Gå till innehållet.
Nyhet

Beakta ändringen av åldersgränsen i löner som betalas från och med 1.8.2022

NYHET 20.5.2022 8.00

Den nedre åldersgränsen för skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremie stiger till 18 år i början av augusti. Ändringen gäller löner som betalas den 1 augusti eller senare. Beakta ändringen av åldersgränsen redan när du behandlar lönerna för augusti.  

När du betalar lön till en arbetstagare som på grund av sin ålder inte är skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie, ska du i inkomstregistrets löneanmälan ange Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring) vid punkten Typ av undantag för försäkring.  

Betalningsskyldigheten börjar följande månad från det att arbetstagaren fyller 18 år 

För närvarande är den nedre åldersgränsen för skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremie 17 år. I och med lagändringen börjar betalningsskyldigheten från början av den kalendermånad efter det att arbetstagaren fyllt 18 år.  

Observera att skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremie i och med ändringen tillfälligt kan upphöra för en arbetstagare som är 17 år då ändringen träder i kraft den 1 augusti 2022. Därefter börjar arbetstagarens betalningsskyldighet när hen fyller 18 år.  

Till exempel: Arbetstagaren arbetar i företaget i maj-december 2022. Hen fyller 18 år i september. Arbetsgivaren uppbär arbetslöshetsförsäkringspremie på lönen för maj, juni och juli och åter i oktober, november och december.  

En höjning av läropliktsåldern ligger bakom lagändringen 

Den övre åldersgränsen för skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremie ändras inte. Betalningsskyldigheten gäller inte personer som har fyllt 65 år. Betalningsskyldigheten upphör från ingången av månaden efter arbetstagarens 65-årsdag.  

Bakgrunden till lagändringen är att läroplikten utvidgats till 18 år från och med den 1 augusti 2021. Till följd av ändringen ändrades lagen om utkomstskydd för arbetslösa så att den nedre åldersgränsen för beviljande av arbetslöshetsförmån i regel är 18 år. Avsikten är att den nedre åldersgränsen för skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremie så noggrant som möjligt ska följa den nedre åldersgränsen för beviljande av arbetslöshetsförmån. Ändringen av den nedre åldersgränsen för skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremie träder dock i kraft först ett år senare, dvs. den 1 augusti 2022.  

Mer information: 

Arbetslöshetsförsäkringspremier på Sysselsättningsfondens webbplats  

Nyhet:  Ändring av den lägsta åldersgränsen för skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie fr.o.m. 1.8.2022