamisesta osissa. Mitä aiemmassa vaiheessa olet rahastoon yhteydessä, sitä helpompaa maksusta sopiminen on. Huomaathan myös, että eräpäivän jälkeen ei ole olemassa turvallista maksuaikaa, vaan maksaminen eräpäivän jälkeen on aina omalla vastuullasi.

Laskutus käynnistyy aina sillä, että yritykselle tai yhteisölle lähetetään lasku, jossa on 21 kalenteripäivän maksuaika. Tätä laskua kutsutaan jäljempänä laskuksi tai alkuperäiseksi laskuksi. Laskussa on mainittu eräpäivä, johon mennessä lasku on kokonaisuudessaan maksettava, jotta lasku ei siirtyisi eteenpäin perinnässä. Lasku lähetetään postitse tai sähköisesti siitä riippuen, millaiset laskutustiedot olet rahastolle ilmoittanut tai mitä tietoja julkisista rekistereistä (Tieke, YTJ) on saatavissa.

Jos lasku jää kokonaan tai osittain maksamatta, lähetämme maksumuistutuksen. Muistutus lähetetään postitse tai sähköisesti siitä riippuen, millaiset laskutustiedot olet rahastolle ilmoittanut tai mitä tietoja julkisista rekistereistä (Tieke, YTJ) on saatavissa. Maksumuistutukselle on lisätty muistutusmaksu. Perintäkulujen aiheellisuudesta voit lukea jäljempänä erikseen.

Jos muistutusta ei ole maksettu kokonaisuudessaan sen eräpäivää mennessä, lähetämme postitse trattauhkaisen maksuvaatimuksen. Maksuvaatimukselle on lisätty perintäkuluja ja mainittu, että jos maksua ei makseta maksuvaatimuksen eräpäivään mennessä, voidaan yritykselle tai yhteisölle rekisteröidä maksuviivemerkintä ja asettaa tratta. Maksuviivemerkintä tarkoittaa yritykselle tai yhteisölle rekisteröitävää luottotietomerkintää, josta on kerrottu tarkemmin jäljempänä.

Jos trattauhkainenkin maksuvaatimus jää kokonaisuudessaan tai osittain maksamatta, lähetämme postitse yritykselle tai yhteisölle tratan. Kyseessä on viimeinen perintälasku, jonka rahasto yritykselle tai yhteisölle uusine perintäkuluineen lähettää. Tässä vaiheessa yritykselle tai yhteisölle on jo rekisteröity maksuviivemerkintä, mutta muita merkintöjä ei rekisteröidä, jos maksun maksaa kokonaisuudessaan loppuun tratan eräpäivään mennessä. Jos saatava jää eräpäivänkin jälkeen kokonaan tai osittain maksamatta, maksamaton maksu protestoidaan.

Protestointi tarkoittaa sitä, että tieto maksamattomasta maksusta voidaan julkaista lehdessä, mutta lisäksi yritykselle tai yhteisölle rekisteröidään luottotietoihin maksuhäiriömerkintä. Tarkemmin maksuhäiriömerkinnästä voit lukea jäljempää.

Protestoinnin jälkeen saatava siirretään vielä ulosoton perittäväksi. Ulosotto lisää maksettavaksesi omat kulunsa. Tällaisessa tilanteessa sinun tulee olla yhteydessä ulosottoon laskun maksamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Työllisyysrahaston perintä etenee nopeasti vaiheesta toiseen, joten olethan ajoissa yhteydessä rahastoon, jos haluat sopia laskullesi maksuaikaa tai sopia laskun maksamisesta osissa. Mitä aiemmassa vaiheessa olet rahastoon yhteydessä, sitä helpompaa maksusta sopiminen on. Huomaathan myös, että eräpäivän jälkeen ei ole olemassa turvallista maksuaikaa, vaan maksaminen eräpäivän jälkeen on aina omalla vastuullasi.

Luottotietomerkinnät

Työllisyysrahasto käyttää yritysasiakkaidensa saatavien perinnässä trattaa. Perintäprosessista voit lukea kohdasta Perintäprosessi - yritykset ja yhteisöt. Osana perintää rahasto rekisteröi yritysasiakkailleen kahdenlaisia luottotietomerkintöjä: maksuviive- ja maksuhäiriömerkinnät.

Maksuviivemerkintä voidaan rekisteröidä, kun maksu on myöhässä enemmän kuin seitsemän päivää. Merkintä säilyy yrityksen luottotiedoissa kuusi kuukautta, minkä jälkeen merkintä poistuu automaattisesti. Maksuviivemerkintä rekisteröidään maksuvaatimuksen eräpäivän jälkeen.

Maksuvaatimuksen jälkeen yritykselle lähetetään tratta, joka on viimeinen rahaston lähettämä perintälasku yritykselle ennen ulosottoperintää. Eräpäivänsä jälkeen tratta protestoidaan, mistä aiheutuu yritykselle maksuhäiriömerkintä. Merkintä säilyy yrityksen tiedoissa pääsääntöisesti kolme vuotta. Lisätietoja merkinnän kestosta voit tiedustella Suomen Asiakastiedosta. Maksettuasi laskun kokonaisuudessaan saat maksuhäiriömerkintään referenssimerkinnän, joka kertoo maksun olevan maksettu.

Laskun maksaminen ei poista maksuviive- eikä maksuhäiriömerkintää, vaan merkinnät poistuvat vasta, kun niiden yllä käsitellyt rekisteröintiajat ovat täyttyneet.

Luottotietomerkintöjen poistaminen

Maksuviivemerkintä on aiheellinen, jos maksu maksetaan kokonaisuudessaan vasta maksuvaatimuksen eräpäivän jälkeen. Maksuhäiriömerkintä on aiheellinen, jos lasku on maksettu kokonaisuudessaan samana päivänä protestoinnin kanssa tai vasta protestoinnin jälkeen. Työllisyysrahasto ei poista aiheellisia luottotietomerkintöjä keneltäkään asiakkaistaan.

Viivästyskorko ja sen maksaminen

Kun alkuperäistä laskua ei ole maksettu viimeistään sen eräpäivänä, maksulle alkaa kertyä viivästyskorkoa. Viivästyskorkoa kertyy eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen aina siihen saakka, että maksu tulee kokonaan maksetuksi. Viivästyskorkoa kertyy myös viikonlopuilta ja arkipyhiltä.

Viivästyskorot eivät sisälly rahaston perintälaskuihin, sillä laskutamme viivästyskorot kootusti kerran vuodessa. Yhdelle viivästyskorkolaskulle kerätään koko vuoden aikana kertyneet viivästyskorot.

Jos haluat arvioida viivästyskoron määrän jo ennen korkolaskun saamista, voit käyttää siihen netistä löytyviä laskureita, esim. Verohallinnon viivästyskorkolaskuria.

Viivästyskoron määrä perustuu korkolain 4 §:n 1 momenttiin.

Jotta maksusi kohdistuu oikealle laskulle, tulee käyttää viitenumeroa ja viitenumeron tulee olla täysin oikein. Jos huomaat, ettet ole käyttänyt laskua maksaessasi viitenumeroa tai se on ollut virheellinen, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme tarkistaaksesi, että maksusi on varmasi kohdistunut oikealle laskulle. Näin vältät tarpeettomat perintätoimenpiteet.

Maksu näkyy asiointipalvelussamme yleensä 1 - 3 arkipäivän kuluessa.

Jos olet maksanut laskun kokonaan ennen perintälaskun päiväystä, perintäkulut ovat yleensä aiheettomat. Laskun tilanne kannattaa varmistaa asiakaspalvelustamme, jotta vältyt aiheettomilta perintätoimilta.

Jos olet maksanut laskun kokonaan perintälaskun päiväyksen jälkeen, perintälaskussa olevat perintäkulut ovat yleensä aiheelliset ja ne tulee maksaa.

Konkurssi- ja yrityssaneeraustilanteet

Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevien palkkojen ilmoittaminen konkurssi- tai yrityssaneeraustilanteissa

Jos yritys on asetettu konkurssiin vuonna 2018 tai ennen sitä, pyydämme ilmoittamaan palkat Palkkasummailmoitus konkurssimenettelyssä -lomakkeella heti, kun palkkasumma on tiedossa. Lomakkeen saat erillisellä pyynnöllä asiakaspalvelustamme.

1.1.2019 alkaen maksetut palkat ilmoitetaan Tulorekisteriin.

Asianhoitaja ilmoittaa palkat jaoteltuina aikaan ennen ja jälkeen konkurssiin asettamisen. Mahdolliset palkkaturvasta maksetut palkat tulee erotella Palkkasummailmoitus konkurssimenettelyssä -lomakkeella konkurssiyhtiölle ja konkurssipesälle.

1. Aika ennen konkurssiin asettamista
Yrityksen ennen konkurssia maksamat palkat ilmoitetaan yrityksen konkurssiin asettamisen päivään saakka. Palkkaturvan kautta maksetut valvottavat palkat ilmoitetaan konkurssiin asettamista edeltävältä ajalta. Ennen 1.1.2019 maksetut palkat ilmoitetaan Palkkasummailmoitus konkurssimenettelyssä -lomakkeella omissa kohdissaan.

1.1.2019 jälkeen maksetut palkkatiedot ilmoitetaan Tulorekisteriin.

Näistä palkoista muodostuvat työttömyysvakuutusmaksut määrätään yrityksen y-tunnukselle.

2. Konkurssiin asettamisen jälkeen
Konkurssipesän maksamat palkat, jotka koskevat konkurssiin asettamisen jälkeistä aikaa, ilmoitetaan samalla lomakkeella aiheelle osoitetussa kohdassa, mikäli palkat on maksettu ennen 1.1.2019. 

1.1.2019 jälkeen maksetut palkkatiedot ilmoitetaan Tulorekisteriin.

Palkkaturvan palkat, jotka koskevat konkurssiin asettamisen jälkeistä aikaa, ilmoitetaan myös lomakkeella ja Tulorekisterissä omassa kohdassaan.

Näistä palkoista muodostuvat työttömyysvakuutusmaksut määrätään konkurssipesälle. Ne ovat massavelkaista saatavaa, jonka konkurssipesä maksaa.

Jos konkurssipesällä ei ole omaa y-tunnusta, siitä ilmoitetaan lomakkeella lisätietoja-kohdassa tai Tulorekisterissä Tulorekisterin omalla tunnuksella.

Jos yritys on yrityssaneerauksessa, pyydämme ilmoittamaan maksetut palkat saneeraushakemuksen jättämistä edeltävään päivään saakka.

 • Ennen 1.1.2019 maksetut palkat ilmoitetaan sähköpostitse asiakaspalveluumme osoitteeseen: insolvenssit@tyollisyysrahasto.fi
 • 1.1.2019 jälkeiseltä ajalta maksetut palkat ilmoitetaan Tulorekisteriin.

Hakemuksen jättöpäivän jälkeen maksetuista palkoista muodostuvat työttömyysvakuutusmaksut ovat saneerauksen ulkopuolista velkaa, joka tulee maksaa normaalisti.

Sivu päivitetty: 4.3.2020