Siirry suoraan sisältöön.

Palkkasummaero Työllisyysrahaston ja ilmoittajan järjestelmissä

Olemme koonneet tyypillisimmät tilanteet, jotka pyrkivät selittämään palkkasummaeroa Työllisyysrahaston tietojen ja ilmoittajan palkkajärjestelmän välillä. Tarkista koskevatko alla olevat kysymykset sinua, ja oletko tehnyt ilmoitukset tulorekisterin antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Mikäli huomaat palkkatietoilmoituksella virheen tai olet unohtanut ilmoittaa jonkin tiedon, teethän tarvittavat korjaukset ilman aiheetonta viivytystä suoraan tulorekisteriin. Sinun ei tarvitse olla muutoin erikseen yhteydessä Työllisyysrahastoon tai tulorekisteriin. Korjatut tiedot siirtyvät Työllisyysrahastolle muutaman päivän kuluessa ja näkyvät tämän jälkeen myös Työllisyysrahaston asiointipalvelussa. Jos joudut mitätöimään tulorekisterin ilmoituksia, ilmoitathan uudet korjatut tiedot saman päivän aikana. Jos tämä ei ole mahdollista ja joudut mitätöimään ilmoituksia suurissa määrin, kannattaa olla yhteydessä palkkatietojen käyttäjiin ennen mitätöintien tekemistä.

Mahdolliset korjaukset työttömyysvakuutusmaksuun tehdään pääsääntöisesti seuraavan maksun määräämisen yhteydessä. Alkuperäinen lasku tulee kuitenkin aina maksaa eräpäivään mennessä. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, etenee sen perintä automaattisesti ja viivästyksestä aiheutuvat kulut tulevat maksettavaksi. Perinnän edetessä yritykselle saattaa tulla myös luottotietomerkintöjä.

Jos palkkasummaero ei selviä näiden kysymysten avulla, ole yhteydessä Työllisyysrahaston työttömyysvakuutusmaksujen asiakaspalveluun. Ilmoitathan palveluasiantuntijalle ainakin seuraavat tiedot: tulonsaajan, maksupäivän ja tulolajin, johon virhe mielestäsi kohdistuu. Lisätietoa ilmoittamisesta ja tietojen korjaamisesta saat tulorekisteriltä.

 • Anna tieto ilmoittamalla tulonsaajan lisätiedon tyyppi: Osaomistaja.
 • Mikäli et ole ilmoittanut tulonsaajalle osaomistaja-tietoa, korjaa tieto tulorekisterin ohjeiden mukaisesti . Lisätietoa tietojen korjaamisesta löydät tulorekisterin verkkosivuilta.
 • Katso tarkemmin osaomistajista ja maksuvelvollisuudesta täältä.
 • Tulorekisterin tekemässä taulukossa on kuvattu eri tulolajien sosiaalivakuutusmaksujen oletusarvot ja ne tulolajit, joissa sosiaalivakuutusmaksut voivat vaihdella. Taulukko löytyy tulorekisterin verkkosivuilta.
 • Jos maksat luontoisedun tulonsaajalle oletuksen mukaan, sinun ei tarvitse ottaa kantaa sosiaalivakuutusmaksuihin.
 • Jos et maksa luontoisetua tulonsaajalla oletuksen mukaan, sinun tulee ilmoittaa tulolajille vakuuttamisen tyyppi -tieto.
 • Mikäli huomaat luontoisedun vakuuttamistiedoissa virheen, korjaa tieto tulorekisterin ohjeiden mukaisesti. Lisätietoa tietojen korjaamisesta löydät tulorekisterin verkkosivuilta.
 • Työttömyysvakuutusmaksun piiriin kuuluvat tulolajit löydät myös Työllisyysrahaston verkkosivuilta.
 • Lisätietoa luontoisetujen ilmoittamisesta löydät tulorekisterin yksityiskohtaisista ohjeista
 • Jokainen 18 vuotta täyttänyt ja alle 65-vuotias työntekijä on työttömyysvakuutusmaksuvelvollinen. Tarkempaa tietoa maksuvelvollisuudesta löydät Työllisyysrahaston verkkosivuilta.
 • Anna tieto ilmoittamalla vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)
 • Mikäli huomaat vakuuttamisvelvollisuudessa virheen, korjaa tieto tulorekisteriin mitätöimällä ilmoitus. Lisätietoa tietojen korjaamisesta löydät tulorekisterin verkkosivuilta.
 • Tulorekisterin yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamiseen liittyvistä tiedoista löydät täältä.
 • Anna tieto peritystä korvauksesta omalla tulolajilla, esimerkiksi tulolajilla Autoedusta peritty korvaus (401), ja luontoisedun arvo puolestaan omalla tulolajilla, esimerkiksi tulolajilla Autoetu (304).
 • Peritty korvaus, esimerkiksi tulolaji Autoedusta peritty korvaus (401) vähentää ilmoitetun etuuden (työttömyysvakuutusmaksuvelvollista) määrää.
 • Mikäli huomaat palkkatietoilmoituksella virheen, korjaa tieto tulorekisteriin ohjeiden mukaisesti. Lisätietoa tietojen korjaamisesta löydät tulorekisterin sivuilta.
 • Työsuhdematkalippuedun ja polkupyöräedun osalta ilmoittamislogiikka poikkeaa hieman normaalista luontoisetujen ilmoittamisesta. Tarkistathan näihin liittyvät ilmoittaisohjeistukset tulorekisterin ohjeista.
 • Lisätietoa luontoisetujen ja kustannusten korvausten ilmoittamisesta löydät tulorekisterin yksityiskohtaisista ohjeista.
 • Ilmoita ravintoetu erikseen omana tulolajina Ravintoetu (334).
 • Jos perit tulonsaajalta ravintoedusta sen verotusarvoa vastaavan korvauksen, sinun tulee ilmoittaa tieto, että Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä. Tulolajille Ravintoetu (334) ilmoitetaan joko 0 euroa tai vaihtoehtoisesti edun määrä eli ravintoedun verotusarvo. Huomaathan, että Muu luontoisetu -tulolaji (317)  ei saa käyttää, jos perit tulonsaajalta ravintoedusta sen verotusarvoa vastaavan korvauksen.
 • Jos ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa, työttömyysvakuutusmaksuvelvollista tuloa ei muodostu.
 • Mikäli huomaat ilmoituksella virheen, korjaa tieto tulorekisteriin ohjeiden mukaisesti. Lisätietoa tietojen korjaamisesta löydät tulorekisterin verkkosivuilta.
 • Lisätietoa luontoisetujen ja kustannusten korvausten ilmoittamisesta löydät tulorekisterin yksityiskohtaisista ohjeista.
 • Ilmoita annetun ravintoedun kokonaismäärä tulolajilla Ravintoetu (334) tai vaihtoehtoisesti tulolajilla Muu luontoisetu (317) ja ilmoittamalla Edun tyyppi: Ravintoetu. Tulolajilla Luontoiseduista peritty korvaus (407) ilmoitat puolestaan sen osuuden ravintoedun määrästä, jonka perit tulonsaajalta. Huomaathan, että:
  - Tulolaji Muista luontoiseduista peritty korvaus (407) on ns. vähennys, joka kohdistuu tulolajiin Ravintoetu (334) tai tapauskohtaisesti muuhun luontoisetuun.
  - Tulolajilla Muista luontoiseduista peritty korvaus (407) ilmoitettu korvaus ei siten ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alaista palkkaa.
 • Mikäli huomaat ilmoituksella virheen, korjaa tieto tulorekisteriin ohjeiden mukaisesti. Lisätietoa tietojen korjaamisesta löydät tulorekisterin verkkosivuilta.
 • Lisätietoa luontoisetujen ja kustannusten korvausten ilmoittamisesta löydät tulorekisterin yksityiskohtaisista ohjeista.
 • Tutustu tulorekisterin tulolajeihin ja tarkista, onko kyseinen tulolaji sellainen, että sen osalta sosiaalivakutuusmaksujen maksuvelvollisuus vaihdella. Jos tulolajille ei voi ilmoittaa vakuuttamistietoa vaan se on aina työttömyysvakuutusmaksusta vapaata, ei muuta tarvitse ilmoittaa, vaan riittää, että valitsee oikean tulolajin.
 • Jos ilmoitetaan palkkaa tulolajille, joka on oletuksena työttömyysvakuutusmaksun alaista, mutta tässä tilanteessa ei ole työttömyysvakuutusmaksun alaista, on ilmoitettava tulolajille Vakuuttamistiedon tyyppi -tietona "Työttömyysvakuutusmaksun alainen - Vakuutusmaksun perusteena: Ei"
 • Mikäli et ole ilmoittanut vakuuttamistiedon tyyppiä, korjaa tieto tulorekisteriin ohjeiden mukaisesti. Lisätietoa tietojen korjaamisesta löydät tulorekisterin verkkosivuilta.
 • Tulorekisterin tekemässä taulukossa on kuvattu eri tulolajien sosiaalivakuutusmaksujen oletusarvot ja ne tulolajit, joissa sosiaalivakuutusmaksut voivat vaihdella. Lisätietoa tulolajeista, jotka eivät kuulut työttömyysvakuutusmaksun piiriin löydät Työllisyysrahaston verkkosivuilta.
 • Tulorekisterin yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamiseen liittyvistä tiedoista löydät täältä.
 • Ilmoita tulolajille lisätiedon typpi: perusteeton etu tai takaisinperintä.
 • Perusteettomalla edulla tarkoitetaan aiheettomasti maksettua suoritusta tai etua, johon tulonsaaja ei ole oikeutettu.
 • Takaisinperintä tarkoittaa puolestaan tietoa takaisin maksetusta määrästä.
 • Lähtökohta on, että Perusteeton etu -tieto ja Takaisinperintä-tieto ovat aina ns. pari. Tämä johtuu siitä, että osa tulorekisterin tiedon käyttäjistä hyödyntää Takaisinperintä-tietoa ja osa ainoastaan Perusteeton etu -tietoa.
 • Ilmoitus perusteettomasta edusta ja takaisinperinnästä tulee tehdä kahdella eri ilmoituksella: korvaavalla ilmoituksella, jolla ilmoitetaan Perusteeton etu -tieto sekä uudella ilmoituksella, jolla ilmoitetaan Takaisinperintä-tieto. 
  - Jos havaitset esimerkiksi maksaneesi tulonsaajalle liikaa palkkaa, sinun tulee korjata aiempaa ilmoitustasi eli sitä ilmoitusta, jossa virhe on. Korjaat ilmoituksen ohjeiden mukaisesti ja ilmoittamalla siinä Perusteeton etu -tiedon. Huomioithan, että korvaava ilmoitus annetaan samalle maksupäivälle kuin alkuperäinen ilmoitus.
  - Kun olet perinyt tulonsaajalta maksetun liikasuorituksen takaisin, tulee sinun antaa ilmoitus takaisinperinnästä. Eli ilmoitat Takaisinperintä -tiedon sen palkanmaksukauden ilmoituksella, jolloin tulonsaaja maksaa liikasuorituksen sinulle takaisin.
 • Huomioithan, että saman tulon perusteetonta etua ja takaisinperintää ei ole mahdollista ilmoittaa samalla ilmoituksella, ellei liikasuoritusta peritä takaisin samana päivänä kuin se maksetaan.
 • Mikäli huomaat ilmoituksella virheen, korjaa tieto tulorekisteriin ohjeiden mukaisesti. Lisätietoa tietojen korjaamisesta löydät tulorekisterin verkkosivuilta.
 • YEL / MYEL- vakuutettu yrittäjä ei ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollinen. Anna tieto ilmoittamalla tulolajille vakuuttamisen poikkeustilanteen tyypit:
  - Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)
  - Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)
  - Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
 • Mikäli et ole ilmoittanut palkkasummailmoituksella vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppiä, sinun tulee mitätöidä ilmoitus. Lisätietoa tietojen korjaamisesta löydät tulorekisterin verkkosivuilta.
 • Tulorekisterin yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamiseen liittyvistä tiedoista löydät täältä
 • Korjaa palkkasummassa olevat virheet suoraan tulorekisteriin. Työllisyysrahasto oikaisee päätöksen tulorekisteriin tehtyjen korjausten perusteella. Lisätietoa tietojen korjaamisesta löydät tulorekisterin verkkosivuilta.
 • Mikäli olet muutoin tyytymätön saamaasi päätökseen, voit hakea siihen muutosta oikaisuvaatimuksella. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen löydät päätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusohjeesta.
Sivu päivitetty: 1.6.2022