Go to content.
Blogg

E-tjänsten för vuxenstuderandes förmåner förnyas

BLOGG 8.11.2019 9.00
etuuspalvelun tuoteomistaja

Sökande av vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendium kan sköta ärenden i den förnyade e-tjänsten fr.o.m. den 2 januari. Samtidigt börjar vi utnyttja löneuppgifterna i inkomstregistret när vi beviljar vuxenutbildningsstöd.

I vårt årslånga projekt med att förnya systemet har vi betonat framför allt användbarhet och smidiga ärenden. Tjänsten har byggts upp så att den motsvarar behoven hos vår användargrupp och betjänar sökande av stöd på ett bättre sätt.

Vi ville göra ansökningsprocessen och uppgifterna som utnyttjas via inkomstregistret så genomskinliga som möjligt för kunden. I den nya tjänsten visar vi kunden redan när ansökan görs vilka inkomst- och arbetsgivaruppgifter som ligger till grund för beviljandet av vuxenutbildningsstöd. På så sätt får kunden möjlighet att omedelbart korrigera sina uppgifter.

Även e-tjänstens och blanketternas visuella utformning förnyas. Det visuella uttrycket är i enlighet med Sysselsättningsfondens webbplats varifrån man oftast kommer till e-tjänsten. Vi har även beaktat kraven för tillgänglighet i färger och texter.

Även testare utifrån har använts för utvecklingsarbetet

Vi har testat den nya e-tjänsten internt hundratals timmar, men eftersom testning av användbarhet grundas på kundernas användarupplevelse ville vi få respons även av personer utanför fonden. Av våra fyra testare fick vi mycket användbar och värdefull respons om vår nya e-tjänst. Utifrån iakttagelserna kunde vi korrigera flera eventuella problem för användarna av vår tjänst.

När vår nya e-tjänst för vuxenstuderandes förmåner öppnas för kunderna 2.1.2020 stannar förstås inte utvecklingen där, utan vi strävar ständigt efter att följa upp kundnöjdheten. Utifrån responsen från kunderna fortsätter vi att utveckla e-tjänsten att bli ännu mer användarvänlig. För oss kommer kunden alltid först!