Siirry suoraan sisältöön.

Omavastuumaksulaskuri

Vuoden 2020 laskuripäivitys on tulossa. 1.1.2020 voimaan tulleet lainmuutokset huomioidaan päivitetyssä laskurissa.

Arviolaskurilla voit laskea arvion omavastuumaksun määrästä sekä omavastuumaksuprosentin. Arvio perustuu syöttämiisi tietoihin.

Omavastuumaksun suuruuteen vaikuttaa ratkaisevasti henkilön työttömyyspäivärahaoikeuden alkamisajankohta. Arviolaskuri laskee maksuarvion sen oletuksen perusteella, että henkilön oikeus työttömyyspäivärahaan alkaa työsuhteen päättymispäivää seuraavan työttömyysturvan omavastuuajan jälkeen. 

Työttömyysturvan omavastuuajat ovat seuraavat:

  • 7 arkipäivää, jos omavastuuaika alkaa vuosina 2010 - 2013 ja vuonna 2017
  • 5 arkipäivää, jos omavastuuaika alkaa vuosina 2014 - 2016 ja vuonna 2018 tai sen jälkeen

 Arviolaskuri ei ota huomioon mm. henkilölle maksettua, työsuhteen päättymiseen liittyvää taloudellista etuutta, työttömyyspäivärahan maksatuksessa mahdollisesti olevia taukoja, eikä arviossa huomioida mahdollisesti tulevia työttömyysturvan tason korotuksia. Arviolaskuri ei myöskään ota huomioon eläkeuudistuksen mukaisen eläkeiän alarajan nostoa.

Tällä hetkellä voimassa olevan lain mukaan omavastuumaksua peritään siihen saakka, kunnes henkilö täyttää 63 vuotta.

Tutustu tarkemmin omavastuumaksuun.

Syöttämäsi tiedot eivät jää muistiin järjestelmäämme.

{{translation.employerDeductible}}
{{translation.ownContribution}}

{{translation.invalidEmployeeBirthDate}}

{{translation.employmentLengthWarning}}

{{translation.invalidEmployeeStartDate}}

{{translation.laidOffInfo}}

{{translation.employmentTerminationInfo}}

{{translation.firstUnemploymentDay}}

{{translation.invalidEmploymentTermination}}

{{translation.invalidUnemploymentYear}}

{{translation.employeeDateOfBirth}}

{{translation.retirementTooEarlyInfo}}

{{translation.invalidEarlyRetirement}}

{{translation.invalidSalarySumBeforeTerminationYear}}

{{translation.invalidEstimatedAllowance}}

{{translation.resultTitle}}

{{translation.resultSubTitle}}

{{translation.ownRiskPercentage}} {{formatPercentage(vm.ownRiskPercentage, 6)}} % ({{formatResource('compared_to_year', vm.employmentTerminationYearField.value - 1)}})
{{translation.paymentObligationDays}} {{vm.paymentObligationDaysText}}
{{translation.benefitExpenditure}} {{formatCurrency(vm.benefitExpenditure)}} €

{{vm.printTitle}}

{{translation.calculationFormulaTitle}}

{{translation.calculationFormula}}

{{translation.ownRiskTitle}}

{{vm.paymentObligationDays}} pv × {{formatCurrency(vm.estimatedAllowanceField.value)}} €/pv × {{formatPercentage(vm.ownRiskPercentage, 6)}} % = {{formatCurrency(vm.ownRiskPayment)}} €

{{translation.estimatedDeductibleIs}} {{formatCurrency(vm.ownRiskPayment)}} €.

{{translation.resultNotObligatedTitle}}

  • {{reason}}

{{translation.ownRiskPercentageA}} {{formatPercentage(vm.ownRiskPercentageA, 6)}} %
{{translation.ownRiskPercentageB}} {{formatPercentage(vm.ownRiskPercentageB, 6)}} %
{{translation.ownRiskPercentageDisclaimer}}

{{translation.detailedResultEmployeeTitle}}

{{translation.detailedResultEmployeeSubTitle}}

{{translation.detailedResultEstimatedAllowance}} ({{formatResource('compared_to_year', vm.employmentTerminationYearField.value - 1)}}): {{formatCurrency(vm.salarySumBeforeTerminationYearField.value)}} €
{{translation.detailedResultOwnRiskPercentage}} ({{formatResource('compared_to_year', vm.employmentTerminationYearField.value - 1)}}): {{formatPercentage(vm.ownRiskPercentage, 6)}} %
{{translation.detailedResultEmployeeDateOfBirth}}: {{vm.employeeDateOfBirthField.value | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultEmployeeName}}: {{vm.employeeNameField.value}}
{{translation.detailedResultEmploymentStartDate}}: {{vm.employmentStartDateField.value | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultEmploymentTerminationDate}}: {{translation.detailedResultLeaveDate}} {{vm.employmentTerminationDateField.value | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultEmploymentTerminationYear}}: {{translation.detailedResultLeaveYear}}: {{vm.employmentTerminationYearField.value}}
{{translation.detailedResultDurationOfEmploymentRelationship}}: {{getDurationOfEmploymentRelationshipText()}}
{{translation.detailedResultEmployeeAgeAtEmploymentTerminationDate}}: {{vm.employeeAgeAtEmploymentTerminationDate[0]}} {{translation.years}}
{{translation.detailedResultBeginDate500}} {{vm.beginDate500 | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultLastBenefitDay}}: {{getLastBenefitDay() | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultEndDate500}}: {{vm.endDate500 | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultAge500Days}}: {{vm.age500Days}} {{translation.years}}
{{translation.detailedResultExtraDayDateBegin}}: {{vm.extraDayDateBegin | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultBirthday63}}: {{vm.birthday63 | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultEarlyRetirementDate}}: {{vm.employeeEarlyRetirementDateField.value | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultEstimatedPersonalAllowance}} {{formatCurrency(vm.estimatedAllowanceField.value)}} €/{{translation.day}}
{{translation.detailedResultPaymentObligationDays}}: {{vm.paymentObligationDaysText}}

{{translation.detailedResultEmployerTitle}}

{{translation.detailedResultEmployerSubTitle}}

{{translation.detailedResultEstimatedAllowance}} ({{formatResource('compared_to_year', vm.employmentTerminationYearField.value - 1)}}): {{formatCurrency(vm.salarySumBeforeTerminationYearField.value)}}
{{formatWageCoefficient(translation.detailedResultWageCoefficient, vm.employmentTerminationYearField.value - 1)}}: {{formatPercentage(vm.salaryMultiplier, 3)}}
{{translation.detailedResultSalaryLowerLimit}}: {{formatCurrency(vm.salarySumLowerLimitTerminationYear, 0)}}
{{translation.detailedResultSalaryUpperLimit}}: {{formatCurrency(vm.salarySumUpperLimitTerminationYear, 0)}}
{{translation.detailedResultOwnRiskPercentageA}}: {{formatPercentage(vm.ownRiskPercentageA, 6)}} %
{{translation.detailedResultOwnRiskPercentageB}}: {{formatPercentage(vm.ownRiskPercentageB, 6)}} %
Sivu päivitetty: 5.2.2019