Siirry suoraan sisältöön.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Työllisyysrahaston toimitusjohtaja hoitaa rahastoa Työllisyysrahaston hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa, että Työllisyysrahaston kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa Työllisyysrahaston toiminnan johtamisessa sekä strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisessa.

Johtoryhmän jäsenet

Janne Metsämäki

Toimitusjohtaja
s. 1960

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:
Toimitusjohtaja, Työllisyysrahasto 2019–
Sovittelija 2017–2020

Aiemmat toimet:
Toimitusjohtaja, Työttömyysvakuutusrahasto 2015–2018
Toimitusjohtaja, Koulutusrahasto 2018
Edunvalvontajohtaja, SAK 2014
Valtiosihteeri, työ- ja elinkeinoministeriö 2011–2013
Lukuisissa eri työtehtävissä SAK:ssa ja sosiaali- ja terveysministeriössä 1987–2011

Aiemmat luottamustehtävät:
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo, hallituksen varajäsen 2014
Finnvera Oyj, hallituksen jäsen 2008–2011
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, jäsen 2006–2010
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 1999–2003, 2008–2011
Varma-Sampo, hallituksen varajäsen 1998–2003

Kuvassa Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki

Tapio Oksanen

Johtaja
s. 1958

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:
Johtaja, talous ja rahoitus (toimitusjohtajan sijainen), Työllisyysrahasto 2019–
Hallituksen jäsen, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy 2015–
Hallituksen jäsen, LähiTapiola Varainhoito Oy 2009–
Hallituksen jäsen, Sibelius-Akatemian tukisäätiö 2012–

Aiemmat toimet:
Varatoimitusjohtaja, Työttömyysvakuutusrahasto 2012–2018
Talousjohtaja, Työttömyysvakuutusrahasto 2002–2012
Rahoituspäällikkö, Työttömyysvakuutusrahasto 2001–2002
Asiantuntija- ja johtotehtävissä useiden eri yritysten rahoitus- ja talousosastoilla,
eläkevakuutusyhtiön sijoitusosastolla sekä liikepankeissa rahoituksen ja sijoitustoiminnan asiantuntijana.

Aiemmat luottamustehtävät:
Alfred Kordelin säätiö, sijoituskomitean jäsen 1996–2002
Sijoituskomitean jäsen ja puheenjohtaja, Taideyliopisto (Uniarts) 2014–2018

Kuvassa Tapio Oksanen

Virpi Halme

Johtaja
s. 1976

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:
Johtaja, sisäiset palvelut ja lakiasiat, Työllisyysrahasto 2019–

Aiemmat toimet:
Johtaja, hallinto- ja lakiasiat, Työttömyysvakuutusrahasto 2018
Lakiasiainpäällikkö, Työttömyysvakuutusrahasto 2016–2018
Lakimies, Työttömyysvakuutusrahasto 2005–2016

Kuvassa Virpi Halme

Juho Oksanen

Johtaja
s. 1978

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:
Johtaja, kehitys ja uudistuminen, Työllisyysrahasto 2019-

Aiemmat toimet:
Vakuutusjohtaja, Työttömyysvakuutusrahasto 2012–2018
Vakuutuspäällikkö, Työttömyysvakuutusrahasto 2009–2012
Tutkimuspäällikkö, Työttömyysvakuutusrahasto 2008–2009
Analyytikko, Työttömyysvakuutusrahasto 2006–2007
Yliaktuaari, Tilastokeskus 2005–2006

Kuvassa Juho Oksanen

Merli Vanala

Johtaja
s. 1964

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:
Johtaja, asiakkuudet, Työllisyysrahasto 2019–

Aiemmat toimet:
Etuuspalvelujohtaja, 2017–2018, Koulutusrahasto
Etuuspäällikkö, 2012–2017, Koulutusrahasto
Toimistopäällikkö, 2010–2012 Koulutusrahasto
Esittelijä, 2001–2010, Koulutus- ja erorahasto (vuodesta 2003 Koulutusrahasto)
Etuuskäsittelijä, 1991–2001 Koulutus- ja erorahasto

Kuvassa Merli Vanala

Edustukset

Kansaneläkelaitoksen työttömyysturva-asiain neuvottelukunnan jäsenenä toimi Janne Metsämäki ja varajäsenenä Tapio Oksanen.

Jäsenyydet

Työllisyysrahasto on työttömyysvakuutuksen kansainvälisen yhteisjärjestön International Social Security Associationin (ISSA) ja vastaavan Euroopan unionin jäsenmaiden järjestön European Social Insurance Platformin (ESIP) sekä pohjoismaisen Nordiskt Socialförsäkringsmöten (NSF) jäsen. Rahasto on tarkkailijajäsen eurooppalaisessa työmarkkinajärjestöjen hallinnoimien sosiaalivakuutuslaitosten järjestössä (AEIP).

Hallitus

Työllisyysrahaston asioita hoitaa hallitus, jossa on 14 jäsentä. Hallintoneuvosto nimittää hallituksen siten, että 7 hallituksen jäsentä edustaa työmarkkinaosapuolen työnantajia ja 7 työntekijöitä. Hallituksessa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joista toisen tulee edustaa työnantajia ja toisen työntekijöitä. Puheenjohtajuus on vuorovuosin työnantajien ja työntekijöiden edustajalla. Jos hallituksen jäsenen paikka vapautuu kesken toimikauden, hallintoneuvosto nimittää edellä kuvatun edustavuuden mukaisesti seuraajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallintoneuvosto valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen puheenjohtajana vuonna 2019 toimii Markku Jalonen (Kuntatyönantajat) ja varapuheenjohtajana Antti Palola (STTK).

Työllisyysrahaston hallituksen jäsenet vuonna 2019 ovat

Markku Jalonen

Hallituksen puheenjohtaja
Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL)
s. 1960

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:
Työmarkkinajohtaja, Kuntatyönantajat 2007–
Työllisyysrahasto, hallituksen jäsen 2019–
Eläketurvakeskus, hallituksen jäsen 2017–
FCG Talent Oy hallituksen jäsen 2017–
Koulutusrahasto, hallintoneuvoston jäsen 2007–
Arvonimilautakunnan jäsen 2011– , varapuheenjohtaja 2017–

Aiemmat toimet:
Apulaisjohtaja, Kuntatyönantajat 2006–2007
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto, puheenjohtaja 2001–2006

Aiemmat luottamustehtävät:
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2007–2018
Eläketurvakeskus, hallituksen varajäsen 2014–2016
Vakuutusyhtiö Kaleva, hallintoneuvoston jäsen 2001–2005

Antti Palola

Hallituksen varapuheenjohtaja
Merikapteeni
s. 1959

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:
Puheenjohtaja, STTK ry 2013–
Työllisyysrahasto, hallituksen jäsen 2019–
Eläketurvakeskus, edustajiston jäsen 2014–
Koulutusrahasto, hallintoneuvoston jäsen 2014–
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallituksen jäsen 2014–
Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva, hallintoneuvoston jäsen 2006–

Aiemmat toimet:
Puheenjohtaja, Palkansaajajärjestö Pardia 2005–2013
Varatoiminnanjohtaja, Suomen Laivanpäällystöliitto 1998–2005
Rehtori ja koulutusohjelman johtaja, Åbo Navigationsinstitut / Yrkeshögskolan Sydväst 1996–1998

Aiemmat luottamustehtävät:
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2015–2018
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, hallituksen jäsen 2005–2013
Eläketurvakeskus, edustajiston varajäsen 2008–2013

Tuomas Aarto

Varatuomari (VT)
s. 1973

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:
Toimitusjohtaja, Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työtuomioistuin, jäsen 2016–
Vakuutusoikeus, varajäsen 2015–
Työllisyysrahasto, hallituksen jäsen 2019–
Teollisuuskeskus Oy, hallituksen jäsen 2018–
PALTA Asiantuntijat Oy, hallituksen puheenjohtaja 2018-

Aiemmat toimet:

Varatoimitusjohtaja, Palvelualojen työnantajat PALTA ry 2013 - 2018
Työtuomioistuin, varajäsen 2013 - 2016
Työmarkkinajohtaja, Palvelualojen työnantajat PALTA ry 2012
Hallintojohtaja, Empower Group 2011 - 2012
Johtaja, Empower Oy 2008 - 2010
Johtaja, Energiateollisuus ry 2005 - 2008
Työmarkkinalakimies, Energia-alan Keskusliitto ry 2001 - 2004
Asiamies, Suomen Maalarimestariliitto ry 2000 - 2001
Notaari, Toijalan käräjäoikeus 1999 - 2000
Avustava lakimies, Asianajotoimisto Heikki Salo Oy 1998 - 1999

Aiemmat luottamustehtävät:

Koulutusrahasto, hallintoneuvoston jäsen 2017 - 2018
Koulutusrahasto, hallintoneuvoston varajäsen 2013 - 2017
PALTA Asiantuntijat Oy, hallituksen jäsen 2013 - 2018
Empower Oy, hallituksen puheenjohtaja 2012
Empower Oy, hallituksen jäsen 2011

Sture Fjäder

Kauppatieteiden maisteri (KTM)
s. 1958

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:
Puheenjohtaja, Akava 2011–
Työllisyysrahasto, hallituksen jäsen 2019–
Työ- ja elinkeinoministeriö, Työelämä 2020 -hankkeen johtoryhmän jäsen 2016–
Suomalaisen Työn Liitto, johtokunnan jäsen 2015–
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallituksen jäsen 2011–
ETUC hallituksen jäsen 2011–
Sisäministeriö, Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta -ohjausryhmän jäsen 1.8.2016–31.5.2017

Aiemmat toimet:
Suomen Ekonomiliitto, mm. edunvalvontajohtaja 1989–2011
Järjestösihteeri, Finlands Svenska Lärarförbund 1987–1989
Ruotsalainen kansapuolue, mm. koulutus- ja kunnallisasiamies 1981–1987
Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja, Ruotsalainen kansanpuolue, nuorisojärjestö 1980–1981

Aiemmat luottamustehtävät:
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2011–2018
Ylemmät toimihenkilöt YTN, puheenjohtaja 2007–2010, varapuheenjohtaja 2005–2007 ja 2010–2011

Riikka Heikinheimo

Filosofian tohtori (FT)
s. 1963

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:
Johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) 2015–
Työllisyysrahasto, hallituksen jäsen 2019–
Opetushallituksen johtokunta, varajäsen 2015–
Työvoima-, koulutus- ja elinkeinoasiain neuvosto 2015–2017, 2018–2020
AEL hallintoneuvoston jäsen 2017–
ATK instituutin hallintoneuvoston jäsen 2017–
Teknillisten Tieteiden Akatemian (TTA) jäsen 2014–

Aiemmat toimet:
Suomen Akatemia, johtaja 2014–2015
Innovaatiorahoituskeskus Tekes, johtaja 2006–2014

Aiemmat luottamustehtävät:
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2018
Koulutusrahaston hallituksen puheenjohtaja 2016 ja 2018
Koulutusrahaston hallituksen varapuheenjohtaja 2017
Lääketieteen säätiön hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2013–2017
Arktisen alueen neuvottelukunnan asiantuntijajäsen 2014
International Board of Directors (ARIA), Alberta, Kanada 2009–2015
Expert Group on European Forum of Forward Looking Activities (EFFLA/RISE) asiantuntijajäsen 2011–2015
Kansallisen innovaatiostrategiaryhmän jäsen 2008

Minna Helle

Oikeustieteen kandidaatti (OTK)
s. 1971

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:
Työmarkkinajohtaja, Teknologiateollisuus 2018–
Työllisyysrahasto, hallituksen jäsen 2019–
Työsuhdejuristit Oy, hallituksen jäsen 1.7.2018 – 
Maanpuolustuskurssiyhdistys, hallituksen jäsen 2017–

Aiemmat toimet:
Valtakunnansovittelija 2015–2018
Edunvalvontajohtaja, STTK 2013–2014
Johtaja, TELA 2011–2013
Edunvalvontajohtaja, Akava 2009–2011
Johtaja, Tehy 2006–2009
Lakimies, Akava 2000–2006
Työehtoasiamies, Suomen Journalistiliitto 1997–1999

Aiemmat luottamustehtävät:
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2018
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta, puheenjohtaja 2015–2017
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta, jaoston puheenjohtaja 1-5/2018
Eläketurvakeskus, hallituksen jäsen 2013–2015
Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallituksen jäsen 2014
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2013–2014 ja 2009–2011

Jyrki Hollmén

Oikeustieteen kandidaatti (OTK)
s. 1974

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:
Johtaja, Kemianteollisuus ry. 2016–
Työllisyysrahasto, hallituksen jäsen 2019–
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan jäsen 2018–
Tapaturmavakuutuskeskuksen hallituksen jäsen 2017–
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan jäsen 2015–
Työsuojelurahaston valtuuston jäsen 2005–
AEL:n hallituksen jäsen 2014–

Aiemmat toimet:
PK-johtaja, Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK) 2014–2016

Aiemmat luottamustehtävät:
Työttömyysturvalautakunnan jäsen 2005–2017
TTK:n hallituksen jäsen 2007–2014
Koulutusrahaston hallituksen jäsen 2013–2014
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton hallituksen jäsen 2009–2012

Ilkka Kaukoranta

Valtiotieteiden maisteri (VTM)
s. 1986

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:
Pääekonomisti, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK 2017– 
Työllisyysrahasto, hallituksen jäsen 2019–
Palkansaajien tutkimuslaitoksen hallituksen jäsen, 2017–
Työttömyyskassojen tukisäätiön hallituksen puheenjohtaja, 2015–
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusasiain neuvottelukunnan varajäsen, 2014–

Aiemmat toimet:
Ekonomisti, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK 2010–2017

Aiemmat luottamustehtävät:
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2018
Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutusasiain neuvottelukunta, 2010–2017
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta, 2016–2017
Tapaturma-asiain korvauslautakunta, 2016–2017
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta, 2015
Tapaturma-asiain korvauslautakunta, 2012–2014
Vakuutuskuntoutuksen neuvottelukunta, 2013–2015
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta, 2011–2015

Ida Mielityinen

Valtiotieteiden maisteri (VTM)
s. 1973

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:
Johtava asiantuntija, Akava 2018–
Työllisyysrahasto, hallituksen jäsen 2019–

Aiemmat toimet:
Asiantuntija, Akava 2010–2017

Aiemmat luottamustehtävät:
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2018
Koulutusrahaston hallituksen jäsen 2011–2018

Katarina Murto

Oikeustieteen kandidaatti (OTK), Varatuomari (VT), TanssitM
s. 1971

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:
Johtaja, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 2015– 
Työllisyysrahasto, hallituksen jäsen 2019–
Ilmarisen hallituksen vaalivaliokunnan ja tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen 2015–
Eläketurvakeskuksen hallituksen jäsen 2015–

Aiemmat toimet:
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, työehtoasioiden päällikkö 2011–2015
Teatteri-Mediatyöntekijät ry, lakimies 2007–2011
Helsingin käräjäoikeus, notaari 2009–2010
Teatterikorkeakoulu, lehtori 2001–2004

Aiemmat luottamustehtävät:
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2018

Jorma Palola

Oikeustieteen lisensiaatti (OTL)
s. 1954

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:
Neuvottelupäällikkö, KT Kuntatyönantajat 2010–
Työllisyysrahasto, hallituksen jäsen 2019–
Työterveyslaitos, johtokunnan varajäsen 2014–
Työsuojelurahasto, valtuuston varajäsen 2010–
AVAINTA ry, hallituksen varajäsen 2010–

Aiemmat toimet:
Kehittämispäällikkö, KT Kuntatyönantajat 2004
Neuvotteleva virkamies, Opetusministeriö 2003–2004
Pysyvä edustaja, Kuntaliiton Brysselin toimisto 1998–2003

Aiemmat luottamustehtävät:
Koulutusrahasto, hallituksen jäsen 2012–2016, varajäsen 2017–2018
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2010–2014 ja 2015–2018
CEEP, johtokunnan jäsen 2009–2012

Vesa Rantahalvari

Hallintotieteiden maisteri (HTM)
s. 1967

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:
Johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) 2001–
Työllisyysrahasto, hallituksen jäsen 2019–
Kela, hallituksen jäsen 2016–
Työsuojelurahasto, valtuuston jäsen 2013–
Tapaturma-asiain muutoksenhakulautakunnan jäsen 2013–
Työeläkeasiain muutoksenhakulautakunta, jäsen 2001–
Tapaturmavakuutuskeskus (ent. Tapaturmavakuutuslaitosten liitto), hallituksen jäsen 2001–

Aiemmat toimet:
Asiamies, Suomen Vakuutusyhtiöiden keskusliitto 1996–2000
Suunnittelija, Työministeriö 1993–1995

Aiemmat luottamustehtävät:
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2012–2018
Koulutusrahasto, hallituksen jäsen 2018
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2005–2010
Koulutusrahasto, hallintoneuvoston jäsen 2015–2017

Saana Siekkinen

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM)
s. 1972

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:
Hankepäällikkö, SAK 2018–
Työllisyysrahasto, hallituksen jäsen 2019– 
Kela, hallituksen jäsen 2016–
Eläketurvakeskus, hallituksen varajäsen 2016–
Varma, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2017–
Työsuojelurahasto, valtuuston jäsen 2018–
Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva, hallintoneuvoston jäsen 2017–

Aiemmat toimet:
Johtaja, SAK 2015–2017
Kehittämisjohtaja, Palvelualojen ammattiliitto 2013–2014
Kehittämisjohtaja, SAK 2011–2013
Koulutus- ja työvoima-asioiden päällikkö, SAK 2009–2011

Aiemmat luottamustehtävät:
Koulutusrahasto, hallituksen varajäsen 2016–2018
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2015–2018
Työturvallisuuskeskus, hallituksen puheenjohtaja 2015–2017
Työterveyslaitos, johtokunnan varajäsen 2012–2017
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry, hallituksen puheenjohtaja 2016–2017
Koulutusrahasto, hallituksen jäsen 2011–2013, 2015
Koulutusrahasto, hallituksen puheenjohtaja 2013
Koulutusrahasto, hallituksen varapuheenjohtaja 2012
Työturvallisuuskeskus, hallituksen varapuheenjohtaja 2013–2015
Elinikäisen oppimisen neuvosto, puheenjohtaja 2012–2015

Pirjo Väänänen

Sosionomi Ylempi AMK
s.1971

Nykyiset toimet ja luottamustehtävät:
Sosiaaliasioiden päällikkö, SAK 2018– 
Työllisyysrahasto, hallituksen jäsen 2019–
Ryhmähenkivakuutusasian neuvottelukunta, jäsen 2018–
Vates säätiö, hallituksen jäsen 2014–2017
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta, jäsen 2010–2017
Ilmarinen, eläkeasiain neuvottelukunta 2012–

Aiemmat toimet:
Työllisyysasioiden päällikkö, SAK 2012–2017
Erityisavustaja, tasavallan presidentin kanslia 2009–2010
Sosiaalipoliittinen asiantuntija, SAK 2006–2008, 2011
Sosiaalisihteeri, Rakennusliitto ry 2000–2005
Puheenjohtaja, Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto SAKKI ry 1998–2000

Aiemmat luottamustehtävät:
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2017–2018
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta, jäsen 2010–2017
Työttömyysvakuutusrahasto, hallituksen jäsen 2011
Ryhmähenkivakuutusasian neuvottelukunta, jäsen 2007–2008, 2010–2011
Tapaturma-asian korvauslautakunta, jäsen 2008, 2010–2011
Eläketurvakeskus, hallituksen jäsen 2006–2007

Hallintoneuvosto

Työllisyysrahastossa korkeinta päätösvaltaa käyttää hallintoneuvosto, jossa on 18 jäsentä. Jäsenistä 12 edustaa työnantajia ja 6 työntekijöitä. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista toisen tulee edustaa työnantajia ja toisen työntekijöitä. Puheenjohtajuus on vuorovuosin työnantajien ja työntekijöiden edustajilla.
Valtioneuvosto nimittää Työllisyysrahaston hallintoneuvoston jäsenet siten, että kuusi jäsentä nimitetään Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, kolme kunnallisen työmarkkinalaitoksen, kolme Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n, kolme Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n ja kolme Akava ry:n asettamista ehdokkaista. Työllisyysrahaston hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta.

Hallintoneuvosto valitsee hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.
Valtioneuvosto nimitti 22.11.2017 työmarkkinaosapuolten esityksestä Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäsenet toimikaudeksi 1.1.2018–31.12.2020. Hallintoneuvostoon nimitetyt jäsenet jatkavat toimikautensa loppuun 1.1.2019 toimintansa aloittaneen Työllisyysrahaston hallintoneuvostona.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana vuonna 2019 toimii Riku Aalto (SAK/Teollisuusliitto) ja varapuheenjohtajana Antti Zitting (EK).

Hallintoneuvoston jäsenet ovat:

Nimi Nykyinen tehtävä
Riku Aalto, HTM, s. 1965 Puheenjohtaja, Teollisuusliitto ry
Teija Asara-Laaksonen, YO, s. 1957 Toimialajohtaja, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
Jorma Haapanen, MMM, s. 1964 Palvelujohtaja, Kotkan kaupunki
Jari Jokinen, DI, s.1967 Toiminnan johtaja, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry
Tauno Kekäle, KTT, s. 1961 Toimitusjohtaja, Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK
Antti Korpiniemi, MMM, s. 1961 Toimitusjohtaja, Berner Oy
Kirsi-Marja Lievonen, OTL, VT, s. 1962 Henkilöstöjohtaja, Vantaan kaupunki
Petri Lindroos, KM, s. 1965 Neuvottelujohtaja, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry
Salla Luomanmäki, FM, s. 1963 Toiminnanjohtaja, Akavan Erityisalat
Jorma Malinen, autom.suunn., s. 1959 Puheenjohtaja, Ammattiliitto Pro
Matti Mettälä, VT, s. 1963 Johtaja, henkilöstö, Kesko Oyj
Taina Niiranen, HTM, s. 1966 Projektipäällikkö, Pirkanmaan liitto
Olli Nikula, KTM, s. 1967 Toimitusjohtaja, Saint-Gobain Finland Oy
Harri Ojanperä, MBA, s. 1961 Ketjujohtaja, SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjaus
Silja Paavola, apuhoitaja, s. 1956 Puheenjohtaja, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
Millariikka Rytkönen, kätilö-sh YAMK, s. 1975 Puheenjohtaja, Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy
Ann Selin, eMBA, s. 1960 Puheenjohtaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM
Antti Zitting, DI, s. 1956 Hallituksen puheenjohtaja, Sacotec Oy

 

Sivu päivitetty: 11.3.2019