Huomio!

Koronavirusepidemialla voi olla vaikutuksia muun muassa työnantajiin tai aikuiskoulutustuella opiskeleviin. Katso, löydätkö vastauksen kysymykseesi osoitteesta tyollisyysrahasto.fi/koronan-vaikutukset

Sivulta lisätietoa myös huhtikuun työttömyysvakuutusmaksulaskuista.

Siirry suoraan sisältöön.

Työllisyysrahasto liikkeellelaskijana

Työllisyysrahastolla on oikeus ottaa lainaa velvoitteidensa täyttämiseksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain nojalla. Jos Työllisyysrahaston velat ylittävät sen varat, voi valtioneuvosto antaa valtion omavelkaisia takauksia Työllisyysrahastolle ilman vastavakuuksia. Valtioneuvosto voi asettaa ehtoja antamilleen takauksille. Työllisyysrahasto voi ottaa lainaa Finanssivalvonnan luvalla myös maksuvalmiutensa turvaamiseksi. Finanssivalvonnan lupaa lainan otolle ei kuitenkaan tarvita, jos Työllisyysrahaston suhdannepuskuri on negatiivinen.

Työllisyysrahastolla on yritystodistusohjelma, jossa on mukana kuusi pankkia. Tämän ohjelman puitteissa liikkeeseenlaskettujen yritystodistusluottojen enimmäismäärä on 300 miljoonaa euroa.

Työllisyysrahastolla on neljän merkittävän pohjoismaisen pankin kanssa valmiusluottosopimus määrältään 400 miljoonaa euroa.

Luottoluokitus

Standard & Poor`s antoi Työllityysrahastolle lyhyeksi ja pitkäksi luottoluokitukseksi AA+/A-1+ vakain näkymin 25.9.2019.

Standard & Poor's luottoluokitusraportti (25.9.2019 englanninkielinen)

Standard & Poor's luottoluokitusraportti (24.9.2018 englanninkielinen) 

Standard & Poor's luottoluokitusraportti (20.9.2017 englanninkielinen)

Standard & Poor's luottoluokitusraportti (30.9.2016 englanninkielinen)

Standard & Poor's luottoluokitusraportti (10.5.2016 englanninkielinen) 

Standard & Poor's luottoluokitusraportti (6.10.2015 englanninkielinen)

Standard & Poor's luottoluokitusraportti, pitkä versio (12.6.2015 englanninkielinen)

Standard & Poor's luottoluokitusraportti (21.5.2015 englanninkielinen)

Sivu päivitetty: 1.2.2019