Gå till innehållet.
Nyhet

Ändringar i vuxenutbildningsstödet från och med 1.8.2020

NYHET 27.2.2020 13.40

Finlands regering har lämnat en proposition till riksdagen 27.2.2020 som skulle ändra hur man ansöker om vuxenutbildningsstöd för löntagare, stödbeloppet, förloppet av stödmånader och kraven angående studieprestationer. Lagen påverkar inte vuxenutbildningsstödet för företagare. Målet med förnyelsen är att stödja kombinationen av studier och arbete för att flera löntagare ska kunna utnyttja vuxenutbildningsstödet.

De föreslagna ändringar omfattar de löntagare som ansöker om vuxenutbildningsstöd för nya studier från och med 1.8.2020. Vuxenutbildningsstödet beviljas med nuvarande förutsättningar fram till 31.7.2020.

Förutsättningarna för stödet och beloppet förblir desamma för personer som för närvarande får vuxenutbildningsstöd för sina studier om de fortsätter med de påbörjade studierna. Personerna som redan omfattas av stödet får stöd enligt de nuvarande förutsättningarna fram till 31.7.2024.

Kombinationen av arbete och studier blir ekonomiskt ännu mer lönsamt

Vuxenutbildningsstödet skulle fortfarande bestå av en grunddel som är samma för alla samt en individuell förtjänstdel. Löneinkomster under stödmånaden skulle minska vuxenutbildningsstödet mindre än idag. För närvarande minskar sidoinkomster stödbeloppet kraftigt efter 250 euro.

Om man studerar heltid skulle stödet minska jämfört med det nuvarande fullständiga stödet. Det genomsnittliga vuxenutbildningsstödet som var ungefär 1 400 euro år 2019 skulle minska med cirka 78 euro per månad.

Stödbeloppet kan jämföras i tabellen med exempel.

Arbete påverkar förloppet av stödmånader och kraven angående studieprestationer

Man kan få vuxenutbildningsstöd för högst 15 månader under arbetslivet. I fortsättningen kan man utnyttja en hel eller en halv stödmånad beroende på hur mycket man har inkomster under stödmånaden. Om man får över hälften av den normala lönen förlöper stödet med 0,5 månad. Om man får mindre än hälften av den normala lönen förlöper stödet med 1 månad.

Förloppet av stödmånader är bunden till studiekraven. Om en halv stödmånad förlöper ska den studerande avlägga minst två studiepoäng. I annat fall krävs minst fyra studiepoäng.

Efter det första beslutet kan stöd ansökas månadsvis i efterhand

Från och med augusti ska man ansöka om ett första beslut om vuxenutbildningsstöd. När det första beslutet fattas ska den sökande ha ett studieledighetsintyg från arbetsgivaren och ett studieintyg från läroanstalten. Det första beslutet kan man ansöka högst fyra månader på förhand för högst 15 månader. Retroaktivt kan man ansöka om ett första beslut för högst sex månader.

I första beslutet får den sökande veta om förutsättningarna för beviljande av vuxenutbildningsstöd uppfylls. Så länge det första beslutet är giltigt kan den studerande få stöd flexibelt för de månader som behövs.

Den sökande skickar in betalningsansökan månadsvis i efterhand. Vi utnyttjar löneuppgifterna i inkomstregistret i handläggningen av betalningsansökningar. Lön, förmåner eller andra inkomster påverkar stödbeloppet enligt deras betalningsdagar. Från och med 1.8.2020 beaktas inkomsterna efter betalningstidpunkten i stället för intjäningsperioden. Detta gäller nya sökande samt de som påbörjade sina studier före 1.8.2020.

Social- och hälsovårdsministeriet har under 2019 tillsammans med arbetsmarknadens centralorganisationer förberett ändringsförslag för vuxenutbildningsstödet, vilka grundas på centralorganisationernas förslag om utveckling av stödet. Sysselsättningsfonden har deltagit i beredningsarbetet. Den första remissrundan om förslaget avslutades 1.11.2019.

Mer information:

Direktör, kundrelationer Merli Vanala, merli.vanala@tyollisyysrahasto.fi tfn 040 841 8201

Läs mer:

Ändringar i löntagarens vuxenutbildningsstöd från och med 1.8.2020 

Nyhet 30.9.2019:  Det har föreslagits ändringar i vuxenutbildningsstödet