Siirry suoraan sisältöön.

Palkkasummaero Työllisyysrahaston ja ilmoittajan järjestelmissä

Olemme koonneet tyypillisimmät tilanteet, jotka pyrkivät selittämään palkkasummaeroa Työllisyysrahaston tietojen ja ilmoittajan palkkajärjestelmän välillä. Tarkista koskevatko alla olevat kysymykset sinua, ja oletko tehnyt ilmoitukset tulorekisterin antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Mikäli huomaat palkkatietoilmoituksella virheen tai olet unohtanut ilmoittaa jonkin tiedon, teethän tarvittavat korjaukset ilman aiheetonta viivytystä suoraan tulorekisteriin. Sinun ei tarvitse olla muutoin erikseen yhteydessä Työllisyysrahastoon tai tulorekisteriin. Korjatut tiedot siirtyvät Työllisyysrahastolle muutaman päivän kuluessa ja näkyvät tämän jälkeen myös Työllisyysrahaston asiointipalvelussa. Jos joudut mitätöimään tulorekisterin ilmoituksia, ilmoitathan uudet korjatut tiedot saman päivän aikana. Jos tämä ei ole mahdollista ja joudut mitätöimään ilmoituksia suurissa määrin, kannattaa olla yhteydessä palkkatietojen käyttäjiin ennen mitätöintien tekemistä.

Mahdolliset korjaukset työttömyysvakuutusmaksuun tehdään pääsääntöisesti seuraavan maksun määräämisen yhteydessä. Alkuperäinen lasku tulee kuitenkin aina maksaa eräpäivään mennessä. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, etenee sen perintä automaattisesti ja viivästyksestä aiheutuvat kulut tulevat maksettavaksi. Perinnän edetessä yritykselle saattaa tulla myös luottotietomerkintöjä.

Jos palkkasummaero ei selviä näiden kysymysten avulla, ole yhteydessä Työllisyysrahaston työttömyysvakuutusmaksujen asiakaspalveluun. Ilmoitathan palveluasiantuntijalle ainakin seuraavat tiedot: tulonsaajan, maksupäivän ja tulolajin, johon virhe mielestäsi kohdistuu. Lisätietoa ilmoittamisesta ja tietojen korjaamisesta saat tulorekisteriltä.

 • Anna tieto ilmoittamalla tulonsaajan lisätiedon tyyppi: Osaomistaja.
 • Mikäli et ole ilmoittanut tulonsaajalle osaomistaja-tietoa, korjaa tieto tulorekisterin ohjeiden mukaisesti. Lisätietoa tietojen korjaamisesta löydät tulorekisterin verkkosivuilta.
 • Katso tarkemmin osaomistajista ja maksuvelvollisuudesta sivulta Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus.
 • Tutustu tulorekisterin tulolajeihin ja tarkista, onko kyseinen tulolaji sellainen, että sen osalta sosiaalivakutuusmaksujen maksuvelvollisuus vaihdella. Jos tulolajille ei voi ilmoittaa vakuuttamistietoa vaan se on aina työttömyysvakuutusmaksusta vapaata, ei muuta tarvitse ilmoittaa, vaan riittää, että valitsee oikean tulolajin.
 • Jos ilmoitetaan palkkaa tulolajille, joka on oletuksena työttömyysvakuutusmaksun alaista, mutta tässä tilanteessa ei ole työttömyysvakuutusmaksun alaista, on ilmoitettava tulolajille Vakuuttamistiedon tyyppi -tietona "Työttömyysvakuutusmaksun alainen - Vakuutusmaksun perusteena: Ei"
 • Mikäli et ole ilmoittanut vakuuttamistiedon tyyppiä, korjaa tieto tulorekisteriin ohjeiden mukaisesti. Lisätietoa tietojen korjaamisesta löydät tulorekisterin verkkosivuilta.
 • Tulorekisterin tekemässä taulukossa on kuvattu eri tulolajien sosiaalivakuutusmaksujen oletusarvot ja ne tulolajit, joissa sosiaalivakuutusmaksut voivat vaihdella. Lisätietoa tulolajeista, jotka eivät kuulut työttömyysvakuutusmaksun piiriin löydät sivulta Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus.
 • Tulorekisterin yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamiseen liittyvistä tiedoista löydät täältä.
 • Ilmoita tulolajille lisätiedon typpi: perusteeton etu tai takaisinperintä.
 • Perusteettomalla edulla tarkoitetaan aiheettomasti maksettua suoritusta tai etua, johon tulonsaaja ei ole oikeutettu.
 • Takaisinperintä tarkoittaa puolestaan tietoa takaisin maksetusta määrästä.
 • Lähtökohta on, että Perusteeton etu -tieto ja Takaisinperintä-tieto ovat aina ns. pari. Tämä johtuu siitä, että osa tulorekisterin tiedon käyttäjistä hyödyntää Takaisinperintä-tietoa ja osa ainoastaan Perusteeton etu -tietoa.
 • Ilmoitus perusteettomasta edusta ja takaisinperinnästä tulee tehdä kahdella eri ilmoituksella: korvaavalla ilmoituksella, jolla ilmoitetaan Perusteeton etu -tieto sekä uudella ilmoituksella, jolla ilmoitetaan Takaisinperintä-tieto. 
  - Jos havaitset esimerkiksi maksaneesi tulonsaajalle liikaa palkkaa, sinun tulee korjata aiempaa ilmoitustasi eli sitä ilmoitusta, jossa virhe on. Korjaat ilmoituksen ohjeiden mukaisesti ja ilmoittamalla siinä Perusteeton etu -tiedon. Huomioithan, että korvaava ilmoitus annetaan samalle maksupäivälle kuin alkuperäinen ilmoitus.
  - Kun olet perinyt tulonsaajalta maksetun liikasuorituksen takaisin, tulee sinun antaa ilmoitus takaisinperinnästä. Eli ilmoitat Takaisinperintä -tiedon sen palkanmaksukauden ilmoituksella, jolloin tulonsaaja maksaa liikasuorituksen sinulle takaisin.
 • Huomioithan, että saman tulon perusteetonta etua ja takaisinperintää ei ole mahdollista ilmoittaa samalla ilmoituksella, ellei liikasuoritusta peritä takaisin samana päivänä kuin se maksetaan.
 • Mikäli huomaat ilmoituksella virheen, korjaa tieto tulorekisteriin ohjeiden mukaisesti. Lisätietoa tietojen korjaamisesta löydät tulorekisterin verkkosivuilta.
 • Korjaa palkkasummassa olevat virheet suoraan tulorekisteriin. Työllisyysrahasto oikaisee päätöksen tulorekisteriin tehtyjen korjausten perusteella. Lisätietoa tietojen korjaamisesta löydät tulorekisterin verkkosivuilta.
 • Mikäli olet muutoin tyytymätön saamaasi päätökseen, voit hakea siihen muutosta oikaisuvaatimuksella. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen löydät päätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusohjeesta.
Sivu päivitetty: 1.6.2022