Siirry suoraan sisältöön.

Omavastuumaksulaskuri

Omavastuumaksulaskurilla voit laskea arvion omavastuumaksun määrästä sekä omavastuumaksuprosentin. Laskuri laskee arvion sekä työntekijän lisäpäivistä että työttömyyspäivärahasta. Laskurin tulos on arvio, joka perustuu syöttämiisi tietoihin. Tulos ei sido Työllisyysrahastoa. 

Omavastuumaksun suuruuteen vaikuttaa ratkaisevasti henkilön työttömyyspäivärahaoikeuden alkamisajankohta. Laskuri laskee arvion sen oletuksen perusteella, että henkilön oikeus työttömyyspäivärahaan alkaa työsuhteen päättymispäivää seuraavan työttömyysturvan 5–7 arkipäivän omavastuuajan jälkeen.  

1.1.2024 alkaen lomakorvaus estää työttömyysetuuden myöntämisen ajalta, jolle etuus jaksotetaan työsuhteen päättymisestä lukien. Laskuri ei ota huomioon aikaa jolta työntekijä ei saa työttömyyspäivärahaa lomakorvauksen jaksotuksen vuoksi. Tämän vuoksi laskuri voi näyttää realisoituvaa omavastuumaksua suuremman tuloksen.

Tutustu tarkemmin omavastuumaksuun.

Syöttämäsi tiedot eivät jää muistiin järjestelmäämme.

Poikkeuksellisia tilanteita

Omavastuumaksulaskuri ei ota huomioon muun muassa henkilölle maksettua, työsuhteen päättymiseen liittyvää taloudellista etuutta tai tulevia mahdollisia työttömyysturvan tason korotuksia. Laskuri ei myöskään huomioi työttömyyspäivärahan maksatuksessa mahdollisesti olevia taukoja, kuten lyhytkestoisia työllistymis-, sairauspäiväraha- tai kuntoutustukijaksoja. 

Laskuri ei ota huomioon omavastuumaksusta mahdollisesti vähennettävää muutosturvamaksua. Lue lisää muutosturvamaksusta ja laske muutosturvamaksuarvio. 

Jos samasta henkilöstä tulee arviolaskelmien mukaan laskutettavaksi sekä omavastuu- että muutosturvamaksu, vähennä muutosturvamaksu omavastuumaksusta. 

Koronan johdosta työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaika ei ole kulunut 

Väliaikaisesti voimassa olleen koronasta johtuneen lakimuutoksen vuoksi työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaika (yleensä 500 päivää) ei ole kulunut työttömillä tai lomautetuilla ajalla 1.7.—31.12.2020. Enimmäismaksuaika ei ole myöskään kulunut ajalla 16.3.—30.6.2020, jos henkilö on ollut lomautettu ja lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen. Koska enimmäismaksuaika ei ole kulunut, henkilön etuuspäivien lukumäärä voi ylittää 500 päivää. 

Lakimuutos voi aiheuttaa sen, että omavastuumaksuvelvollisuuden peruste muuttuu, sillä henkilö voi ehtiä täyttää 63 vuotta ennen kuin hän pääsee työttömyyspäivärahan lisäpäiville. Lopullinen omavastuumaksun määrä voi olla eri kuin mitä esimerkiksi omavastuumaksulaskuri näyttää.   

Esimerkki 

Henkilö on syntynyt 1.10.1957 ja työsuhde on päättynyt 30.9.2018. Henkilön ensimmäinen ansiopäivärahan maksupäivä on ollut 8.10.2018 ja viimeinen maksupäivä ennen 63-vuotissyntymäpäivää on ollut 30.9.2020. 

Henkilön lisäpäiväoikeus olisi normaalisti alkanut 500 päivän enimmäismaksuajan (noin kaksi vuotta) jälkeen 7.9.2020 alkaen ja lisäpäiviä olisi maksettu henkilön 63-vuotissyntymäpäivää edeltävään arkipäivään 30.9.2020 asti eli ajalla 7.–30.9.2020 (18 lisäpäivää). 

Koska henkilön ansiopäivärahan enimmäismaksuaika ei kuitenkaan ole kulunut 1.7.2020 alkaen, hän ei ole ehtinyt siirtyä lisäpäiville. Tästä syystä omavastuumaksun perusteena käytetään henkilölle työsuhteen päättymisen jälkeen maksettua todellista ansiopäivärahaa (518 etuuspäivää) vastaavaa etuusmenoa. Tämä johtuu siitä, että hän on ehtinyt täyttää 63 vuotta ennen kuin oikeus lisäpäiviin on alkanut. 

Koronan johdosta työttömyyspäivärahan omavastuuajalla on voinut saada etuutta 

Väliaikaisesti voimassa olleen koronasta johtuneen lakimuutoksen vuoksi työttömyyskassat ja Kansaneläkelaitos ovat maksaneet henkilöille etuutta työttömyyspäivärahan omavastuuajan estämättä. Tämä koskee työttömyyspäivärahan omavastuuaikaa, joka on alkanut ajalla 16.3.–31.12.2020.

Normaalioloissa työttömyyspäivärahan omavastuuaika on viittä täyttä työpäivää vastaava, jolloin oikeutta työttömyyspäivärahaan ei ole. Lopullinen työnantajan omavastuumaksu voi siis olla suurempi kuin mitä alla oleva omavastuumaksulaskuri näyttää.  

Arviolaskelman tekeminen useammasta työntekijästä

Jos haluat laskea omavastuumaksuarvion useammasta irtisanottavasta työntekijästä, voit käyttää apunasi esimerkiksi oheista Excel-pohjaa. Näin laatimasi arviot löytyvät helposti ja kootusti yhdestä paikasta. Excel-pohjan käyttö perustuu syöttämiisi tietoihin. Tulos on arvio, eikä se sido Työllisyysrahastoa. 

1.    Lataa ja tallenna Excel-pohja.
2.    Syötä haluamasi esitiedot Exceliin.
3.    Syötä laskuriin tarvittavat tiedot irtisanottavasta työntekijästä yksi kerrallaan.
4.    Syötä laskurin antamat arviotiedot Exceliin.
5.    Tallenna ja halutessasi tulosta Excel.

Hetkinen, laskuri latautuu

{{translation.employerDeductible}}
{{translation.ownContribution}}

{{translation.invalidEmployeeBirthDate}}

{{translation.employmentLengthWarning}}

{{translation.invalidEmployeeStartDate}}

{{translation.laidOffInfo}}

{{translation.employmentTerminationInfo}}

{{translation.firstUnemploymentDay}}

{{translation.invalidEmploymentTermination}}

{{translation.invalidUnemploymentYear}}

{{translation.invalidSalarySumBeforeTerminationYear}}

{{translation.invalidEstimatedAllowance}}

{{translation.resultTitle}}

{{translation.resultSubTitle}}

{{translation.liabilityPercentage}} {{formatPercentage(vm.liabilityPercentage, 6)}} % ({{formatResource('compared_to_year', vm.employmentTerminationYearField.value - 1)}})
{{translation.paymentObligationDays}} {{vm.paymentObligationDaysText}}
{{translation.benefitExpenditure}} {{formatCurrency(vm.benefitExpenditure)}} €

{{vm.printTitle}}

{{translation.calculationFormulaTitle}}

{{translation.calculationFormula}}

{{translation.liabilityTitle}}

{{vm.paymentObligationDays}} pv × {{formatCurrency(vm.estimatedAllowanceField.value)}} €/pv × {{formatPercentage(vm.liabilityPercentage, 6)}} % = {{formatCurrency(vm.liabilityPayment)}} €

{{translation.estimatedDeductibleIs}} {{formatCurrency(vm.liabilityPayment)}} €.

{{translation.resultNotObligatedTitle}}

  • {{reason}}

{{translation.liabilityPercentageA}} {{formatPercentage(vm.liabilityPercentageA, 6)}} %
{{translation.liabilityPercentageB}} {{formatPercentage(vm.liabilityPercentageB, 6)}} %
{{translation.liabilityPercentageDisclaimer}}

{{translation.detailedResultEmployeeTitle}}

{{translation.detailedResultEmployeeSubTitle}}

{{translation.detailedResultEstimatedAllowance}} ({{formatResource('compared_to_year', vm.employmentTerminationYearField.value - 1)}}): {{formatCurrency(vm.salarySumBeforeTerminationYearField.value)}} €
{{translation.detailedResultLiabilityPercentage}} ({{formatResource('compared_to_year', vm.employmentTerminationYearField.value - 1)}}): {{formatPercentage(vm.liabilityPercentage, 6)}} %
{{translation.detailedResultEmployeeDateOfBirth}}: {{vm.employeeDateOfBirthField.value | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultEmployeeName}}: {{vm.employeeNameField.value}}
{{translation.detailedResultEmploymentStartDate}}: {{vm.employmentStartDateField.value | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultEmploymentTerminationDate}}: {{translation.detailedResultLeaveDate}} {{vm.employmentTerminationDateField.value | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultEmploymentTerminationYear}}: {{translation.detailedResultLeaveYear}}: {{vm.employmentTerminationYearField.value}}
{{translation.detailedResultDurationOfEmploymentRelationship}}: {{getDurationOfEmploymentRelationshipText()}}
{{translation.detailedResultEmployeeAgeAtEmploymentTerminationDate}}: {{vm.employeeAgeAtEmploymentTerminationDate[0]}} {{translation.years}}
{{translation.detailedResultBeginDate500}} {{vm.beginDate500 | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultLastBenefitDay}}: {{getLastBenefitDay() | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultEndDate500}}: {{vm.endDate500 | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultAge500Days}}: {{vm.age500Days}} {{translation.years}}
{{translation.detailedResultContinuedAllowanceDateBegin}}: {{vm.continuedAllowanceDateBegin | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultBirthday63}}: {{vm.birthday63 | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultBirthday64}}: {{vm.birthday64 | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultBirthday65}}: {{vm.birthday65 | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultRetirementDate}}: {{vm.employeeRetirementDateField.value | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultEstimatedPersonalAllowance}} {{formatCurrency(vm.estimatedAllowanceField.value)}} €/{{translation.day}}
{{translation.detailedResultPaymentObligationDays}}: {{vm.paymentObligationDaysText}}

{{translation.detailedResultEmployerTitle}}

{{translation.detailedResultEmployerSubTitle}}

{{translation.detailedResultEstimatedAllowance}} ({{formatResource('compared_to_year', vm.employmentTerminationYearField.value - 1)}}): {{formatCurrency(vm.salarySumBeforeTerminationYearField.value)}}
{{formatWageCoefficient(translation.detailedResultWageCoefficient, vm.employmentTerminationYearField.value - 1)}}: {{formatPercentage(vm.salaryMultiplier, 3)}}
{{translation.detailedResultSalaryLowerLimit}}: {{formatCurrency(vm.salarySumLowerLimitTerminationYear, 0)}}
{{translation.detailedResultSalaryUpperLimit}}: {{formatCurrency(vm.salarySumUpperLimitTerminationYear, 0)}}
{{translation.detailedResultLiabilityPercentageA}}: {{formatPercentage(vm.liabilityPercentageA, 6)}} %
{{translation.detailedResultLiabilityPercentageB}}: {{formatPercentage(vm.liabilityPercentageB, 6)}} %
Sivu päivitetty: 20.12.2023