Huomio!

Aikuiskoulutusetuuksien puhelinpalvelu on suljettu kesäperjantaisin 21.6., 28.6., 5.7., 12.7., 19.7. ja 26.7. Muina päivinä palvelemme normaalisti kello 9-15 välillä.

Aikuiskoulutusetuudet lakkauttava laki on tullut voimaan 1.6.2024 ja olemme päivittäneet Ajankohtaista-sivun.

Siirry suoraan sisältöön.

Huomioithan, että aikuiskoulutusetuudet lakkauttava laki on tullut voimaan 1.6.2024. Lue sen vaikutuksista ammattitutkintostipendin hakemiseen Ajankohtaista aikuiskoulutusetuuksista -sivulta.

Ammattitutkintostipendi

Voimme myöntää sinulle ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on tutkinnon suorittamispäivään mennessä kertynyt eläkevakuutettua työhistoriaa vähintään viisi vuotta. Tutkinto tulee olla suoritettu 31.7.2024 mennessä.

Ammattitutkintostipendi myönnetään vain koko tutkinnon suorittamisen perusteella. Tutkinnon osat tai tutkinnon päivittäminen eivät oikeuta stipendiin. Stipendiä ei voi saada korkeakoulututkinnon perusteella.

Lisäksi ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä, että stipendin hakemishetkellä. Sinun tulee myös olla alle 68-vuotias tutkinnon suorittamispäivänä.

Ammattitutkintostipendi on veroton kertakorvaus ammatillisen tutkinnon suorittamisesta. Stipendi myönnetään kaikille saamisedellytykset täyttäville.

1.1.2022 tai sen jälkeen suoritetun tutkinnon perusteella myönnettävän stipendin suuruus 414 euroa.  Stipendin määrän tarkistaminen perustuu sosiaali- ja terveysministeriön antamaan asetukseen (1017/2021).

Saadaksesi ammattitutkintostipendin sinulla pitää olla vähintään viiden vuoden työhistoria tutkinnon suorittamispäivään mennessä.
Työhistoriaan lasketaan mukaan kaikki Suomessa, EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä tekemäsi eläkevakuutettu työ. Työskentelysi EU- ja ETA-maissa ja Sveitsissä voidaan laskea mukaan aikaisintaan Suomen Euroopan Unioniin liittymisvuodesta 1995 alkaen ja lisäksi aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jolloin työskentelymaa on liittynyt Euroopan Unioniin.

Työhistoria lasketaan vuoden 2006 loppuun saakka työ- ja virkasuhteiden keston mukaan. Vuoden 2007 alusta alkaen työhistoria lasketaan vuosiansioiden perusteella kalenterivuosittain. EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä tekemäsi työ otetaan huomioon työsuhteiden kestoajan mukaan. Yrittäjä- ja maatalousyrittäjäaikaa ei voida huomioida työhistoriaan.

Jos olet työskennellyt eläkevakuutetussa työssä EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä, liitä työhistorian laskelmista varten hakemukseen luotettava selvitys työskentelystäsi, esimerkiksi työtodistus ja palkkatodistus. Jos todistukset ovat muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, lähetä todistuskopioiden mukana myös käännös teksteistä.

Työhistoriasi voit laskea laskurin avulla. Tarvitset laskemista varten oman työeläkeotteesi, jonka saat kirjautumalla Eläketurvakeskuksen verkkopalveluun.

Sinulla ei tarvitse olla voimassa olevaa työsuhdetta voidaksesi hakea stipendiä.

Sinun on haettava stipendiä vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Tutkinnon suorittamisajankohdaksi katsotaan tutkintotodistuksen päiväys.

Nopein ja turvallisin tapa täyttää hakemus on asiointipalvelussamme.

Liitä hakemuksellesi tutkintotodistus tutkinnosta, jonka perusteella haet stipendiä.

Saamme Eläketurvakeskukselta työhistoriasi laskemista varten tiedot Suomessa tehdystä työstä aiemmilta vuosilta. Palkkatuloiksi ei huomioida esimerkiksi työttömyysetuutta tai yritystoiminnan tuloa vaan ainoastaan työ- tai virkasuhteesta saadut palkkatulot.

Työskentelysi eläkevakuutetussa työssä EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä voidaan laskea mukaan aikaisintaan Suomen Euroopan Unioniin liittymisvuodesta 1995 alkaen ja lisäksi aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jolloin työskentelymaa on liittynyt Euroopan Unioniin.

Jos työssäoloaikasi Suomessa on alle viisi vuotta, liitä hakemuksen liitteeksi mahdollisista EU- ja ETA-maissa tai Sveitsissä tekemästäsi työstä työ- ja palkkatodistukset työhistorian laskentaa varten. Jos todistukset ovat muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, liitä mukaan käännös.

Ammattitutkintostipendihakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Tutkimme hakemuksesi ja olemme yhteydessä sinuun sähköpostitse, jos ilmenee kysyttävää ennen päätöksen antamista.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää hakemusta asiointipalvelusamme, voit hakea stipendiä tulostettavalla lomakkeella.

Jos hait stipendiä asiointipalvelussa, saat päätöksen sinne nähtäväksesi. Asiointipalvelusta lähtee automaattisesti sinulle sähköposti, kun päätös on tehty. Lisäksi lähetämme aina virallisen päätöksen postitse.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi päätökseen, voit hakea siihen muutosta valittamalla annetusta päätöksestä. Lähetä valituksesi perusteluineen meille Työllisyysrahastoon, mutta osoita se sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Näin voimme ensin tutkia, voidaanko annettu päätös oikaista. Valitus täytyy tehdä kirjallisesti ja sen pitää olla Työllisyysrahastossa perillä viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Jos emme voi oikaista päätöstä, valituksesi lähtee yhdessä lausuntomme kanssa käsiteltäväksi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Tästä saat erillisen ilmoituksen sekä lausunnon tiedoksi.

Käsittelemme valitukset saapumisjärjestyksessä. Käsittelyaika on noin kuukauden verran. Jos päätöksessä on virhe, jonka voimme korjata, voit saada uuden päätöksen jo muutaman päivän sisällä.

Päätöksen liitteenä on ohjeistus, jossa on tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen. 
Lähetä valituksesi viestillä asiointipalvelumme kautta. 

Sivu päivitetty: 7.3.2024