Go to content.
Bloggare
Juho Oksanen Juho Oksanen
Direktör, utveckling och reform

Jag är utveckling och reform direktör på Sysselsättningsfonden. Jag är intresserad av förändringsledning, affärsteknologi, kundservice och kundförståelse. Jag engagerar mig också i arbete med att minska den administrativa bördan och utveckla administrationen.