Gå till innehållet.
Nyhet

Arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2020 har fastställts

NYHET 4.12.2019 0.00

Republikens president stadfäste lagen om nästa års arbetslöshetsförsäkringspremier onsdag den 4 december 2019.

Följande premieprocenttal gäller 2020:

  • Arbetslöshetsförsäkringspremien för löntagare är 1,25 procent av lönen.
  • Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie är 0,45 procent av lönen om lönebeloppet är högst 2 125 500 euro. För den överstigande delen är arbetslöshetsförsäkringspremien 1,70 procent av lönen.
  • Den löntagarpremie som företagets delägare betalar uppgår till 0,65 procent av lönen.
  • Arbetsgivarpremien som ska betalas för delägare är 0,45 procent av lönen.
  • Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk är 0,45 procent av det lönebelopp som har betalats för affärsverksamheten om lönebeloppet är högst 2 125 500 euro. För den överstigande delen är premien 0,99 procent av lönen.
  • Arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet är 0,45 procent av lönen om lönebeloppet är högst 2 125 500 euro. För den överstigande delen är arbetslöshetsförsäkringspremien 1,21 procent av lönen.

Övriga ändringar som gäller arbetslöshetsförsäkringspremier 2020

Full självriskpremie uppbärs av företag som har ett lönebelopp på minst 34 008 000 euro. Självriskpremien uppbärs inte av företag som har ett lönebelopp på högst 2 125 500 euro.