Gå till innehållet.
Blogg

Sysselsättningsfondens ekonomi är stark

BLOGG 24.9.2019 12.40
Direktör, ekonomi och finans

Utvecklingen av nationalekonomin i Finland inverkar direkt på Sysselsättningsfondens ekonomi. Fondens inkomster och omfattningen av förmåner som finansieras varierar efter hur arbetslösheten utvecklas. Enkelt uttryckt: när det går bra för Finland ekonomiskt går det bra även för Sysselsättningsfonden.

För närvarande står fondens ekonomi starkt på plus. Det kan kännas som en fjärran tanke att vi för inte mer än fyra år sedan var tvungna att ta lån för att kunna säkra utbetalningen av utkomstskydd för arbetslösa, förmåner för vuxenstuderande och av andra förmåner.

Finansieringen säkrades med masskuldebrevslån på 900 miljoner euro

Den världsomfattande finanskrisen inverkade direkt på dåvarande Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Arbetslösheten ökade med 63 procent under åren 2008–2014 och fondens utgifter fördubblades till 2,7 miljarder euro. Rörelseresultatet, dvs. skillnaden mellan intäkter och utgifter var år 2014 nästan 700 miljoner euro på minussidan. Nettotillgångarna hade blivit en aning negativa för första gången sedan lågkonjunkturen på 90-talet. Konjunkturbufferten var vid slutet av år 2015 ca 700 miljoner euro på skuldsidan trots att arbetslöshetsförsäkringspremierna höjdes en aning för det året.

Finansieringen som behövdes för att återställa fondens ekonomi skaffades år 2015 på kapitalmarknaden. Arbetslöshetsförsäkringsfonden emitterade två offentligt noterade masskuldebrevslån till ett värde av 900 miljoner euro. Lånen avtalades att betalas efter tre och fyra år. Finansieringsgrunden säkrades dessutom genom ett avtal med sex nordiska banker om revolverande lån för sammanlagt en miljard euro, vilka dock aldrig användes. Den interna finansieringen stärktes utöver detta genom att föreslå betydande höjningar av arbetslöshetsförsäkringspremierna för år 2016.

Fondens balansräkning stabiliserades snabbt

Vändningen år 2016 till det bättre i den ekonomiska utvecklingen i Finland började sakta synas även i fondens ekonomi. Fondens tillgångar och skulder stabiliserades, årsresultatet blev positivt och förbättrades gradvis till en tämligen bra nivå. Gamla skulder kunde betalas så att det vid årsslutet 2018 fanns tillgångar för nästan en miljard euro i konjunkturbufferten.

Den ovan beskrivna konjunkturcykeln och det ekonomiska kretsloppet hade på sätt och vis slutits när fonden 23.9.2019 betalade det sista långfristiga lånet som togs år 2015. I halvårsrapporten förväntar vi oss fortfarande ett betydande överskott för pågående år. Tillväxten i Sysselsättningsfondens ekonomiska buffert ger oss möjlighet att stabilt sköta vår grundläggande uppgift och erbjuda trygghet i arbetets förändringar.