Gå till innehållet.
Nyhet

Vuxenutbildningsstödet får en indexjustering från och med 1.8.2022

NYHET 28.7.2022 9.40

Vuxenutbildningsstödet får en indexjustering från och med 1.8.2022. Grunddelen på stödet stiger från och med augusti från nuvarande 28,51 euro till 29,52 euro per dag. På grund av justeringen är nivån på stödets grunddel under resten av året ca 634,68 euro (612,97 e/mån tills 31.7.2022).

Stödets storlek påverkas också av ArPL-avdraget som dras från den genomsnittliga månadslönen som motsvarar löntagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremie samt sjukförsäkringens dagpenningspremie. ArPL-avdraget är år 2022 4,29 procent.