Siirry suoraan sisältöön.

Työllisyysrahasto liikkeellelaskijana

Työllisyysrahastolla on oikeus ottaa lainaa velvoitteidensa täyttämiseksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain nojalla. Jos Työllisyysrahaston velat ylittävät sen varat, voi valtioneuvosto antaa valtion omavelkaisia takauksia Työllisyysrahastolle ilman vastavakuuksia. Valtioneuvosto voi asettaa ehtoja antamilleen takauksille. Työllisyysrahasto voi ottaa lainaa Finanssivalvonnan luvalla myös maksuvalmiutensa turvaamiseksi. Finanssivalvonnan lupaa lainan otolle ei kuitenkaan tarvita, jos Työllisyysrahaston suhdannepuskuri on negatiivinen.

Työllisyysrahastolla on yritystodistusohjelma, jossa on mukana kuusi pankkia. Tämän ohjelman puitteissa liikkeeseenlaskettujen yritystodistusluottojen enimmäismäärä on 300 miljoonaa euroa.

Työllisyysrahastolla on neljän merkittävän pohjoismaisen pankin kanssa valmiusluottosopimukset yhteismäärältään 600 miljoonaa euroa.

Esittely rahastosta sijoittajille

Luottoluokitus

S&P vahvisti Työllisyysrahaston luottoluokitukseksi AA+/vakaat näkymät/A-1+ (4.7.2023 englanninkielinen)

Standard & Poor`s luottoluokitusraportti (7.10.2022 englanninkielinen)

Standard & Poor`s luottoluokitusraportti (30.9.2021 englanninkielinen)

Standard & Poor's luottoluokitusraportti (29.9.2020 englanninkielinen)

Standard & Poor's luottoluokitusraportti (25.9.2019 englanninkielinen)

Standard & Poor's luottoluokitusraportti (24.9.2018 englanninkielinen) 

Standard & Poor's luottoluokitusraportti (20.9.2017 englanninkielinen)

Standard & Poor's luottoluokitusraportti (30.9.2016 englanninkielinen)

Standard & Poor's luottoluokitusraportti (10.5.2016 englanninkielinen) 

Standard & Poor's luottoluokitusraportti (6.10.2015 englanninkielinen)

Standard & Poor's luottoluokitusraportti, pitkä versio (12.6.2015 englanninkielinen)

Standard & Poor's luottoluokitusraportti (21.5.2015 englanninkielinen)

Listalleottoesitteet

Listalleottoesitteiden kieli on englanti.

Yhteiskunnallisen rahoituksen viitekehys 

Olemme laatineet yhteiskunnallisen rahoituksen viitekehyksen, joka mahdollistaa velkarahoituksemme sitomisen yhteen yhteiskunnallisesti positiivisten vaikutusten kanssa. Viitekehys on laadittu kansainvälisen pääomamarkkinajärjestön (ICMA) vuonna 2021 päivitettyjen yhteiskunnallisten joukkolainojen periaatteiden sekä eurooppalaisen lainamarkkinajärjestön (LMA) vuonna 2023 päivitettyjen yhteiskunnallisten lainojen periaatteiden mukaisesti. Viitekehys mahdollistaa kohdennetun yhteiskunnallisia hyötyjä ajavan velkarahoituksen hankkimisen eri rahoitusinstrumenttien muodossa 

Viitekehyksen ulkopuolisena arvioijana on toiminut ISS ESG, jonka itsenäisen arvion mukaan Työllisyysrahaston viitekehys täyttää yhteiskunnallisten joukkolainojen periaatteiden vaatimukset ja on vaikutuksiltaan positiivinen. Nordea toimi Työllisyysrahaston neuvonantajana viitekehyksen laatimisessa. Viitekehys on laadittu sovellettavaksi rahaston mahdollisissa tulevissa lainarahoitustarpeissa. Työllisyysrahastolla ei ole tällä hetkellä lainoja, joihin olisi sovellettu yhteiskunnallisen rahoituksen viitekehystä.  

Viitekehyksen soveltaminen 

Viitekehystä sovelletaan muun muassa sellaisten yhteiskunnallisten velkainstrumenttien liikkeeseenlaskuun, mukaan lukien muun muassa sosiaaliset joukkovelkakirjat, sosiaaliset yritystodistukset, sosiaaliset luotot ja muun tyyppiset velkainstrumentit, joissa nettotuottoa vastaava määrä käytetään osittain tai kokonaan uusien ja/tai olemassa olevien sosiaalietuuksia sisältävien menojen rahoittamiseen tai jälleen rahoittamiseen 

Työllisyysrahaston sosiaalisen rahoituksen tavoitteena on puuttua työttömyyden sosiaalisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin sekä luoda mahdollisuuksia urakehitykseen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhteiskunnallisen rahoituksen viitekehyksen kautta rahoitettavat sosiaalimenot jaetaan kahteen pääluokkaan, jotka vastaavat Työllisyysrahaston ydintehtäv: 

  • lieventää vastentahtoisesta työttömyydestä johtuvien työelämän muutosten sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia, vähentää työaikaa tai osatyöttömyyttä varmistamalla taloudellinen turva korvaavilla tuloilla, ja  

  • tukea yksilöitä heidän ammatillisessa kehityksessään ja uudelleenintegroinnissaan tarjoamalla mahdollisuus kehittää taitoja ja pätevyyttä tai tukea uranvaihtoa tai yrittäjyyshankkeita. 

 Tuottojen hallinnointi ja raportointi 

Osana yhteiskunnallisen rahoituksen hallintaa, Työllisyysrahasto on perustanut sosiaalisen rahoituksen rekisterin, jonka avulla seuraamme ja valvomme kaikkia liikkeeseen laskettuja sosiaalisen velan instrumentteja ja niiden määriä. Sosiaalisen rahoituksen rekisterin tarkoituksena on varmistaa, että rahoituksen nettotuottoa vastaava määrä kohdennetaan tukikelpoisiin menoihin.  

Julkaisemme verkkosivuillamme raportin yhteiskunnallisen rahoituksen viitekehyksen mukaisen sosiaalisen rahoituksen kohdentamisesta ja vaikuttavuudesta. Raportti julkaistaan vuosittain, kunnes määrärahat on jaettu kokonaan niin kauan kuin rahastolla on sosiaalista rahoitusta maksamatta.

Lisätietoa viitekehyksestä ja sen arvioinnista

Työllisyysrahaston yhteiskunnallisen rahoituksen viitekehys (PDF)

ISS ESG:n arviointiraportti (PDF)

Sivu päivitetty: 12.6.2023